Loading...

sobota, 26 czerwca 2010

Czy protestanci lepiej radzą sobie w kapitalizmie?

Amerykański tradycjonalista katolicki Thomas E. Woods (ur. 1972) przypisuje katolicyzmowi upowszechnienie koncepcji wolnego handlu i poszanowania własności, w stopniu nieporównywalnie większym niż protestantyzm.

Koncepcje te stoją w sprzeczności z przekonaniem Maxa Webera o pierwszeństwie kalwinistów w krzewieniu kapitalizmu i poszanowania własności , podobnie pro-protestanckim wspomnianym już poglądom Ericha Fromma oraz popularnemu wizerunkowi ujednolicającej system nauczania . Faktem jest, że weberowska teoria o zdystansowaniu krajów katolickich przez protestanckie w procesie tworzenia sie struktur kapitalistycznych jest obecnie podważana m.in. przez badania wykorzystującego zestawienia liczby ludności i PKB różnych krajów na przestrzeni dziejów, profesora Angusa Maddisona z uniwersytetu w Groningen .

zob: http://www.ggdc.net/maddison

Cała tendencja liberałów katolickich i protestanckich, do przerzucania na siebie nawzajem winy za scentralizowanie systemów edukacyjnych i podporządkowania ich dyktatowi państwa, ma w sobie coś z kontynuacji wojen religijnych.

Tymczasem w naszej kochanej ojczyźnie nadal cytuje się Webera w co drugim zdaniu, choc inne jego teorie też już wyrzucono na Zachodzie do kosza...

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Raczej spojrzlabym na korelacje wolnego rynku i ogolnie rozwoju cywilizacyjnego z rozmieszxczeniem plemion germanskich w europie.wniski nasuwja sie same.Czyzby rzeczywiscie Germanie byli rasa predestynowana do przywodztwa cywilizacyjnego?