środa, 23 lutego 2011

Kair w XVIII wieku

W 1750 roku władzę nad Kairem sprawował duumwirat Ibrahima i Ridwana Katchudy (1743-1754). Już od ponad dwu wieków – tj. od 1517 roku trwało osmańskie, czyli tureckie panowanie nad Egiptem i jego stolicą. Osmańscy namiestnicy (wadi) zastąpili sułtanów mameluckich jako mieszkańcy cytadeli miejskiej. Z racji ogromnego znaczenia Kairu mieli oni rangę ministrów, i często byli byłymi wezyrami. W wieku XVI zdarzyło się kilku wieloletnich namiestników, lecz w wieku XVIII zmieniali się oni coraz częściej podobnie jak wezyrowie przy tronie stambulskim.W latach 1760-1765 w Kairze było aż ośmiu paszów; Ahmad Pasza nastał w październiku 1760 roku, lecz sierpniu 1761 roku emirowie pozbawili go stanowiska i przywrócili jego poprzednika Mustafa Paszę. Wysłany przez Stambuł Bakir Pasza zmarł dwa miesiące po przybyciu do Kairu (1762). Zastąpił go Muhammad Pasza, który przybył do miasta w październiku tego samego roku, a już we wrześniu 1764 roku został zastąpiony przez Hadżiego Muhammada Paszę – ten z kolei zmarł krótko po swoim przybyciu . W styczniu 1765 roku do Kairu przybył Hadżi Hassan Pasza, lecz szybko go odwołano. Po nim nastali Mustafa Pasza i Hamza Pasza (wrzesień 1765-marzec 1767 r.), którego obalili emirowie . Stambuł wysyłał też do Kairu sędziego (kadi) zwnaego w Kairze powszechnie najwyższym lub wojskowym i administratora finansów (daftardar) i dowódcę wojskowego (agha) dysponującego korpusem janczarów (odżak). W 1674 roku w Kairze było razem 15.916 żołnierzy (w tym 6461 janczarów i 2205 arabskich piechurów).

Kadi (zawsze Turek) pisał raporty do Stambułu o nastrojach w Kairze. Urzędnikom pomagały też dwa diwany czyli rady. W razie konfliktów między władzami; takich jak w 1709 roku – konfliktu miedzy janczarami a 6 kairskimi egipskimi korpusami - odwoływano się do autorytetu alimów czyli reprezentantów władzy duchownej (w 1709 roku zdecydowali na korzyść wojska Kairu) . Odległą władza sułtanów była bardzo popularna wśród kairczyków; demonstrowali oni swe przywiązanie przez urządzanie festynów z iluminacja miasta za pomocą lamp z okazji osmańskich sukcesów; w XVIII wieku było mniej i jednych i drugich . Elitę Kairu w interesującym nas okresie tworzyli urzędnicy – emirowie i bejowie. Kupowali oni niewolników (gł. Czerkiesów i Gruzinów) od wyspecjalizowanych kupców. Z tych niewolników czynili potem urzędników i poniekąd także domowników (jako, ze żenili ich ze swymi córkami lub niewolnicami)

Elitę współtworzyli żołnierze wszystkich formacji; pod koniec XVIII wieku Volney opisywał ich jako zbieraninę rzemieślników i wagabundów. Wielu rzemieślników i kupców chętnie zaciągało się do wojska by wejść do owej elity. Janczarzy kairscy byli pożenieni z kairskimi kobietami, wiec niechętnie wyprawiali się w dalekie okolice (w 1786 roku odmówili udziału w pielgrzymce by uniknąć zmieszania się z przybyłymi z Turcji innymi janczarami); w razie kryzysu dowódcy ściągali opornych do jednostek przeczesując bazary i domy zajezdne (karawanseraje) . Mamelucy żyli z dzierżaw gruntów na prowincji, emirowie również, poza tym także ze spekulacji handlowych. Najbogatsi z nich żyli w luksusie sponsorując wznoszenie meczetów i fontann. W 1711 roku niektóre rody (przegrane stronnictwo polityczne) musiały wynieść się z miasta, co oznaczało powrót do wiejskiej nudy. Żołnierze mieli ok. 10% udziału w majątkach zmarłych rzemieślników i kupców, których wcześniej ochraniali. Elity mieszały się ze sobą; dowódca janczarów (współrządzący Egiptem w l. 1743-1754) Ibrahim Katchuda poslubił Szuajkar, córkę bogatego kupca Muhhameda al-Barudiego. Ten mariaż stał się podstawą jego długoletniej siły politycznej. W ciągu XVIII wieku janczarzy coraz częściej i w coraz ściślejszym tego słowa znaczeniu zamieniali się w służbę porządkową miasta .Alimowie stanowili nie tylko władzę duchowną, ale i kadrę nauczycielską i brać studencką. Ich głównym ośrodkiem był meczet-uniwerytet Al.-Ahzar (w 1774 emir Muhammad Beja Abu Zahab wzniósł bibliotekę uniwersytecką). Około 3.000 studentów pobierało w nim nauki od ok. 100 nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie nie stanowili dwóch odległych światów. Stosowano inny podział; przykładowo kilku nauczycieli i kilkudziesięciu uczniów stanowiło jedną grupę na zasadzie przynależności do tej samej szkoły prawnej, lub terenu geograficznego (większość studentów pochodziła ze wsi i żyła z zasiłków i darów wręczanych im z okazji świat) z którego pochodzili . Alimowie stanowili też personel i grupę uczniów szkół wyższych czyli madras, klasztorów (zawija), sądów i szkół dzielnicowych (maktab). Łącznie kairskich alimów mogło być 4-5.tysięcy. Byli to sami Egipcjanie.

Mimo iż w 1517 roku Kair przestał być stolicą, włączenie do Imperium Osmańskiego spowodowało ożywienie handlu i rozwój miasta . Do początków XVIII wieku urbanizacja dotyczyła jednak tylko głównych arterii komunikacyjnych, zachodnia część miasta stanowiły obszary o wiejskiej zabudowie. Były tam ogrody i rezydencje kupców zamieszkalne jedynie latem, ze względu na bliskość terenów zalewowych Nilu . W ciągu XVIII wieku zmieniło się to, choć znaczenie nowych osiedli (Al-Azbakija) było marginalne, a one same okryte złą sławą. W 1723 roku kronikarz Ahmad Szalabi wspominał, że obszar ten, który wiosną był ulubionym miejscem kobiet do zażywania świeżego powietrza, zwykle należał do podejrzanych typów. Historyk Abd al-Rahman Al-Dżabarti (1753-1825) pisał o pewnym oficerze janczarów, który w 1725 roku lekceważąco odpowiedział jednemu ze sklepikarzy z nowych osiedli, gdy ci przyszli skarżyć się na wymuszenia dokonywane przez ludzi emira: „człowieku, czy sądzisz, że będziemy walczyć za chłopów z Al-Azbakiji?” . W latach trzydziestych urbanizacja zachodniej części miasta ruszyła pełną parą, przenosiły się tam stopniowo miejskie elity. Początkowo pewien problem komunikacyjny stanowił kanał między nowymi domami a centrum Kairu. W latach 1726-1798 zbudowano w strefie zachodniej 15 meczetów i 12 fontann.

Kair stanowił miasto kontrastów (sprzedawca warzyw Ahmad as-Sa’idi zostawił w 1703 roku w spadku 145 para , a kupiec kawy Kassim asz-Szarajbi w 1734 roku – aż 8.849.660 para) . Doły społeczne – czyli: amma – „lud” zajmowali robotnicy dniówkowi zarabiający 5-30 para dziennie, poganiacze osłów, tragarze i nosiwody; mogło być ich w Kairze ok. 60.000. Kronikarze wspominali o amma tylko w kontekście rozruchów i niepokojów. Bogatsi niż amma byli rzemieślnicy i drobni sklepikarze (ok. 15.000 osób), a zwłaszcza kupcy (4-5 tys. osób). Najbogatsi kupcy dorównywali emirom, którzy liczyli się z nimi. Na pogrzebie znanego nam już asz-Szarajbiego emir Usman Katchuda al.-Kazdaghli szedł za jego ciałem pieszo od domu pogrzebowego aż na cmentarz. Wznosili prawdziwe pałace (jak Mahmud Muhrram w 1779 roku).

Bogaci mieszkali w pałacach mieszczących się m.in. wzdłuż brzegów Al-Chadżlidżu (które w latach 1820-1830 szkicował Pascal Coste), a od lat czterdziestych XVIII wieku coraz częściej w Al-Azbakiji . Życie takiego pałacu to mówiąc w skrócie służba, napoje chłodzące, baseny, drzewka, na których siedziały gołębie, kolorowe lampiony i ozdobne łodzie. „Klasa średnia” mieszkała w wielomieszkaniowych 3-4 kondygnacyjnych rabach; pojedynczych (3-4 mieszkań położonych nad sobą) lub ciągnących się przez wiele metrów. Jeden z rabów położonych w dzielnicy Al-Wazirija miał 19 mieszkań i przynosił 4932 para dochodu rocznie, czyli po 259 para na mieszkanie . Jeszcze biedniejsi mieszkali w podobnych domach, z ta różnicą, ze albo mieszkania były mniejsze, albo przestrzeń użytkowa nie była ściśle oddzielona od prywatnej. Zwłaszcza biednych dzielnic broniły bandy wyrostków, o których kronikarze wspominali jak najgorzej. Mieszkańcy interesowali się nawzajem swoim bezpieczeństwem. Najbiedniejsi mieszkali w lepiankach wysokich najwyżej na 4 metry, które otaczały podwórka zwane hauszami.

Wśród ok. 260.000 mieszkańców Kairu XVIII-wiecznego było ok. 20.000 muzułmanów nie-egipskich i nieco więcej nie-muzułmanów. W Kairze było tylko 10.000 Koptów . Zwykle nie wybijali się pod względem majątkowym; byli pisarzami, rzemieślnikami (obróbka metali i drewna), budowniczymi, a najbogatsi z nich pisarzami, sekretarzami i intendentami bogatych mameluków. W dzielnicy żydowskiej Harat al.-Jahud mieszkało najwyżej 3.000 Żydów; pośredników handlowych i bankierów janczarów . W latach 1776-1798 z 142 wielkich kupców miasta było 63 muzułmanów-cudzoziemców. 10.000 Turków osiedliło się w dzielnicy Chan-al-Chalil. Uparcie używali tureckiego, patrzyli na mameluków z góry i sprawiali kłopoty administracji. W odróżnieniu od Turków, Maghrebczycy łatwo się asymilowali. Muzułmanie Syryjscy i Palestyńscy handlujący z Kairem nie musieli się w nim osiedlać z powodu relatywnie bliskiej odległości, dlatego mieszkało ich tam najwyżej 5.000. Grecy i Ormianie pracowali tradycyjnie w jubilerstwie i krawiectwie. W 1724 roku Grecy melkici pojawili się w Syrii wewnątrz greckich ortodoksów, skąd często przenosili się do Kairu. W ciągu XVIII wieku często dołączali do nich chrześcijanie (gł. katolicy) z Damaszku i Aleppo. Ponieważ ci syryjscy chrześcijanie pośredniczyli w handlu Egiptu z Europą, korzystali w znacznym stopniu z ochrony konsulów francuskich (w 1750 roku konsulem był Antoine-Jacques de Lironcourt ), od 1769 roku popierał ich również emir Ali Bej al.-Kabir . Turcy i Syryjczycy byli zorganizowani pod władzą szajchów. Podobnie zorganizowane były grupy „chronionych” (zimmi) czyli innowierców. Jeśli płacili regularnie podatki i zachowywali porządek, władze rzadko ingerowały w ich życie.
Stambuł interweniował w sprawach kairskich tylko w wyjątkowych okolicznościach. Miejscowi dowódcy zajmowali się porządkiem. W 1703 roku Ali Agha dokonał objazdu miasta w urzędowym turbanie na głowie, w towarzystwie urzędników i oficerów, by sprawdzić czy mieszkańcy zachowują porządek i karać tych, którzy tego nie czynią uderzeniami kija. Powtarzał operację jeszcze w latach następnych. Jego objazdy wzbudzały lęk. Na jego widok wszyscy przechodnie ustawiali się w szeregu, a przestraszone kobiety zostawały w domach. W 1711 roku Ali nakazał posprzątać ulice, wywieźć śmieci, odbudować zniszczone budynki i pobielić fasady gmachów publicznych . Chyba niewiele to dawało, gdyż w 1770 roku al-Dżabarti narzekał, że śmieci wrzuca się do Nilu. Dokonywano także inspekcji bazarów by strzec zachowania uznanych wag, miar i cen. Porządek w mieście mógł być łatwo zakłócony przez spory w łonie warstwy rządzącej. W 1711 roku wybuchły zamieszki miedzy dwoma wielkimi frakcjami emirów. Walki w mieście z użyciem artylerii trwały 68 dni. Jednak zwykle decydowali się oni przenieść ze swoimi porachunkami poza miasto. Znacznie poważniejszy był niedobór słodkiej wody. Czasem dochodziło do przerwania zaopatrzenia miasta w wodę z Nilu z powodu walk frakcyjnych. Wtedy mieszkańcy musieli pić „słoną” wodę studzienną, która „paliła wnętrzności”, jak pisał poeta Hasan al-Hidżazi. Miaszkańcy często zamykali bazary i sklepy by wymusić na emirach przywrócenie spokoju .

Czasem skarżono się u władz na postępowanie takiego czy innego emira. W 1725 roku ludzie potężnego emira Szarkasa Beja zwani przez mieszkańców sassadżin napadali i rabowali kupców; jednego z nich zamordowali nawet w jego własnym domu. Gdy pod koniec tego roku zaczęli szerzyc terror na bazarach, Szarkasa Beja wygnano. Pod koniec XVIII wieku dochodziło nawet do masowych protestów przeciw autorytarnym decyzjom władz; ludzie powszechnie uważali klasę rządzącą za rabusiów.
Miasto w nocy było dość bezpieczne dzięki zakazowi poruszania się bez latarni lub pochodni i patrolom żołnierzy. Odstraszały też surowe kary w tym publiczne wbijanie na pal, podczas którego złoczyńcy odczytywano listę jego zbrodni. Trudne było za to samo poruszanie się po mieście. Podróżnik Jean Thévenot zauważył w 1652 roku:
„W Kairze nie ma żadnej ulicy z prawdziwego zdarzenia, lecz mnóstwo krętych zaułków, dzięki czemu łatwo się zorientować, że kairskie domy budowano bez żadnego planu, każdy wybierał sobie do budowy miejsce, które mu się podobało, i nie zastanawiał się, czy zamyka wjazd do ulicy czy nie …”.
Centrum miasta stanowił Wielki Meczet. Niedaleko którego pełno było targów, na których sprzedawano tkaniny i dywany, tam było najbezpieczniej. Lampy w Kairze zapalano już w czasach mameluckich, zwłaszcza na bazarach. Był nawet cech zapalaczy lam i odpowiednie przepisy, o których jednak pamiętano raczej w czasach kryzysów niż z zasady.

Bardzo ważną rolę pełnili roznosiciele wody, którzy przewozili ją a osłach lub wielbłądach w worach ze skóry bawolej lub koziej. Po wodę musieli udać się do Nilu 800-1300 metrów na zachód od granic miasta. Oprócz cechów roznoszących wodę pitną był też jeden zajmujący się roznoszeniem słonej wody do mycia. Spragnionym mieszkańcom pomagały też liczne fontanny. Większość fontann, dość drogich w utrzymaniu, powstawała dzięki powszechnym w Kairze wakfom czyli fundacjom religijnym.

Podobnie jak Damaszek, również Kair przeżywał okres swej fascynacji i histerii związanej z tytoniem. W kwietniu 1699 roku na ulicach Kairu miał miejsce nietypowy incydent. Gdy przygotowywano coroczną karawanę do Mekki, pielgrzymi z Afryki Północnej (Maghrebu), napastowali wszystkich, u których znaleźli tytoń . Zaatakowali człowieka, rozbili jego fajkę, i podczas kłótni, uderzyli go w głowę. Tłum uznał, ze to jeszcze za mało, gdy ludzie na kairskim rynku rzucili się na Afrykańczyków. Przemoc ustała dopiero gdy oficer janczarów wsadził Afrykańczyków do aresztu. Incydent może obrazować odmienne podejście do spraw palenia muzułmanów kairskich i maghrebskich. Co bardziej fanatycznym muzułmanom palenie tytoniu wydawało się haniebnym aktem hedonizmu .

środa, 16 lutego 2011

Sen czerwonej komnaty - Andrzej Rusław Nowicki o kulturze Chin

Z literatury chińskiej najbardziej kocham Hongloumeng, osiemnastowieczną powieść, składającą się ze 120 rozdziałów, liczących łącznie milion znaków. Tytuł składa się z trzech: hong, lou, meng . Historycy literatury uważają, że najważniejszy jest pierwszy znak „hong” oznaczający czerwień. Dlatego wiedzę o tej powieści ochrzczono mianem „hongxue” . Moim zdaniem, najważniejsze jest słowo trzecie „meng” oznaczające sny, marzenia, eutopię (wizję idealnego społeczeństwa). Środkowy znak „lou” oznacza komnatę, alkierz, pokoje, w których mieszkają dziewczęta. Tytuł ten bywa tłumaczony rozmaicie: Sen czerwonej komnaty, Sen w czerwonej komnacie albo Marzenia dziewcząt.


czytaj dalej:

piątek, 11 lutego 2011

Johann Conrad Dippel (1673-1734) o ludziach oświecenia."…Oświecone umysły próbują przywrócić biblijny porządek natury a jeśli im się to szczytne-jak by się wydawało- zadanie powiedzie będą usiłować obalić samą Biblię, za pomocą tych samych oświeceń, jak już raz dostanie im się w ręce władza nad ludzkimi umysłami …".

Nobles and Nation in Central Europe

Nobles and Nation in Central Europe
Free Imperial Knights in the Age of Revolution, 1750–1850
Series: New Studies in European History
William D. Godsey, Jr
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien:
Anton, archduke of Austria and grand master of the Teutonic Order (1779–1835) 159, 160
Bacquehem, Olivier marquis de (1847–1917) 151
Balbin, Bohuslav (1621–89) 54
Bassenheim, Count Johann Rudolf Waldbott von (1731–1805) 18–19
Bentinck, Baroness Maria Theresia (1743–1800) 94
Bentzel, Count Johann (1755–1829) 156
Bettendorf, Baron Christoph (1709–61) 37
Beyme, Count Karl Friedrich (1765–1838) 242
Bibra-Schwebheim, Baroness Aloysia, née Countess Petazzi (†1832) 157
Bibra-Schwebheim, Baron Ferdinand Johann Wenzel (1756–1807) 86
Bibra-Schwebheim, Baron Franz Carl (1750–1821) 157
Bodman-Bodman, Baron Johann Franz (1775–1833) 152
Bombelles, Count Henri (1789–1850) 151
Bombelles, Countess Marie (1819–85) 210 , 211
Boos-Waldeck, Count Clemens (1773–1842) 67, 68, 97, 98, 99, 248
Boos-Waldeck, Count Franz (1802–87) 162
Breidbach-Bürresheim, Baron Carl Ernst (1701–71) 87 , 109
Breidbach-Bürresheim, Baron Ferdinand Damian (1670–1747) 110
Breidbach-Bürresheim, Baron Franz Ludwig (1718–96) 35 , 109, 110, 111
Breidbach-Riedt, Baroness Amalia, née Baroness Gagern (1798–1880) 115
Breidbach-Riedt, Baroness Anna (1789–1871) 115
Breidbach-Riedt, Baron Anton (1791–1878) 113, 114–15, 116
Breidbach-Riedt, Baron Friedrich Wilhelm Carl (1755–1805) 26, 31, 110–13, 114
Breidbach-Riedt, Baron Hugo (1783–1809) 115
Breidbach-Riedt, Baron Philipp (1793–1845) 114, 115, 116
Carl Heinrich, elector of Mainz, né Baron Metternich (1622–79) 216
Carl Philipp, prince-bishop of Würzburg, né Baron Greiffenclau (1690–1754) 33, 126
Coudenhove, Countess Alexandrine, née Baroness Vittinghoff (1817–90) 207–8
Coudenhove, Countess Augusta, née von Löwenstern (1785–1860) 201
Coudenhove, Count Carl (1774–1838) 184 , 189, 194, 195–7, 198, 199–200, 201–3, 204, 205, 208, 209–10, 211, 248
Coudenhove, Countess Charlotte, née Baroness Wambolt (1775–1819) 200
Coudenhove, Count Edmund (1777–1853) 194, 199, 200, 204, 205
Coudenhove, Count Edmund (1811–86) 206
Coudenhove, Baron Ferdinand Joseph (b. 1736) 191
Coudenhove, Count Franz (1783–1851) 193–4, 198–9, 200–1, 202, 204, 205, 206
Coudenhove, Count Friedrich (1778–1821) 193 , 194, 199, 202, 204
Coudenhove, Baron Guillaume Maria (1709–70) 191
Coudenhove, Count Heinrich (1810–81) 207
Coudenhove, Countess Leopoldine, née Baroness Honrichs (1826–94) 207–8
Coudenhove, Baron Ludwig (1735–86) 192 , 198
Coudenhove, Baron Philippe François (†1726) 191
Coudenhove, Baroness (1790 Countess) Sophie, née Countess Hatzfeldt-Wildenburg (1747–1825) 192–3, 194, 195–7, 199, 204, 206, 221
Coudenhove, Countess Sophie (1808–64) 206
Coudenhove, Count Theophil (1803–80) 204
Crenneville-Poutet, Count Franz Folliot de (1815–88) 151
Czernin, Count Rudolph (1757–1845) 167 , 173, 206
Dalberg-Dalberg, Baron Adolph Franz (1730–94) 24
Dalberg-Dalberg, Baron Franz Carl (1746–85) 24
Dalberg-Dalberg, Baron Gottlob Amand (1739–94) 24 , 31, 79, 129, 130
Dalberg-Herrnsheim, Baron Carl Joseph (1717–79) 25
Dalberg-Herrnsheim, Baron Emmerich (1810 duc de Dalberg) (1773–1833) 74, 75, 76, 79, 101–2, 103–5, 181, 183, 196
Dalberg-Herrnsheim, Baron Friedrich (1760–1812) 79
Dalberg-Herrnsheim, Baron Heribert (1750–1806) 26, 79, 102, 103, 181
Dalberg-Herrnsheim, Baron Johann Friedrich Hugo (1760–1812) 92
Dalberg-Herrnsheim, Baroness Pellegrina (later duchesse de Dalberg), née de Brignole-Sale (1787–1865) 104
Dalberg-Heßloch, Baron Friedrich (1810 Count Ostein) (1787–1814) 181 , 182, 183
Dalberg(-Heßloch), Baron Friedrich (1822–1908) 207
Dalberg-Heßloch, Baron Friedrich Anton Christoph (1709–75) 201
Dalberg-Heßloch, Baron Friedrich Franz Carl (1756–1811) 180–1, 182
Degenfeld-Schonburg, Count Maximilian (1766–1816) 146
Dienheim, Baron Philipp Adam (1658–1729) 27
Ebersberg, Baron Georg Friedrich (b. 1734) 129
Eichhorn, Carl Friedrich von (1781–1854) 64, 66
Eltz, Countess Antoinetta Regina Sofia Francisca (1700–71) 94
Eltz, Count August (1783–1858) 165
Eltz, Count Emmerich (1765–1844) 157 , 162, 163
Eltz, Countess Henriette, née Countess Colloredo-Mannsfeld (1773–1814) 158 , 162
Eltz, Count Hugo (1742–1818) 100
Eltz, Count Hugo Franz (1701–79) 34
Eltz, Count Hugo Philipp (1742–1818) 39
Eltz, Countess Marie, née Countess Somogyi (1796–1864) 162
Eltz-Rübenach, Baron Emmerich Joseph (†1834) 98
Eltz-Üttingen, Baron Johann Anton (1668–1736) 85
Emmerich Joseph, elector of Mainz, né Baron Breidbach-Bürresheim (1707–74) 31 , 33, 35, 87, 109–10, 117, 195
Erthal, Baron Lothar Franz Michael (1717–1805) 109
Eugénie, empress of the French, née de Montijo de Guzmán (1826–1920) 104
Falkenhayn, Count Eugen (1792–1853) 207
Fechenbach, Baron Christoph Hartmann (1709–79) 38
Fechenbach, Baron Friedrich (1790–1850) 100
Fechenbach, Baron Joseph Franz (1761–1830) 43, 100
Ferdinand I, emperor of Austria (1793–1875) 159
Fesch, Joseph cardinal (1763–1839) 145
Ficquelmont, Count Carl Ludwig (1777–1857) 151
Forster, Johann Georg (1754–94) 195
Forstmeister, Baroness Maria Magdalena Sophia (d. ca. 1782) 25
Franckenstein, Baron Ludwig Anselm (b. 1770) 152
Franckenstein-Ockstadt, Baron Franz Philipp (1722–74) 34
Franckenstein-Ockstadt, Baron Friedrich Carl (b. 1745) 19, 26, 45
Gagern, Baron Hans Christoph (1766–1852) 68
Gentz, Friedrich (1764–1832) 233
Georg Friedrich, elector of Mainz, né von Greiffenclau (1573–1629) 126
George V, king of Hannover (1819–78) 150
Gneisenau, Count August Wilhelm Anton Neidhardt von (1760–1831) 242
Goëß, Count Peter (1774–1846) 207
Greiffenclau, Baroness Adèle (1810–53) 116
Greiffenclau, Baron Adolf Wilhelm Franz (1727–63) 126 , 127
Greiffenclau, Baron Johann Erwein (1663–1727) 126
Greiffenclau, Baroness Johanna, née Baroness Dehrn (1736–94) 126
Greiffenclau, Baron Lothar Gottfried (1694–1771) 126–7
Greiffenclau, Baron Philipp Anton (1735–1823) 134
Greiffenclau, Baron Philipp Carl (1778–1825) 158
Greiffenclau-Dehrn, Baron Carl Theodor (1791–1812) 133–4
Greiffenclau-Dehrn, Baron Friedrich Carl (1754–92) 57 , 127–8, 129–32, 133, 134, 138, 140, 246
Greiffenclau-Dehrn, Baroness Magdalena, née Horix (†1798) 128, 130, 132–3, 139, 140
Grolmann, Karl Ludwig Wilhelm von (1775–1829) 243
Groschlag, Baron Carl (1692–1757) 91
Groschlag, Baron Friedrich Carl (1729–99) 10 , 40, 92, 142
Gudenus, Baron Ferdinand (1755–1825) 162–3
Guttenberg, Baron Ludwig (1774–1825) 152
Guttenberg-Sternberg, Baron Carl (1745–1811) 25, 27
Habermann, Joseph Corneli von (1723–88) 41
Habermann, Peter Joseph von (b. 1754) 129
Hacke, Baron Carl (1775–1834) 141
Hacke, Baroness Cunigunde, née Baroness Kerpen (1776–1847) 160
Hacke, Baron Edmund (1727–84) 87
Haller, Carl Ludwig von (1768–1854) 61, 64, 66
Harff, Baron Franz Ludwig (1747–1814) 98, 99
Harstall, Sophia von (b. 1704) 25
Hatzfeldt-Gleichen, Count Carl Friedrich (1718–93) 157
Hatzfeldt-Gleichen, Countess Charlotte, née Countess Ostein (1733–1821) 157
Hatzfeldt-Wildenburg, Count Carl Eugen (1719–85) 84
Hatzfeldt-Wildenburg, Count (1803 Prince) Franz Ludwig (1756–1827) 199, 209–10
Heddesdorff, Baron Clemens (1769–1812) 138
Heddesdorff, Baron Franz Carl (1767–1825) 138 , 139
Heddesdorff, Baron Johann Lothar (d. after 1767) 136
Heddesdorff, Baron Joseph (†1792) 37, 129, 135, 136–7, 138
Heine, Heinrich (1797–1856) 62
Hettersdorf, Baron Franz Heinrich (1758–1835) 38
Hofbauer, Clemens Maria (1751–1820) 189, 208–9
Hoheneck, Baron Philipp Carl (†1808) 142
Holtz, Baron Eberhard Gottfried (†1793) 26
Holtz, Baron Eberhard Maximilian (1692–1762) 24
Holtz, Baron Gottfried (1716–77) 25
Homann, Johann Baptist (1663–1724) 77
Horix, (later Baron) Johann (1730–92) 130–31, 132
Horneck, family 184
Hornstein, family 44, 167
Hornstein-Bußmannshausen, Baron August (1789–1855) 167
Hornstein-Goeffingen, Baron Adam (1768–1806) 85
Hornstein-Goeffingen, Baron Friedrich (1766–1827) 159, 160
Hornstein-Goeffingen, Baron Maximilian (1754–1819) 90
Humbert, Jean-Joseph-Amable (1767–1823) 132
Hutten, Baron Franz Christoph (1731–90) 34
Ingelheim, Count Franz Carl Philipp (1740–1803) 26, 100
Ingelheim, Count Friedrich (b. 1807) 166
Ingelheim, Count Joseph (1777–1847) 99, 112–13, 115
Johann Anton, prince-bishop of Eichstätt, né Baron Knebel (1646–1725) 35
Johann Friedrich Carl, elector of Mainz, né Count Ostein (1689–1763) 8 , 35
Johann Philipp, prince-bishop of Würzburg, né Baron Greiffenclau (1652–1719) 33, 126
Kageneck, Baron Heinrich (1668–1774) 43
Kerpen, Baron Wilhelm (1741–1823) 141, 142, 159
Kerssenbrock, family 151
Kesselstatt, family 33, 35, 40, 68, 84, 89, 98, 100, 107, 108, 117–25, 127, 135, 139, 140, 154, 158, 160, 161;
see Stadion-Thannhausen
Kesselstatt, Baroness Anna Clara, née Baroness Metternich-Bourscheidt (1662–1719) 117
Kesselstatt, Count Carl (1756–1829) 97, 120, 121, 122, 125
Kesselstatt, Count Christoph (1757–1814) 122
Kesselstatt, Count Clemens (1768–1832) 120–1, 122, 123
Kesselstatt, Count Clemens (1792–1828) 123, 161
Kesselstatt, Count Edmund (1765–1840) 64, 106, 119, 120–1, 122, 123–5, 190, 202, 248
Kesselstatt, Count Franz (1753–1841) 120, 121, 122
Kesselstatt, Count Franz (1787–1834) 125
Kesselstatt, Countess Franziska, née Countess Fünfkirchen (1801–70) 123 , 161
Kesselstatt, Count Friedrich (1784–1820) 165
Kesselstatt, Baron (1776 Count) Hugo (1727–96) 84 , 93, 117–19, 120, 122, 125
Kesselstatt, Countess Maria Anna (1763–1825) 94
Kesselstatt, Count Philipp (1754–1828) 122
Kesselstatt, Countess Sophie (1790–1857) 123
Kesselstatt, Countess Theresia, née Countess Stadion-Thannhausen (1763–1805) 122
Kielmansegg, family 150
Kinsky, family 160, 208
Kinsky, Prince Ferdinand (1781–1812) 159 , 160
Kinsky, Princess Marie Charlotte, née Baroness Kerpen (1782–1841) 159–60, 161, 209
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724–1803) 223
Klüber, Johann Ludwig (1762–1837) 56, 59, 62
Knebel, family 35, 39, 117, 118
Knebel, Baron Johann Anton, see Johann Anton prince-bishop of Eichstätt
Knebel, Baron Philipp Franz (1733–1816) 35
Koblenz, bailiwick of the Teutonic Order at 155;
seat of Canton Lower Rhine at 7
Kocher, knightly canton in Swabia 7, 21, 24, 29, 42, 44
Köhler, Johann David (1676–1725) 54
Kolowrat, family 183
Kolowrat-Liebsteinský, Count Franz (1778–1861) 231
Konstanz, collegiate foundation for women 1
Kopp, Johann Adam (1698–1748) 55
Kotzebue, August von (1761–1819) 241, 248
Kraichgau, knightly canton in Swabia 7, 36
Küenburg, family 207
La Curne de Sainte-Pelaye, Jean Baptiste de 56, 59
La Flèche, military academy 100
Lanckoroński, family 173
Lanckorońska, Countess Adelheid, née Countess Stadion-Warthausen (1804–85) 173
Langenschwarz, Ludwig Anton von (†1770) 25
Languedoc, Estates of 83
Langwerth, family 216
La Roche, Sophie, née Gutermann von Gutershofen (1731–1807) 223
Latour, Count Theodor Baillet de (1780–1848) 151
Latour, Count Vinzenz Baillet de (1848–1913) 151
Leiningen, house of 7;
see Metternich-Winneburg-Beilstein
Leipzig, battle of (1813) 203
Leslie, family 149
Leszczyński, Stanislaus, see Stanislaus king of Poland
Leyen, von der, see Tascher de la Pagerie
Leyen, von der, family 33, 40, 42, 99, 104
Leyen, Countess Maria Anna von der, née Baroness Dalberg-Herrnsheim (1745–1804) 79
Leyen, Count (1806 Prince) Philipp von der (1766–1829) 37, 74, 86, 104
Liechtenstein, house of 154
Liechtenstein, Prince Louis (1780–1833) 161
Liège, cathedral chapter at 1, 77, 80, 86, 94, 109, 191;
Estates of 191
Limbourg, collegiate foundation of St. Georg at 87
Lincker, Baron Johann Franz (b. 1753) 162
Lobkowitz, house of 154
Löwenstein-Wertheim, house of 7, 90, 210
Löwenstein-Wertheim-Rochefort, house of 83
Löwenstern, see Coudenhove
Looz-Corswarem, house of 225
Lorraine, bailiwick of the Teutonic Order 87
Lothar Franz, elector of Mainz, né Baron Schönborn (1655–1729) 100, 117, 153
Louis XIV, king of France (1638–1715) 80, 82
Louis XV, king of France (1710–74) 98 , 157
Louis XVI, king of France (1754–93) 86 , 87, 92
Louis Philippe, king of the French (1773–1850) 177
Lower Alsace, see Alsace
Lower Rhenish-Westphalian College of Imperial Counts (Niederrheinisch-Westfälisches Reichsgrafenkollegium) 3, 4, 155, 158, 217
Lower Rhine (Niederrhein), knightly canton 7, 8, 9, 23, 24, 27, 28, 32–3, 35, 36, 64, 79, 84, 89, 96, 101, 110, 118, 135, 136, 137, 138, 142, 159, 217, 226, 255, 256
Ludwig, archduke of Austria (1784–1864) 206
Lützow, family 158
Lunéville, Treaty of (1801) 60, 95, 145, 175, 176
Luxembourg, Estates of 84, 89
Mader, Johann 22–3
Maier, Johann Christian 63, 65
Mainz, cathedral chapter at 9, 94, 99, 108, 109, 110, 115, 121, 126, 135, 139, 146, 148, 156, 161, 228, 256;
collegiate foundation (St. Alban) for men at 1, 194;
seat of Canton Upper Rhine at 7
Malta, Order of (Order of St. John of Jerusalem) 70, 83, 141, 172, 194, 205, 238–9
Maria Elisabeth, archduchess of Austria (1743–1808) 159
Maria Theresia, Holy Roman empress, queen of Hungary and Bohemia (1717–80) 23 , 70, 89, 119, 149, 158, 175
Maximilian, archduke of Austria and grand master of the Teutonic Order (1782–1863) 209
Maximilian Franz, archduke of Austria, elector of Cologne, and grand master of the Teutonic Order (1756–1801) 38
Medici, family 49
Meiners, Christoph (1747–1810) 58–9, 222, 224–5
Mensdorff-Pouilly, Count Alexander (1813–71) 151
Merseburg, cathedral chapter at 218, 220
Metternich, Baron Carl Heinrich, see Carl Heinrich elector of Mainz
Metternich-Bourscheidt, family, see Kesselstatt
Metternich-Müllenarck, family 23
Metternich-Winneburg(-Beilstein) (-Ochsenhausen), house of 27, 33, 37, 40, 46, 74, 84, 118, 148, 153, 160, 161, 170, 184, 189, 211, 215–17, 220
Metternich-Winneburg, Princess Antoinette (1827 Countess Beilstein), née Baroness Leykam (1806–29) 161 , 246
Metternich-Winneburg, Princess Beatrix, née Countess Kageneck (1755–1828) 209
Metternich-Winneburg(-Beilstein) (-Ochsenhausen), Count (1813 Prince) Clemens 15, 72, 142, 143, 151, 158, 160–1, 162, 166, 167, 169, 171, 177, 197, 207, 212, 213–14, 216, 220, 226, 228, 231, 233, 236, 241–2, 245, 246, 247;
and Austrian policy toward émigrés 147–8;
background of 216–20, 247;
and Clemens Maria Hofbauer 209;
and concept of nobility 131, 216, 223, 230–4, 235, 240;
and (cultural) nationalism 13, 234, 242, 243–5, 252–3;
and Baron Carl Stein 214
Metternich-Winneburg, Princess Eleonore, née Countess Kaunitz-Rietberg (1775–1825) 158 , 246
Metternich-Winneburg(-Beilstein) (-Ochsenhausen), Count (1803 Prince) Franz Georg (1746–1818) 141, 147, 217, 219, 230
Metternich-Winneburg-Beilstein, Count Franz Ludwig (1719–78) 218
Metternich-Winneburg-Beilstein, Count Hugo (1710–50) 39
Metternich-Winneburg(-Beilstein) (-Ochsenhausen), Count Joseph (1774–1830) 161 , 218
Metternich-Winneburg-Beilstein, Countess Julian Eleonora, née Countess Leiningen-Westerburg (1667–1721) 158
Metternich-Winneburg, Princess Melanie, née Countess Zichy-Ferraris (1805–54) 162
Metternich-Winneburg-Beilstein, Count Philipp Adolph (1686–1738) 23, 27, 28
Metternich-Winneburg, Prince Victor (1803–29) 246
Metz, collegiate foundations for women at 90
Middle Rhine (Mittelrhein), knightly canton 7, 18–19, 23, 26, 33, 39, 47, 94, 96, 112, 113, 126, 127, 128, 131, 133, 136, 146, 154, 192, 217, 226, 255
Migazzi, family 154
Mirbach-Harff, family 121
Möser, Justus (1720–94) 59 , 66
Mohr, family 84, 89–90
Mohr, Baron Franz Theodor (1714–80) 84
Mohr, Baron Lothar Ferdinand (1661–1738) 89
Mons, collegiate foundation for women in Hainault at 88, 89, 155
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de (1689–1755) 66
Montfort, family 27, 155, 156
Montgelas, Count Maximilian (1759–1838) 225
Montmartin, Count Friedrich Samuel (†1778) 44
Monumenta Germaniae Historica 241
Morsey, family 151
Moser, Friedrich Carl von (1723–98) 12 , 75
Moustier-sur-Sambre, collegiate foundation for women in Namur at 89
Münchhausen, family 54–5
Münchhausen, Baron Gerlach Adolph (1688–1770) 54, 55
Münsterbilsen, collegiate foundation for women near Maastricht 14, 77, 79, 88, 94, 155
Napoleon I, emperor of the French (formerly Consul of the French Republic), né Bonaparte (1769–1821) 72, 73, 79, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 120, 138, 143, 145, 147, 170, 177, 183, 184, 189, 199, 200, 202, 225, 231, 232, 241, 243, 251
Napoleon III, emperor of the French (1808–73) 104
Nassau, Estates of 232
Nassau-Saarbrücken, house of 86
Nassau-Siegen, house of 86
Nassau-Usingen, house of 115
nationalism, cultural 12–13, 14, 15, 60–71, 74–7, 78, 123–5, 190, 210–11, 220–6;
in France 78, 218, 249–51, 252
Neckar-Schwarzwald, knightly canton in Swabia 7, 21, 22, 29, 36, 44, 82, 85, 154
Nesselrode-Ehreshoven, family 94, 96, 153;
see Warsberg
Nesselrode-Ehreshoven, Count Carl Franz (1713–98) 31
Nesselrode-Reichenstein, Count Franz (1755–1826) 94
Neuhaus, Theodor (1828 Ritter von) (†1855) 70
Nivelles, collegiate foundation for women in Brabant at 1, 77, 80, 88, 89, 96, 115, 154, 155
nobility, concept of 10, 14–15, 48–71, 83, 116, 123–5, 130–2, 139–40, 206–7, 211, 222–3, 226–40, 250, 251;
high (reichsständischer Adel) 4, 5, 6–7, 19, 28, 30, 33, 78, 81, 83, 86, 96, 118, 147, 175;
and cultural nationalism 60–71, 74–7, 123–5, 190, 210–11, 215, 220–6, 240–5, 250–4;
pedigreed (stiftsmäßiger Adel) 50–3, 56, 57, 60, 66, 69–70, 71, 77, 115, 125, 130, 131–2, 135, 138, 140, 154, 163, 194, 206–7, 210, 235–9;
see Free Imperial Knights; see Uradel
Nostitz-Rieneck, family 156, 158
Odenwald, knightly canton in Franconia 5, 7, 18, 24, 36, 37, 38, 39, 44, 91, 152, 154, 217
O’Hegerty, family 151
Olmütz, cathedral chapter at 1, 70, 208, 239
Ortenau, knightly district affiliated with Canton Neckar-Schwarzwald 7, 81, 82, 255
Ostein, house of 40, 44, 87, 118, 153, 161, 192;
see Hatzfeldt-Gleichen, see Dalberg-Heßloch
Ostein, Countess Anna Charlotte Maria, née Countess Schönborn (1671–1746) 153
Ostein, Count Johann Friedrich Carl Maximilian Amor Maria (1735–1809) 181, 182
Ostein, Baron (1712 Count) Johann Franz Sebastian (1652–1718) 153
Ostein, Count Johann Friedrich Carl, see Johann Friedrich Carl elector of Mainz
Otmarsheim, collegiate foundation for women at 1
Ow, Baron Joseph (1814–61) 152
Palm, Prince Carl Joseph 42
Passau, cathedral chapter at 1, 154
pedigreed nobility, see nobility
Pergen, Count Joseph (1766–1830) 141, 142
Pergen, Countess Philippina, née Baroness Groschlag (1739–1824) 157
Petazzi, see Bibra-Schwebheim
Petrowitz-Armis, Theodor (1810 Ritter, 1819 Count) (1777–1861) 236
Pfeffel, Gottlieb Conrad (1736–1809) 91
Pietism 221
Podstatzky-Lichtenstein, family 154
Pompadour, Jeanne Antoinette marquise de, née Poisson le Normant d’Étioles (1721–64) 193
Pont-à-Mousson, educational academy in Lorraine at 91
Pozzo di Borgo, Joseph 236
Prague, Theresian collegiate foundation for women at 1, 70, 89, 207
Preßburg, Treaty of (1805) 155, 239
Pretlack, Baron Ludwig (†1781) 44
Proust, Marcel (1871–1922) 48–9
Prussia, provincial Estates in 229–30, 243, 245
Pütter, Johann Stephan (1725–1807) 222
Racine, Jean (1639–99) 218
Rakóczi, Prince Francis II (1676–1735) 153
Rastatt, congress of (1797–99) 144 , 180, 217, 255
Redemptorists, religious order 208–9, 210
Redwitz, family 86
Regensburg, Imperial Diet (Reichstag) at 4, 81, 118, 154, 170, 225, 249
Régiment Nassau 84, 219
Régiment Royal-Allemand 85, 87, 92–3
Régiment Royal-Alsace 86
Régiment Royal-Deux-Ponts 84
Rehberg, August Wilhelm (1757–1836) 66
Reichsgrafenkollegien, see Lower Rhenish-Westphalien College of Imperial Counts; Swabian College of Imperial Counts; Franconian College of Imperial Counts
Reinach, family 82, 84, 88, 93, 97, 99, 105
Reinach, Baron Konrad Sigismund Erasmus (1708–63) 88
Rémiremont, collegiate foundation for women in Lorraine at 14, 77, 81, 88, 89, 93, 169
Renesse-Breidbach, family 121, 191
Reuschenberg-Setterich, Baron Edmund Franz Christoph (†1745) 191
Rhenish Circle, Free Imperial Knights 7, 9, 20, 21, 22–3, 29, 30, 34, 36, 42, 47, 74, 81, 108, 109, 144, 148, 151, 156, 163, 255
Rhineland, see Rhenish Circle
Rhön-Werra, knightly canton in Franconia 7, 25, 30, 36, 41, 136
Richard, elector of Mainz, né von Greiffenclau (1467–1531) 126
Riedt, family 111, 113
Ritter, Baron Carl Adolf (1728–92) 45
Rohan, family 146, 159
Rotenhan, Baroness Auguste Henriette 25
Rotenhan, Baron Johann Friedrich (†1776) 41, 42
Roth von Schreckenstein, see Schreckenstein
Rousseau, Jean Jacques (1712–78) 92
Rüdt-Bödigheim, family 91
Rüdt-Bödigheim, Baron Carl Ernst (1727–79) 91
Rüdt-Collenberg-Bödigheim, Baron Meinhard (1720–89) 18 , 24
Rüdt-Collenberg-Eberstadt, Baron Gottfried (1747–1822) 129
Runde, Friedrich Justus 59
Salm-Salm, house of 86
Salm-Reifferscheidt, house of 86, 121
Salver, Johann Octavian (1732–88) 50 , 53, 55
Salzburg, cathedral chapter at 146, 154, 238
Sándor, family 162
Savigny, Friedrich Carl von (1779–1861) 63, 64
Savoyard foundations, see Vienna
Sayn-Wittgenstein, house of 86
Scharnhorst, Gerhard Johann David von (1755–1813) 243
Scheidt, Christian Ludwig (1709–61) 55
Schenk-Castel, family 37, 44, 46, 142, 155, 159
Schenk-Castel, Count Joseph Ferdinand (1733–64) 23 , 27, 38
Schenk von Schmidburg, see Schmidburg
Schenkern, family 26
Schenkern, Baron Lothar Carl Waldenburg- (1674–1752) 23
Schiller, Johann Christoph Friedrich von (1759–1805) 16
Schlabrendorf, family, see Sickingen-Hohenburg
Schlözer, August Ludwig (1735–1809) 222, 223
Schmidburg, family 99, 158
Schmidburg, Baron Franz (1719–62) 27
Schmidburg, Baroness Marie Therese, née Baroness Eltz (1725–1803) 84
Schmidt, Friedrich Georg August (b. 1766) 57
Schönborn, house of 33, 34, 35, 40, 42, 87, 89, 91, 99, 117, 118, 142, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 168, 170, 183, 192, 211;
see Ostein
Schönborn (Bohemian line), house of 157, 159, 161
Schönborn, Count Joseph Franz (1708–72) 26 , 27, 40, 45
Schönborn, Baron Lothar Franz, see Lothar Franz elector of Mainz
Schönborn-Buchheim, house of 160, 161
Schönborn-Buchheim, Count Erwein (1791–1864) 141
Schönborn-Buchheim, Count Franz (1768–1841) 141
Schönborn-Heussenstamm, house of 153, 156, 157
Schönborn-Heussenstamm, Count Anselm Franz (1681–1726) 156
Schönborn-Heussenstamm, Count Franz Erwein (1727–1801) 157
Schönborn-Heussenstamm, Countess Maria Theresia, née Countess Colloredo (1744–1828) 157
Schönbrunn, Treaty of (1809) 159
Schönfeld, Ignaz von (b. 1780) 70
Schreckenstein, Baron Karl Heinrich Roth von (1823–94) 5, 8
Schütz, Baron Friedrich (1772–1816) 99
Schwarzenberg, house of 149, 154, 155, 172
Seckendorff, family 86, 188
Seuffert, Johann Michael (1764–1829) 59
Seutter, Matthäus (1678–1757) 77
Sickingen, family 39, 74, 90, 102, 151, 153, 179, 180, 211
Sickingen, Franz von (1481–1523) 65
Sickengen-Ebernburg, Baron Ferdinand Damian Heinrich (1701–49) 25
Sickingen-Hohenburg, family 37, 39, 84, 142, 143, 155, 161, 168, 174–9, 182, 184, 188, 189
Sickingen-Hohenburg, Baron Casimir Anton (1684–1750) 91
Sickingen-Hohenburg, Countess Euphémie, née Countess Hunyady (1799–1820) 178
Sickingen-Hohenburg, Countess Eveline, née Countess Schlabrendorf (1809–95) 178 , 179
Sickingen-Hohenburg, Baron Ferdinand Sebastian (1715–72) 174
Sickingen-Hohenburg, Count Wilhelm (1777–1855) 97, 176, 177, 178–9, 184, 204
Sickingen-Sickingen, family 30, 31, 33, 37, 39, 118, 142, 174, 175, 177
Sickingen-Sickingen, Baron (1773 Count) Carl (1702–84) 16–17, 23, 45, 90, 174
Sickingen-Sickingen, Count Franz (1760–1834) 175
Sickingen-Sickingen, Baron (1784 Count) Joseph Carl (1708–87) 17
Sickingen-Sickingen, Count Wilhelm (1739–1818) 16, 17, 161, 174–5, 176–7
Sieyès, Emanuel Joseph (1748–1836) 61
Silva-Tarouca, family 149, 156
Somogyi, see Eltz
Sophie, archduchess of Austria, née princess of Bavaria (1805–72) 159 , 209
Spaur, family 154
Specht-Bubenheim, family 39, 43, 44, 46
Specht-Bubenheim, Baroness Ferdinandine, née Baroness Bochholz 161
Specht-Bubenheim, Baron Peter Carl (d. ca. 1805) 97
Speth, family 86, 138, 160, 161
Speth, Baron Ferdinand (b. 1779) 167
Speyer, cathedral chapter at 1, 77, 94, 109, 126, 193
Spiegel, family 184
St. Adelgonde, Count Louis 146
Stadion, house of 33, 36, 40, 85, 89, 92, 118, 142, 147, 148, 153, 157, 160, 161, 169, 171, 179, 180, 182, 183, 184, 187, 188, 192, 195, 196, 197, 211
Stadion, Baron (1705 Count) Johann Philipp (1652–1742) 168, 169
Stadion, Count Lothar Georg Joseph (1706–69) 34
Stadion, Countess Sophia Helena (1708–89) 94
Stadion-Thannhausen, house of 123, 169, 171, 172, 175;
see Kesselstatt; see Stadion-Warthausen
Stadion-Thannhausen, Count Emerich (1766–1817) 85, 93
Stadion-Thannhausen, Count Friedrich (1774–1820) 141
Stadion-Thannhausen, Countess Kunigunde, née Countess Kesselstatt (1794–1872) 141
Stadion-Thannhausen, Count Philipp Franz (1780–1839) 141 , 171
Stadion-Thannhausen, Countess Sophie, née Baroness Wambolt (1757–1843) 141
Stadion-Warthausen, house of 143, 168–74, 175, 189, 245;
see Lanckorońska
Stadion-Warthausen, Count Eduard (1797–1844) 171, 172, 173, 174
Stadion-Warthausen, Count Franz (1806–53) 171 , 172, 174
Stadion-Warthausen, Count Friedrich (1691–1768) 92, 172, 173
Stadion-Warthausen, Count Friedrich Lothar (1761–1811) 146, 170, 173
Stadion-Warthausen, Countess Maria Anna, née Countess Stadion-Thannhausen (1775–1841) 169
Stadion-Warthausen, Count Philipp (1763–1824) 141 , 142, 143, 146, 147, 151, 169–70, 171, 172, 173, 238;
and Austrian policy toward émigrés 145–7
Stadion-Warthausen, Count Walter (1799–1870) 172, 239
Stahl, Friedrich Julius (1802–61) 63 , 65, 66, 67
Stanislaus, king of Poland (later duke of Lorraine), né Leszczyński (1677–1766) 49, 83
Star-Cross, order of the (Sternkreuzorden) 157, 163, 192, 206
Stauffenberg, family 21
Steffans, Heinrich 66
Steigerwald, knightly canton in Franconia 7, 20, 36, 42, 86, 168
Stein, family 74, 188, 193, 218, 219, 220, 221, 223, 234
Stein, Baron Carl (1757–1831) 66, 75, 76, 103, 114, 124, 148, 173, 188, 193, 213–16, 225, 226, 231, 232, 233, 235, 245, 247, 248, 250;
background of 216–20;
and concept of nobility 68, 123, 124, 125, 215, 220, 222–3, 226–30, 234, 245–6;
and (cultural) nationalism 12, 15, 140, 215, 220–6, 240–3, 245, 248, 252–3;
early intellectual influences on 220–6;
and exile in Austria 147;
and Prince Clemens Metternich-Winneburg 214, 232, 234
Stein, Baron Carl Philipp (1708–88) 216
Stein, Baron Gottfried (1762–1837) 219
Stein, Baroness Henriette Caroline, née Baroness Langwerth (1721–83) 223
Stein, Baron Johann Friedrich (1749–99) 221
Stein, Baroness Marianne (1753–1831) 218
Sternberg, family 157
Stockau, Count Georg (1806–65) 123
Strasbourg, cathedral chapter at 1, 86, 154;
knightly directorate at 82
Stubenberg, family 154
Sturmfeder, family 161, 183, 184
Sturmfeder, Baron Carl (1795–1867) 184
supranationalism 13, 14, 150, 190, 212, 253–4
Swabian Circle, Free Imperial Knights 5, 7, 9, 21, 22, 29, 33, 45, 46, 81, 86, 96, 151, 156, 255
Swabian College of Imperial Counts (Schwäbisches Reichsgrafenkollegium) 118, 154, 169, 175
Széchényi, Count Franz (1754–1820) 208
Taaffe, Count Ludwig Patrick (1791–1855) 244–5
Tabor, Johann Heinrich (b. 1729) 18–19, 127
Talleyrand-Périgord, Charles Maurice duc de (1754–1838) 104
Tarouca, see Silva-Tarouca
Tascher de la Pagerie, family, see Joséphine, empress of the French
Tascher de la Pagerie, Countess Amalie, née Princess von der Leyen (1789–1870) 104
Tascher de la Pagerie, Count Louis (1787–1861) 104
Teutonic Order (Deutscher Orden) 25, 43, 70, 81, 87–8, 95, 135, 141, 152, 154, 155, 159, 167, 168, 191, 194, 206, 207, 218, 220, 221, 239, 247;
see Austria; see Alsace-Burgundy; see Alten Biesen; see Franconia; see Koblenz; see Lorraine; see Wesphalia
Thomasius, Christian (1655–1728) 54
Thürheim, Countess Lulu (1788–1864) 154
Thun, family 156;
see Westphalen
Thyra, princess of Hannover, duchess of Cumberland, née princess of Denmark (1853–1933) 150
Treuer, Gottlieb Samuel (1683–1743) 54–5
Trient, cathedral chapter at 154
Trier, cathedral chapter at 109, 115, 117, 126, 136
Ulm, family 155
Upper Rhine (Oberrhein), knightly canton 7, 9, 17, 19, 22, 24, 25, 30–1, 38, 39, 43, 47, 79, 96, 101, 118, 127, 144, 154, 162, 174, 180, 181, 216, 226, 255
Uradel 10, 15, 50, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 131, 220, 224, 248, 251, 252, 254
Vasa, house of (Sweden) 150, 160
Venningen, family 46, 148, 166
Venningen-Echtersheim, Baron Friedrich (b. 1794) 167
Vienna, cathedral chapter at 208;
congress of (1814–15) 3, 121, 159, 171, 183, 209, 238;
Savoyard collegiate foundation for women at 70, 123, 207;
Savoyard academy for noble youth at 119;
Theresian academy for noble youth at 114
Vittinghoff, family 184;
see Coudenhove
Voltaire, François Marie Arouet de (1694–1778) 83
Waldbott von Bassenheim, see Bassenheim
Waldenburg-Schenkern, see Schenkern
Walderdorff, family 34, 46, 87, 97, 98, 100, 116, 118–24, 139, 142, 161, 165, 166
Walderdorff, Count Eduard (1801–73) 167
Waldstein (Wallenstein), Albrecht von (1583–1634) 168
Waldstein-Dux, Count Ferdinand (1762–1823) 155
Wallis, family 158
Wambolt, family 39, 85, 99, 139, 200;
see Coudenhove; see Stadion-Thannhausen
Wambolt, Baron Franz (1761–1832) 209, 211
War of the First Coalition (1792–7) 93, 144, 180
War of the Spanish Succession (1701–14) 153
Warsberg, family 39, 99, 121, 163–4, 172
Warsberg, Baron Alexander (1767–1814) 98, 99
Warsberg, Baroness Anna Sophie Helena (†1772) 33
Warsberg, Baron Anselm Carl (1735–97) 23 , 31–3, 45, 84, 86, 94
Warsberg, Baroness Elisabeth, née Baroness Wittenbach (1809–78) 164
Warsberg, Baron Emmerich (b. ca. 1762) 24
Warsberg, Baron Franz Ernst (†1760) 43
Warsberg, Baron Joseph (1810–88) 164
Warsberg, Baroness Ludovica, née Countess Nesselrode-Ehreshoven (†1793) 32
Welcker, Carl (1790–1869) 61, 64, 66
Wessenberg, family 155
Wessenberg-Ampringen, Baron Johann (1773–1858) 146 , 151, 155
Westphalen, Countess Elisabeth, née Countess Thun-Hohenstein (1783–1860) 158
Westphalen, Count Friedrich (1780–1809) 146 , 158
Westphalia, bailiwick of the Teutonic Order 94, 155;
Estates of 225;
peace of (1648) 82
Wied, house of 86
William II, German emperor and king of Prussia (1859–1941) 215
Wimpfen on the Neckar, collegiate foundation for men at 89
Windisch-Grätz, house of 6
Wittenbach, see Warsberg
Wolfskehl, family 38
Wolfskehl, Baron Johann Gottfried Ernst (†1769) 38
Worms, cathedral chapter at 89, 109, 126, 193
Wratislaw, Count Eugen (1786–1867) 207
Wrbna und Freudenthal, family 158
Wrbna und Freudenthal, Countess Flora, née Countess Kageneck (1779–1857) 158, 160, 161
Wrbna und Freudenthal, Count Rudolph (1761–1823) 69, 163, 236–7
Würzburg, cathedral chapter at 77, 109, 126, 156;
collegiate foundation for women at 94;
collegiate foundation of St. Burkard for men at 1
Zandt, family 41, 84
Zichy(-Ferraris), family 162;
see Metternich-Winneburg
Zichy, Countess Julie, née Countess Festetics (1790–1816) 208
Zichy-Ferraris, Countess Maria Wilhelmina (Molly), née Countess Ferraris (1780–1866) 246
Zobel, family 160, 161, 166
Zobel-Giebelstadt-Darstadt, family 39
Zobel-Giebelstadt-Darstadt, Baron Friedrich (1766–1845) 152
Zobel-Giebelstadt-Darstadt, Baron Friedrich Carl (1732–87) 26
Zu Rhein, family 82
Zweibrücken, house of 86
Zweyer, Baron Leopold (1747–1822) 87


http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780511262180&ss=ind

Willem Bentinck - Briefwisseling

http://www.dbnl.org/tekst/bent006brie02_01/bent006brie02_01_0425.htm

Abbekerk Crap, Joan, burgemeester van Hoorn, gecommitteerde ter Staten-Generaal 1736-1745 en 1748-1751, lid van de Raad van State, lid van de Generaliteits-Rekenkamer, bewindhebber van de VOC 1747, 416, 436, 437, 444, 445, 492, 500.
Abeleven, J(e)an Arend (geb. 1715), assuradeur te Amsterdam, 87.
Ablaing, Johan Daniel d' (1703-1775), vrijheer van Giessenburg, heer van Moersbergen, gecommitteerde ter Staten-Generaal, 477.
Acquet, Hendrik d', schepen van Delft 1748, 212, 246, 251, 252, 253, 254.
Adorno, Botta d', zie Botta d'Adorno.
Aitzema, Lieuwe van (1600-1669), resident van de Hanzesteden te 's-Gravenhage, geschiedschrijver en nieuwsverkoper, 646, 647.
Akerhielm, 601.
Alarcon, zie Osorio-Alarcon.
Albemarle, tweede graaf van, zie Keppel, William Anne van.
Aldenburg, Charlotte Sophia gravin van (1715-1800), vrijvrouwe van Varel en Kniphausen, echtgenote van Willem Bentinck, 32, 245.
Aldenburgh, procureur te Nijmegen, 97, 101.
Alderwerelt, 495.
Allamand, Jean Nicolas Sébastien (1713-1787), huisonderwijzer, later hoogleraar te Leiden, 119, 352, 382, 432.
Altena, Van, 96, 99.
Altzenheim, 625.
Amelia Sophia Eleanor (1711-1786), prinses van Hannover, dochter van George II, 550, 551, 562, 563, 572, 576.
Ammon, Von, Pruisisch gezant te 's-Gravenhage, 159, 160, 162, 221.
Ancram, lady, zie Nicholson, Margaret.
Anna (1709-1759), prinses van Hannover, dochter van George II, echtgenote van Willem IV, zie ook Pinch, passim.
Anna Stuart (1665-1714), koningin van Groot-Brittannië en Ierland 1702-1714, 573.
Anson, George (1692-1762), Engels admiraal, ‘First Lord of the Admiralty’, 5, 32, 42, 552, 557, 561, 562, 596.
Aragon, St. Séverin d', zie St. Séverin d'Aragon.
Arcy, Robert d' (1718-1778), vierde graaf van Holderness, Engels gezant te 's-Gravenhage 1749-1751, 12, 14, 16, 19, 301, 304, 305, 319, 320, 329, 331, 345, 347, 349, 350, 363, 364, 366, 368, 417, 432, 515, 516, 517, 518, 531, 551, 558, 561, 574, 577, 581, 583, 585, 597, 598, 602.
Argyll, derde hertog van, zie Campbell, Archibald.
Arundel, Richard, ‘Commissioner of the Treasury’, 572.
Assendelft, Faget van, zie Faget van Assendelft.
Assendelft, Willem Willemsz., lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Athlone, graaf van, zie Reede, Frederik Willem baron van.
Athlone, gravin van, zie Nassau-Zuylestein, Henrietta van.
Aubigny, Durand d', zie Durand d'Aubigny.
August Wilhelm, kroonprins van Pruisen, echtgenoot van Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbuttel, 467.
Aylva, Hobbe (1696-1772) of Tjeerd (1712-1757) baron van, 644.
Back, Johan de (1698-1766), se-
[p. 662]
cretaris van de domeinraad van Willem IV 1729, geheim secretaris en requestmeester van Willem IV 1747, 12, 13, 41, 43, 56, 131, 139, 149, 154, 155, 163, 182, 197, 202, 203, 207, 208, 209, 214, 217, 222, 223, 227, 256, 269, 273, 276, 279, 282, 284, 286, 287, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 310, 311, 312, 320, 327, 329, 330, 334, 336, 339, 342, 347, 350, 353, 356, 364, 365, 369, 371, 372, 375, 382, 385, 400, 415, 429, 435, 470, 477, 478, 487, 491, 496, 497, 510, 523, 537, 541, 544, 546, 547, 548, 556, 612, 627, 634, 644, 645, 646, 647, 648.
Balveren, Gerrit Willem van (1713-1752), heer van Hoekelum, luitenant-kolonel, 3, 93, 95.
Balveren, Walraven van (1716-1775), lid van de ridderschap van Nijmegen 1738, ambtman van Maas en Waal 1766, burgemeester van Bommel, abusievelijk vermeld 3, 93, zie Balveren, Gerrit Willem van.
Bark, Nils graaf, envoyé van Zweden te St. Petersburg 1744-1747 en te Wenen 1748-1764, 414.
Barneveld, Adrianus van (geb. 1697), 139.
Barneveld, Martinus van, heer van Krimpen, lid van de vroedschap te Gorinchem, 261.
Barrenechea y Erquinigo, Joaquin Ignacio de (gest. 1753), markies del Puerto, gezant van Spanje te 's-Gravenhage 1746-1753, 478.
Bartenstein, Johann Christoph baron van (1690-1766), hofraad van Maria Theresia, vice-kanselier van Oostenrijk en Bohemen, 183, 184, 355, 356, 359, 360, 401, 414, 603, 614.
Barueth, Jo(h)annes (1708-1782), predikant te Dordrecht, 434.
Bassecour, Jan de la (1696-1753), pensionaris van Amsterdam 1733-1738, thesaurier-generaal 1738-1746, tweede griffier van de Staten-Generaal 1746-1750, thesaurier-generaal 1750-1753, 31, 328, 342, 343, 349, 352, 353, 611.
Batthiany, Karl Joseph prins van (1698-1772), maarschalk van Oostenrijk, gevolmachtigd minister te Brussel 1746-1747, 6, 10, 32, 157, 214, 221, 340, 360, 450, 568.
Beaumont, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Bedford, vierde hertog van, zie Russell, John.
Beek en Donk, zie Jong, Gerard de.
Beekman, Peter (1645-1710), burgemeester van Nijmegen 1691-1702, 94.
Belle, Jacob van (1685-1762), heer van Sleeuwijk, secretaris 1709-1761, (waarnemend) pensionaris van Rotterdam te 's-Gravenhage 1747, 76, 77.
Benezet, Pierre (geb. 1692), koopman te Amsterdam, 633.
Benningbroek, Johannes, baljuw van Vlieland tot 1749, lid van de vroedschap te Medemblik 1751, 538.
Benoist, Anthony, kastelein van het logement ‘De Oude Doelen’ te 's-Gravenhage, 130, 131, 461.
Bentinck, Charles John baron (1708-1779), heer van Nijenhuis, luitenant-kolonel, drost van Twente 1748-1754, drost van Daalhem en 's-Hertogenrade 1752, gedeputeerde van Overijsel ter Staten-Generaal, muntmeester-generaal der Nederlanden 1757, passim.
Bentinck, Christiaan Frederik Anton Willem Karel graaf (1734-1768), heer van Varel en Kniphausen, zoon van Willem Bentinck, hoogheemraad van Rijnland, gouverneur van
[p. 663]
Woerden, 76.
Bentinck, Elisabeth Adriana (1703-1765), echtgenote van Henry Egerton, zuster van Willem Bentinck en Charles John Bentinck, 563.
Bentinck, Goossen Geurt baron (1715-1786), heer van Aller, lid van de Veluwse ridderschap 1735, burgemeester van Arnhem, luitenant-jagermeester van Gelderland 1756, raad en rekenmeester in Gelderland 1767, landdrost van de Veluwe 1776, 14.
Bentinck, Johan Albert graaf (1737-1775), heer van Terrington (Norfolk), zoon van Willem Bentinck, kapitein in Engelse zeedienst, lid van het Parlement 1761-1768, 76, 552, 563.
Bentinck, Willem graaf (1704-1774), heer van Rhoon en Pendrecht, lid van de Hollandse ridderschap 1727, afgevaardigde naar het congres van Aken, passim.
Bentinck, Willem Jan baron (gest. 1759), heer van Langeveldsloo, lid van de Overijselse ridderschap, luitenant-kolonel bij de infanterie, landrentmeester van Twente 1751-1759, 282.
Bentinck, Zeno Arend baron (1715-1778), heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten, generaal-majoor bij de infanterie, commandant van Maastricht, 144, 145, 287.
Berewout, Mej., nicht van G.A. Hasselaar, 247.
Berckel, Engelbert van (1686-1768), lid van de vroedschap 1716 en burgemeester 1734 van Rotterdam, geremoveerd 1748, 61, 146, 163, 181, 209, 220.
Berkel, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Berkeley, Augustus vierde graaf van (1716-1755), 519, 561.
Berkenboom, Bartholdus, apotheker te Nijmegen, deelnemer aan een volksbeweging aldaar 1747, 97.
Berkenrode, Van, zie Lestevenon.
Berkhout, Gerard, schepen van Hoorn 1751, 500.
Berkhout, Herman, burgemeester van Enkhuizen, bewindhebber van de VOC 1747, hoofdschout 1748, 500.
Berkhout, Teding van, zie Teding van Berkhout.
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst vrijheer van, Deens gezant te Parijs 1744-1750, 249, 267.
Besooije, Nicolaas, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Bestužev-Rjumin, Alekšej Petrovič graaf, Russisch kanselier te 's-Gravenhage, 294.
Beyer, Justinus de (1705-1772), heer van Hulsen, 94, 297.
Bicker, Henrick (1722-1783), koopman en bankier te Amsterdam, 639, 643.
Bicker Raye, Jacob (1701-1775), collecteur van de excijns op turf en kolen, boekhouder van het korenboek 1729-1763, afslager van de Grote Vismarkt 1736 en collecteur van 's lands recht op de inkomende granen 1748 te Amsterdam, 344.
Bierset, 633.
Bigot, Jacob Adriaan Isaac, kolonel van de garde en kamerheer van Willem IV, 298, 645, 647.
Binkhorst, Pieter (1700-1777), secretaris van 's lands zeemacht en oud-schepen van Hoorn, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1749 van Hoorn, 141, 416, 537.
Birkenfeld, prins van, generaal in Staatse dienst, 289.
Birkenfeld, zie Zweibrücken-Birkenfeld.
Bisdom, Jacob (1696-1762), pensionaris van Delft, raad en advocaat-fiscaal van de admirali-
[p. 664]
teit van de Maze, 328, 424.
Bleiswijk, Abraham Cornelisz. van, burgemeester van Delft, 230, 246, 620.
Bleiswijk, Diderik van (1711-1763), vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babyloniënbroek, lid van de vroedschap 1734 en burgemeester van Gorinchem, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland, 261, 263.
Bleiswijk, Guiljelmus Abrahamsz. van, lid van de raad der veertigen en schepen van Delft, 246, 252, 620, 637.
Bleiswijk, Maarten van (1679-1751), burgemeester van Delft, bewindhebber van de VOC, 199, 246, 606.
Boas, Abraham, koopman te Rotterdam, 84.
Boas, Simeon, koopman te Rotterdam, 84.
Boas, Tobias, koopman te Rotterdam, 84.
Bodaan, zie Boddens.
Boddens, Abraham Eduardsz. (1691-1751), schepen van Amsterdam 1751, 526.
Boers, Willem Sebastiaan, lid van de vroedschap van Gouda 1735, 239.
Boetzelaer, Jacob Philip baron van den (1711-1781), heer van Nieuwveen, lid van de Hollandse ridderschap 1737, lid van de Raad van State, drost van Gorinchem 1751, hoogheemraad van Schieland, 536, 592.
Boey, Cornelis (1686-1759), secretaris van de Staten van Holland 1736, 648.
Bogaart, Adriaan, heer van Belois, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Bogaert, Jan Adriaan van den, makelaar in tabak, 392, 393.
Bogaert, Paulus (1703-1789), heer van Alblasserdam, lid van de vroedschap 1749 en burgemeester 1769 van Rotterdam, 627.
Bois, Abraham Adriaan du (1713-1774), heer van Molenaarsgraaf, Giessen en Steenhuysen, lid van de vroedschap 1747 en burgemeester 1752 van Rotterdam, hoogheemraad van Schieland, bewindhebber van de WIC 1741 en de VOC 1742, 209.
Bolingbroke, burggraaf, zie St. John, Henry.
Bolten, Jasper Jansz. (1708-1756), schepen van Amsterdam 1751, 498, 499.
Bolwerk, N., ritmeester in het regiment van de generaal Wilhelm prins van Hessen-Philipsthal, 288.
Bonnel, Jacques, 3.
Borch, Ernst August Friedrich vrijheer von der, generaal-majoor, gezant van Hannover te Keulen 1740, 1741 en 1750, 327.
Boreel, Jacob Jansz. (1711-1778), advocaat-fiscaal van de admiraliteit van Amsterdam, 58, 394, 396.
Borré, Joseph, graaf de la Chavanne, gezant van Sardinië te 's-Gravenhage 1736-1749, afgevaardigde van Sardinië naar het congres van Aken, 26, 35, 105, 157, 158, 167.
Borsselen van der Hooge, Jan baron van (1707-1764), vertegenwoordiger van de Prins als eerste edele in Zeeland, afgevaardigde naar het congres van Aken, 31, 105, 106, 115, 118, 122, 127, 128, 153, 184, 186, 188, 205, 206, 260, 278.
Boscawen, Edward (1711-1761), Engels admiraal, 5, 103.
Bose de la Calmette, Charles François, gezant van de Republiek te Bern 1748-1751, 284, 422.
Bosschaert, Carel, pensionaris van Schiedam 1747, van Dordrecht 1751, 427, 628.
Botta d'Adorno, Antonietto Ottone markies (1688(?)-1774), gevolmachtigde van Maria There-
[p. 665]
sia te Brussel, 377, 382, 388, 401, 402, 567, 568, 569, 611, 612.
Bowier, Jan (gest. 1781), president-schepen en lid van de vroedschap van 's-Hertogenbosch, drossaard te Boxtel 1740-1781, 134, 210, 259, 260.
Boyer, Godefridus (1711(?)-1762), ‘magister equitandi’ (= pikeur) van de universiteit te Leiden 1737, 135.
Braamkamp, Gerrit, houtkoper te Amsterdam, 397.
Braem, adjudant, collecteur van de gemene landsmiddelen te Dordrecht, 462.
Brancas, Louis de (1671(?)-1750), markies de Céreste, maarschalk van Frankrijk 1740, 601.
Brandeler, Jan Jacob van den, kapitein-luitenant van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Breuil, Tronchin du, zie Tronchin du Breuil.
Brink, Jacob ten, schepen en lid van de vroedschap van Deventer 1746, 287.
Broek, Abraham van, procureur, 491.
Broek, Pieter van den, hoofdofficier, raad en oud-burgemeester te Haarlem, hoogheemraad van Rijnland, lid van de admiraliteit van Amsterdam, 58, 470, 592.
Brose, De, gezant van Saksen en Polen, generaal, 328, 413.
Brosses, Des, zie Brose, De.
Brühl, Heinrich von (1700-1763), eerste minister van Saksen, 348, 350.
Brulart, Louis Philoxène (1702-1771), markies de Puysieux, Frans staatssecretaris voor buitenlandse zaken 1747-1751, 109, 110, 122, 128, 249, 250, 257, 266.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Elisabeth Christine hertogin van, moeder van Maria Theresia, 290, 318.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Ferdinand hertog van, broer van de volgende twee, 467.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Karel hertog van (1735-1780), broer van de vorige en de volgende, 318, 454, 467.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Lodewijk Ernst hertog van (1718-1788), 286, 297, 304, 306, 313, 314, 317, 318, 319, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 343, 344, 347, 348, 351, 352, 355, 361, 369, 372, 373, 376, 385, 387, 403, 405, 406, 410, 416, 418, 426, 432, 436, 437, 453, 455, 456, 457, 464, 497, 515, 517, 528, 531, 540, 541, 542, 543, 544, 551, 553, 554, 565, 568, 577, 580, 588, 591, 595, 603, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 621, 623, 631, 635, 637, 645.
Brydges Rodney, George (1718-1792), Engels admiraal, 561.
Bühla, Von, kapitein, 304.
Burch, Franco van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 230.
Buren, Isaak Arentsz. van, lid van de raad der veertigen en schepen te Delft, 246, 252.
Burman, Pieter (1713-1778), hoogleraar in de welsprekendheid, later ook in de geschiedenis en de poëzie aan het Athenaeum te Amsterdam, leider van de Santhorstianen, 434.
Burmania, kolonel (verschillende mogelijkheden), 307, 308.
Burmania, Barthold Douwe van (1695-1766), gezant van de Republiek te Wenen, 32, 78, 121, 183, 184, 289, 301, 306, 309, 314, 315, 316, 325, 326, 336, 337, 341, 346, 359, 360, 363, 379, 382, 383, 386, 388, 398, 401, 407, 409, 415, 421, 524, 568, 569, 603, 610, 616 (?), 618, 622, 623, 624.
Burmania, Gemme Onuphrius van (1696-1759), opperstalmeester
[p. 666]
van Willem IV, kwartiermeester-generaal van de infanterie, commissaris van de Republiek te Brussel tot regeling van de evacuatie van de barrièresteden, 40, 161, 221, 222, 231, 242, 293, 298, 371, 389, 390, 616(?), 633, 634, 635, 636, 640.
Burmania, Hobbe van, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, 31.
Burrich, zie Borch, Ernst August Friedrich vrijheer von der.
Bye, Sebastiaan Thierry de (1694-1768), notaris en procureur voor het hof van justitie te 's-Gravenhage, stadhouder van de lenen van Wassenaar, 40, 164, 230, 245.
Byla, zie Bühla, Von.
Cadogan, Margaret, echtgenote van Charles John Bentinck, 441.
Caillaux, Etienne, koopman te Rotterdam, 61, 64, 82, 83, 322.
Calkoen, Cornelis (1696-1764), gezant van de Republiek bij de sultan van Turkije 1725-1743, bij de koning-keurvorst van Polen-Saksen 1748, 13, 15, 16, 226, 302, 353, 359, 603, 616, 618, 621, 623, 626.
Campbell, Archibald (1682-1761), derde hertog van Argyll, 564.
Campegius van der Straten, thesaurier en rentmeester-generaal van de domeinen en hofhouding van de Prins, 538.
Capellen tot Boedelhof, F.R.E. baron van der, 271.
Carmichael, John (1701-1767), derde hertog van Hyndford, Engels gezant te St. Petersburg 1744-1749, 32.
Caroline (1743-1787), prinses van Oranje-Nassau, dochter van Willem IV en Anna, 335, 478, 645.
Caroline Elizabeth (1713-1757), prinses van Hannover, dochter van George II, 550.
Carteret, John lord (1690-1763), sedert 1744 graaf Granville, staatssecretaris 1742-1744, ‘president of the council’ 1751, 553, 561, 564, 570, 571, 573, 577, 585, 595, 596, 597, 598, 602.
Casteleyn, Jacob Andreas (1704-1757), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, 209.
Céreste, markies de, zie Brancas, Louis de.
Charbonnier, Rudolph, adjudant-generaal 1743 en ritmeester 1748 in het regiment van de prins van Hessen-Philipsthal, luitenant-kolonel van de Staatse cavalerie 1749, 288.
Charles Edward Stuart (1720-1788), kleinzoon van Jacobus II, pretendent naar de Engelse troon, 244, 519.
Charon de Salles, Claude de, sergeant-majoor 1742, luitenant-kolonel 1768, 113.
Chavanne, graaf de la, zie Borré, Joseph.
Chesterfield, lord, zie Stanhope, Philip Dormer.
Chevaleret, pseudoniem voor Burmania?, 623.
Chevalier, the, zie Williams, Charles Hanbury.
Clifford, George (1708-1757), lid van de vroedschap van Amsterdam 1748, 524, 525, 526.
Clifford, Pieter (1712-1788), lid van de vroedschap 1758 en burgemeester 1773 van Amsterdam, ontvanger van de gemene landsmiddelen over de stad en 't kwartier Amsterdam 1747-1773, 495(?).
Cloppenburg, 89.
Cobham, burggraaf, zie Temple, Richard.
Cock, Isaac (1661-1751), baron van Cronstrom, generaal 1742, commandant van Bergen op Zoom 1747, 47, 53, 615.
Collen, Ferdinand van (1681-
[p. 667]
1764), heer van Gunterstein en Tienhoven, lid van de vroedschap van Amsterdam 1736-1749, burgemeester van Amsterdam 1743, 271, 498, 522.
Collen, Ferdinand van (1708-1789), lid van de vroedschap van Amsterdam 1749, 271.
Colloredo, Karl, gezant van Oostenrijk te Londen, 600, 603.
Colloredo, Rudolph Joseph prins, vice-kanselier van het Duitse Rijk, 359, 381, 430, 451, 600.
Commelin, J.B. (1723-1752), commies-fiscaal van de gemene middelen, 313, 375, 381, 384, 395, 416, 436, 492.
Copes van Hasselt, Johan Conrad (1709-1781), substituut-momber 1741 en momber (= procureur-generaal) 1747 bij het Hof van Gelderland, ordinarisraad in het Hof van Gelderland 1773, 14.
Coquelle, Joannes, burgemeester van Middelburg in 1747, 278.
Cordelois, Jan, schepen van Rotterdam in 1748 en 1749, 225, 234, 546, 627.
Cornabé, François, kolonel van een regiment Zwitsers, generaal-majoor 1748, 267, 312, 389, 390, 515, 613, 616, 619, 631, 633, 635, 640.
Cornets de Groot, Hugo (1709-1777), lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1748 van Rotterdam, 48, 49, 50, 59, 60, 66, 74, 75, 76, 78, 134, 135, 136, 138, 177, 196, 220, 244, 311, 354, 627, 628.
Corver, Gerrit (1690-1756), heer van Velsen en Santpoort, vele malen burgemeester van Amsterdam tussen 1731 en 1748, 20, 270, 498, 522, 523, 534.
Corver, Maria Margaretha (1723-1777), dochter van de voorgaande, derde echtgenote van Nicolaas Geelvinck, 522.
Cossart, Jacob Jansz. (1713-1780), lid van de vroedschap 1746 en burgemeester 1754 van Rotterdam, 146, 163.
Crabet, Reinier (±1685-1768), notaris te Gouda 1708-1730, lid van de vroedschap 1711, schepen 1714 en burgemeester 1727 van Gouda, 213.
Craggs, James (1686-1721), Engels staatssecretaris 1718-1721, 170.
Crap, Abbekerk, zie Abbekerk Crap.
Crap, Willem Nicolaas, oud-schepen en schout 1751-1754 van Hoorn, 500.
Cremer, Bernard Hendrik, substituut-momber (= procureur-generaal), 14.
Creuningen, Mevr. de, 251, 277.
Cronstrom, baron van, zie Cock, Isaac.
Cruyff, Van der, zie Kruyff, Van der.
Cumberland, William Augustus hertog van (1721-1765), derde zoon van George II, 1, 2, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 44, 45, 73, 74, 81, 116, 156, 166, 167, 195, 549, 550, 551, 553, 561, 562, 564, 572, 576.
Cunaeus, Petrus, lid van de raad der veertigen te Leiden, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1749, 333.
Czernizew, graaf, Russisch gezant te Londen, 190, 570.
Dalrymple, John (1673-1747), tweede graaf van Stair, Engels generaal en diplomaat, buitengewoon gezant van Engeland te 's-Gravenhage 1742-1743, 162, 514.
Danserweg, Ary, metselaar, collecteur van de impost op grove waren te Rotterdam, 59, 135, 163, 177, 197.
Darcy, zie Arcy, Robert d'.
Dartmouth, graaf van, zie Legge, Henry Bilson.
Dayrolles, Salomon (gest. 1786), Engels resident te 's-Gravenhage 1747-1751, 91, 129, 180, 277, 576, 579, 582, 642.
[p. 668]
Debroce, zie Brose, De.
Dedel, Salomon (1711-1774), lid van de vroedschap van Amsterdam tot 1748, 85.
Denike, Nicolaas baron van, heer van Nieuwland, minister-resident van Lübeck en Bremen en tot 1761 van Karel van Brunswijk - Wolfenbuttel te 's-Gravenhage, 318, 319, 497.
Deutz, Daniël (1714-1775), koopman te Amsterdam, 316.
Deutz, Willem Gideon (1697-1757), koopman, bankier, burgemeester van Amsterdam 1748, 243, 284, 393.
Deuxponts, graaf de, zie Zweibrücken-Birkenfeld, Friedrich Michael paltsgraaf van.
Dickens, Melchior Guy, Engels gezant te St. Petersburg, 320, 370, 571.
Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht (1715-1772), graaf van Gronsfeld, buitengewoon gezant van de Republiek te Berlijn, zie ook Koolman, 13, 16, 20, 194, 207, 213, 232, 233, 248, 282, 287, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 318, 320, 330, 334, 336, 339, 342, 347, 348, 350, 353, 356, 364, 365, 369, 371, 372, 374, 375, 382, 383, 384, 385, 390, 400, 402, 415, 417, 418, 426, 429, 432, 436, 437, 451, 452, 469, 470, 471, 487, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 517, 519, 520, 521, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 537, 538, 541, 544, 547, 548, 556, 600, 616, 618, 625.
Dieren, Willem van, klaviermaker, 224.
Dierkens, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Dieu, Daniel de (1696-1765), schout van Amsterdam tot 1749, 58, 59, 392, 534, 535.
Dieu, Karel de, burgemeester 1749-1750 en lid van de vroedschap 1751 van Enkhuizen, 537.
Does, Johan van der (gest. 1749), thesaurier-generaal 1746, 327.
Does, Steven baron van der (1700-1732), heer van Noordwijk enz., lid van de Hollandse ridderschap 1727, hoogheemraad van Schieland, 405.
Does, Theodora Odilia Doys, douairière Steven baron van der (1707-1774), vrouwe van Noordwijk enz., 405, 407.
Doeveren, Wassenaer van, zie Wassenaer van Doeveren.
Dongen, Cornelis baron van (gest. 1748), drost van Drente 1743-1748, 22.
Donk, Beek en, zie Jong, Gerard de.
Dort, Pieter van (gest. 1748), leider van het pachtersoproer te Amsterdam 1748, 72.
Doublet, François, heer van Groeneveld, kanunnik van de Dom 1747, geëligeerde en raadsheer extraordinaris in het Hof van Utrecht, gezant van de Republiek te Stockholm 1760, 477.
Doublet, Maria, 19.
Douglas, bankroetier, 288.
Dover, baron, zie Yorke, Joseph.
Dronia, klerk van het college van financiën 1750, 425, 426, 427, 629.
Duin, zie Duyn.
Duivensz., Karel François, ontvanger-generaal van de admiraliteit van het Noorderkwartier, lid van de vroedschap van Enkhuizen tot 1749 en vanaf 1751, 538.
Dupleix, Joseph François (1697-1763), gouverneur-generaal van de Franse Oostindische Compagnie 1741, 103.
Dura, Ary, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Dura, François, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Durand d'Aubigny, Jacques Abra-
[p. 669]
ham, zaakgelastigde van Frankrijk in Saksen 1746, resident van Frankrijk in Luik 1752-1759, 328.
Dussen, Adriaen Hendriksz. van der (1681-1760), lid van de raad der veertigen 1721 en burgemeester 1747 te Delft, 230, 246, 251, 606, 607.
Dussen, Arent Hendrik van der, zie Dussen, Adriaen Hendriksz. van der.
Dussen, Jacob van der (1683-1750), baljuw en dijkgraaf van Amstelland 1715, 523.
Dussen, Jacob Ewoutsz. van der, heer van Zouteveen, 230, 246.
Duyn, Adam Adriaan van der (gest. 1753), vrijheer van 's-Gravenmoer, lid van de Hollandse ridderschap 1724, lid van de Raad van State, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1745, 164, 647.
Duyn, Arend Joost van der, heer van Maasdam, 164.
Duyn, Philip van der, 164.
Dijk, Hibbe van, administrateur van de pachtzaken in Oostergo, 29.
Dijkveld, Weede van, zie Weede van Dijkveld.
Eck van Nergena, Jan Karel van (1697-1760), gecommitteerde van Gelderland ter Staten-Generaal 1747-1753, 15.
Eck(e)ringa, Paulus (geb. 1697), klerk ter secretarie van Hemelumer Oldefer 1713, procureurpostulant te Vrouwenparochie 1720, notaris te Vrouwenparochie 1737, verloor zijn ambten 1748, secretaris van de heerlijkheid Heze en Leende 1749, 29, 79.
Eerde, Palland tot, zie Palland tot Eerde.
Egerton, Henry (1694-1746), bisschop van Worcester, echtgenoot van Elizabeth Adriana Bentinck, zwager van Willem en Charles John Bentinck, 563.
Eik, Van, zie Eyck, Van.
Einde, Van den, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Elibank, vijfde lord, zie Murray, Patrick.
Ellinkhuizen, 278.
Elzevier, Adrianus Johannes (1702-1756), gereformeerd predikant te Amsterdam, 1746, 499.
Elzevier, Louis (1711-1783), kapitein ter zee, equipagemeester te Amsterdam, commandeur 1743, 499.
Elzevier, Pieter (1673-1754), gereformeerd predikant te Amsterdam 1721, 499.
Erbervelt, pachter te Rotterdam, 164, 176, 177, 181, 193.
Erpecum, Willem van, landsadvocaat van de Staten-Generaal, procureur-generaal van de Raad van Brabant, 368.
Escher, Henry, kapitein-luitenant 1748, generaal-majoor, 616.
Esgers, Joannes (1696-1755), gereformeerd predikant te Amsterdam tot 1740, hoogleraar in de theologie te Leiden, 358, 362, 497, 498.
Est, Willem van, timmerman, oproerling te Amsterdam 1747, 391.
Eversdijk, David van, klerk van de Raad van State, 43(?).
Eversdijk, Gerard van, advocaat voor de respectieve hoven van justitie, schepen van 's-Gravenhage, 43(?).
Eyck, Cornelis van (1680-1751), burgemeester van Alkmaar 1730-1747, schout-crimineel van de Niedorpen en Winkel 1735-1748, dijkgraaf van de Schermer 1743-1751, 141.
Eyck, Huibert van, oud-burgemeester van Gouda, 213.
Eys, David Jacob van (1716-1790), koopman, 389.
Eys, Jan Nicolaas van (1691-1758), koopman, directeur van de Levantse handel 1740, lid van de
[p. 670]
vroedschap 1748, 389.
Eys, Jan Nicolaas van, Isaäcsz. (1717-1795), koopman, 389.
Eysden, Van, 434, 439, 440.
Eysden, Johan van, zoon van de vorige, 434, 438, 439, 440, 458, 465.
Faan, heer van, zie Mepsche, Rudolf de.
Fagel, François (1659-1746), ‘de oude’, griffier van de Staten-Generaal 1690-1744, oom van de volgende, 283, 349, 512.
Fagel, Hendrik (1706-1790), ‘de oude’, commies 1728, tweede griffier 1742, griffier 1744 van de Staten-Generaal, 5, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 43, 56, 61, 78, 83, 91, 94, 121, 132, 152, 162, 178, 200, 201, 202, 203, 208, 211, 214, 221, 230, 231, 233, 250, 256, 301, 302, 306, 307, 319, 321, 322, 328, 341, 342, 347, 349, 350, 352, 364, 365, 370, 378, 391, 416, 433, 477, 493, 496, 622, 639, 642.
Faget van Assendelft, J.W. du, heer van Kralingen en Heinenoort, 567.
Favel, gouverneur van Bentincks zoons 1747, 76, 119, 503.
Feitama, Johan (1706-1768), advocaat en notaris te Amsterdam, een van de auctores intellectuales van de Doelistenbeweging, 135, 136, 149, 393.
Femelle, la, 210.
Fénelon, markies de, zie Salignac, Gabriel Jacques de.
Fitzroy, Charles (1683-1757), tweede hertog van Grafton, 572.
Flemming, Karl Georg Friedrich graaf van, Saksisch gezant te Londen, 167, 168, 229, 579, 598.
Fleury, André Hercule kardinaal de (1653-1743), eerste minister van Frankrijk 1726, 155, 249.
Flodorff van Wartensleben, graaf (gest. 1751), 527, 528.
Foortman, Kornelis, kuiper, 224.
Forbes, Arthur, majoor in het regiment Schotten van kolonel Stuart, luitenant-kolonel 1747, 345, 574.
Fox, Henry (1705-1774), eerste lord Holland, Engels staatssecretaris 1754-1756, 562, 564.
Frankendaal, grutter te Groningen, 501.
Frederik (1707-1751), prins van Wales, zoon van George II, 293, 549, 552, 570.
Frederik II (1712-1786), ‘de Grote’, koning van Pruisen 1740-1786, 38, 42, 112, 159, 316, 457, 525.
Gael, Jacob, lid van de raad der veertigen te Delft, 621.
Gedern, zie Stolberg-Gedern.
Geelvinck, Nicolaas (1706-1764), heer van Castricum, Bakkum enz., lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1747 van Amsterdam, geremoveerd 1748, 438, 498, 522, 523, 526, 534, 604.
Geerling, Jeremias (± 1705-1767), gereformeerd predikant te Dordrecht 1733-1764, 458.
Gellink, Hendrik, makelaar, taxateur van de grootte van de koopvaardijschepen, luitenant van een burgercompagnie te Amsterdam, 471, 472, 496.
Gelsdorp, Johan van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238, 473.
Genderen, heer van, zie Hompesch, Vincent Willem van.
George I (1660-1727), koning van Groot-Brittannië en Ierland 1714-1727, keurvorst van Hannover 1698-1727, 573.
George II Augustus (1683-1760), koning van Groot-Brittannië en Ierland, keurvorst van Hannover 1727-1760, 1, 17, 162, 320, 600.
[p. 671]
George III (1738-1820), koning van Groot-Brittannië en Ierland 1760-1820, keurvorst en koning 1814-1820 van Hannover, 549.
Ghiesen, Philippe van der (gest. 1757), representant van Willem IV in de VOC 1749, 437.
Gilles, Jaeob (gest. 1765), pensionaris van Haarlem 1730-1744, tweede griffier van de Staten-Generaal 1744-1746, raadpensionaris van Holland 1746-1749, 11, 40, 46, 48, 62, 192, 229, 234, 258, 268, 493, 494, 540.
Gimnig, Hendrik van, patroontekenaar voor de katoendrukkerijen te Haarlem, leider van de radicale Doelisten te Amsterdam, 135, 145, 381, 384, 415, 416.
Gobert, burger van Namen, 611.
Gobert, echtgenote van de vorige, burgeres van Namen, 611.
Godin, geslacht, 146.
Goes, Adriaan Mattheusz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, burgemeester aldaar, lid van de nieuwe Rekenkamer van Holland 1715, 230, 246, 620.
Goes, Cornelis Adriaensz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Goetval, A., pachter van de stadswaag, de rondemaet, de buitenlandse tabak en het klein zegel te Amsterdam, sergeant van een burgercompagnie te Amsterdam, 58, 59.
Golowkin, Alexander Gabrilowitch graaf van (gest. 1760), Russisch gezant te 's-Gravenhage 1731-1760, 42, 43, 122, 180, 187, 190, 294, 625.
Golowkin, gravin, echtgenote van de vorige, 516.
Gondi, Jean François Paul de (1613-1679), kardinaal de Retz, 211.
Goodricke of Ribston Hall, John, 583.
Goodricke of York, Henry (gest. 1789), zoon van de vorige, 583.
Gower, Gertrude (gest. 1794), tweede echtgenote van John Russell, 551.
Gower, Granville Leveson (1721-1803), eerste markies van Stafford, 564, 572.
Graafland, Jan (1697-1767), heer van Schotervlieland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1750 van Amsterdam, 498.
Graffenried, Abraham, kolonel, commandant van een regiment Zwitsers, 422, 478.
Grafton, tweede hertog van, zie Fitzroy, Charles.
Gramey, Albert, aanvoerder van een volksoploop te Nijmegen 1747, 97.
Grantham, lord, zie Robinson, Thomas.
Granville, graaf, zie Carteret, John lord.
's-Gravenmoer, vrijheer van, zie Duyn, Adam Adriaan van der.
's-Gravesande, Cornelis Cornelisz., lid van de raad der veertigen te Delft, 228, 230, 246.
's-Gravesande, Storm van, zie Storm van 's-Gravesande.
Groenendijk, Adriaan van (1691-1761), gedeputeerde van Gouda ter Staten van Holland, 213.
Groenewegen, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Groeninx van Zoelen, Otto (1704-1758), heer van Ridderkerk, lid van de vroedschap 1740 en burgemeester 1748 van Rotterdam, 49, 50, 59, 74, 75, 135, 136, 177, 196, 200, 220, 243, 311, 627, 628.
Gronsfeld, graaf van, zie Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht.
Groot, De, zie Cornets de Groot.
Grovestins, Sirtema van, zie Sirtema van Grovestins.
Grusse, graaf de, luitenant-generaal, 215.
[p. 672]
Guébriant, graaf de, abt, Frans agent, gezant 1751 bij de aartsbisschop van Keulen te Bonn, 359.
Guidekens, zie Dickens, Melchior Guy.
Guldewagen, Dammas, lid van de vroedschap 1749, schepen 1750 en burgemeester 1751 van Haarlem, 628.
Guy, Du, generaal, 642.
Guzot, predikant te 's-Gravenhage, 78.
Gijselaer, Nicolaas de (1712-1780), schepen, burgemeester en pensionaris van Gorinchem, 333.
Haart, Hendrik de, procureur 1695, procureur-fiscaal 1703 en advocaat-fiscaal 1717 te Nijmegen, 100, 101.
Haart, P. de, advocaat in de Over-Betuwe en van het Ambt van Maas en Waal, 94.
Hage(n), Jacob, houtkoper en substituut-vendumeester te Amsterdam, 397.
Hagen, Johannes (1712-1751), secretaris van Rotterdam 1743-1751, 61.
Halewijn, zie Teresteyn van Halewijn.
Hamer, Abraham, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Hamer, Hendrik, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Hamilton, James (gest. 1758), baron Clanebaye, burggraaf van de stad Limerick, graaf van Clanbrassill, echtgenoot van Henrietta Bentinck, zuster van Willem en Charles John Bentinck, 564.
Hanéle, Van, 182.
Hardenbroek, Gijsbert Jan van (1720-1788), heer van Bergstein, Lokhorst, 's-Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, president van de Utrechtse ridderschap, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal 1767-1785, 592.
Hardwicke, eerste graaf van, zie Yorke, Philip.
Haren, Van, 556, 624.
Haren, Onno Zwier van (1711-1779), broer van de volgende, dichter, grietman van Weststellingwerf, lid van de Raad van State 1739, afgevaardigde naar het congres van Aken, 12, 13, 16, 25, 31, 35, 39, 82, 105, 106, 116, 122, 128, 129, 153, 186, 187, 188, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 215, 216, 222, 245, 254, 284, 288, 298, 301, 303, 315, 316, 348(?), 544, 546, 569, 606, 607, 616.
Haren, Willem van (1710-1768), dichter, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal 1740, gezant van de Republiek te Brussel 1749-1768, 79, 81, 298, 302, 315, 316, 348, 353, 569, 616, 618, 622.
Harrach, F.C.G.P. graaf van (gest. 1749), gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, Oostenrijks gevolmachtigde voor de conferentie te Breda 1746, 121.
Hartog, Jan Leonard de, Brabants schepen te Maastricht 1746, 34.
Hartsinck, Jan Casper (1689-1759), klerk ter secretarie 1711 en equipagemeester 1725-1759 van de admiraliteit van Amsterdam, 397.
Harzele, Damas van, zie Hersele, Dammas van.
Hasselaar, Elisabeth (1702-1776), echtgenote van G.A. Hasselaar, 443.
Hasselaar, Gerard Aarnout (1698-1766), bewindhebber van de VOC 1738, afgevaardigde naar het congres van Aken, burgemeester van Amsterdam 1748, representant van Willem IV in de admiraliteit 1749-1751, 1, 2, 3, 10, 25, 82, 105, 106, 107, 128, 140, 149, 153, 154, 186,
[p. 673]
205, 206, 247, 269, 284, 296, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 491, 498, 522, 523, 524.
Hasselaar, Pieter Cornelis (1720-1795), heer van de beide Eemnessen, schepen van Amsterdam 1749, waterfiscaal te Batavia 1755, resident van Cheribon 1757, burgemeester van Amsterdam 1773, 396.
Hasselt, Johan Otto (1701-1748), secretaris van Zutphen 1726, secretaris van de gedeputeerden van de graafschap Zutphen 1747, 124.
Hasselt, Van, zie Copes van Hasselt, Johan Conrad.
Heemskerk, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Hees, Van, 528.
Heezel, Jan van, deurwaarder op het kantoor van de equipagemeester van de admiraliteit van Amsterdam 1716- ± 1775, 397.
Heiden, Alexander Carel van, heer van den Dam en Laerveld, kamerheer van Willem IV, drost van Drente, lid van de admiraliteit van de Maze, 287, 298.
Hell, Van der, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, 15.
Helmans, Dirk, advocaat te Amsterdam 1722-1756, 499.
Hemsterhuis, Tiberius (1685-1766), hoogleraar in het Grieks te Leiden 1740, 357.
Hengel, Daniel van, kapitein, later kolonel van de Amsterdamse schutterij, 520.
Hersele, Dammas van (1702-1766), heer van Kethel en Half Spaland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1765 van Rotterdam, 182(?), 209.
Hertel, Christiaan Frederik, directeur van de approches, fortificatiën en loopgraven 1704, luitenant-kolonel tit. 1707, kapitein 1708, kolonel 1710, brigadier van de infanterie 1727, luitenant-generaal 1740, generaal 1747, 113.
Hertogh, De, zie Hartog, De.
Hessen-Philipsthal, Wilhelm prins van (1680-1760), generaal 1727, regent van Hessen 1730, gouverneur van Maastricht 1733-1747, 288.
Heuvel, Abraham van der, vicehoogschout van Maastricht, 33.
Hiddema, zie Knijf(f), Horatius Hiddema van.
Hiddink, Abraham Jacobus, door Willem IV belast met de voorbereidende onderzoekingen ter vervanging van de pachten door een hoofdgeld 1749, 84, 85, 86, 93.
Hildburghausen, zie Saksen-Hildburghausen.
Hillading, De, 478.
Hoeven, Elias van der (1698-1767), lid van de vroedschap 1728 en burgemeester 1745 van Rotterdam, baljuw van Putten en Schieland, lid van de admiraliteit van Zeeland 1747, geremoveerd 1748, 135, 146, 163, 181, 209, 220, 628.
Hoey, Abraham van (1684-1766), gezant van de Republiek te Parijs 1727-1747, 11, 13, 16, 226.
Hogendorp, Diederik van (1696-1760), lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1735 van Rotterdam, geremoveerd 1748, 146, 163, 181, 209.
Hohenlansberg, Schwartzenberg en, zie Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Holderness, vierde graaf van, zie Arcy, Robert d'.
Holles, zie Pelham-Holles.
Holtz, in krijgsgevangenschap verkerend officier 1748, 113.
Hompesch, Vincent Willem van (gest. 1765), heer van Genderen, luitenant-generaal van de cavalerie, lid van de Hollandse ridderschap, 365.
[p. 674]
Honert, Johan van den (1693-1758), hoogleraar te Leiden 1734, 357.
Honert, Johannes van den (1704-1768), schepen 1736, lid van de vroedschap 1749 en burgemeester van Dordrecht, 225.
Hoogeveen, Adriaan Gerardsz. van, lid van de raad der veertigen en burgemeester 1748-1750 van Delft, 246, 298, 606, 607, 620.
Hoogkamer, Jacob Lycochton, burgemeester van Alkmaar 1749-1750, 538.
Hoogwerff, Pieter, lid van de vroedschap van Gouda, 239.
Hoolaert, Gillis, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Hoop, Adriaan van der (1701-1767), secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer 1727, secretaris van de Raad van State 1737, ontslagen wegens staatsgezindheid 1748, 373, 479, 569.
Hop, Hendrik (1686-1761), gezant van de Republiek te Londen 1723-1761, 9, 13, 15, 16; 24, 27, 38, 43, 123, 233, 296, 336, 399, 425, 431, 449, 570, 603.
Hop, Johannes (1709-1772), lid van de Hoge Raad 1734, secretaris van de Raad van State 1748, thesaurier-generaal 1753-1769, 336, 337, 341, 342, 377, 391, 508, 509, 614, 629, 631, 633, 634, 635, 636, 641, 642.
Hope, Thomas (1704-1779), koopman en bankier te Amsterdam, representant van Willem IV in de WIC 1750-1751, bewindhebber van de VOC 1756, 402, 519.
Hove, Nicolaas ten (1693-1738), secretaris van de Raad van State 1725, thesaurier-generaal 1737, ontvanger-generaal, 342.
Hove, Nicolaas ten (1732-1782), zoon van de vorige, commies ter griffie van de Staten-Generaal 1750, raad en generaalmeester van de munten der Verenigde Nederlanden 1767, 342, 349, 433.
Howard, Charles (1720-1786), hertog van Norfolk, 226.
Huescar, hertog van, zie Silva Alvarez.
Huffel, Adolf Julius Burchard baron van (gest. 1761), lid van de ridderschap van Overijsel, drost van Salland 1746, 22, 45, 617, 629, 636, 637.
Huls, Van, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Huls, Samuel Samuelsz. van, lid van de raad der veertigen te Delft, 254.
Huls, Sara Adeleide van, echtgenote van O.Z. van Haren, 204.
Hunter, 45.
Huydecoper, Jan (1693-1752), heer van Maarseveen, Neerdijk en Nigtevegt, lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1749 van Amsterdam, 393.
Huygens, Willem (1714-1786), heer van Honkoop, hoofdschout van Amsterdam, 392, 534.
Hyndford, graaf van, zie Carmichael, John.
Iddekinge, A.A. van (1711-1789), zoon van de volgende, burgemeester van Groningen, gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal, 16, 19, 22, 271, 617, 629, 637, 644.
Iddekinge, Pieter Rembt (Rempt) van (1683-1758), ambtman van het Gorecht 1710, gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal 1715, raadsheer van de stad Groningen 1723, burgemeester van Groningen 1739, 272, 273.
Imhoff, Gustaaf Willem vrijheer van (1705-1750), gouverneur van Ceylon 1736, lid van de Raad van Indië, gouverneur-generaal van de VOC 1741 (aan-
[p. 675]
vaard in 1743), 103.
Ingilby, Dirk Willemsz. (1690-1748), burgemeester van Delft, 198, 199, 204, 212, 213, 227, 230, 246, 251, 254.
Isenghien, huis d', 113, 232.
Itsma, Wijbrand van (1694-1756), lid van de vroedschap van Dokkum, burgemeester van Harlingen 1747, 271, 272.
Ivoy, Paulus Hendrik Justus (geb. ± 1713), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, excuseerde zich 1748, 209, 213, 220.
Jacobus II Stuart (1633-1701), koning van Engeland en Schotland 1685-1688, 519.
Jansz., Willem, boer uit de Ommelanden, ondertekenaar van een request 1748, 500, 501.
Jaymart, René Laurens de, kapitein van de dragonders te paard 1729, sergeant-majoor 1742, adjudant-generaal 1743, generaal-majoor van de cavalerie 1754, luitenant-kolonel van de dragonders 1755, 113.
Jever, Volkert van (1706-1774), koopman te Amsterdam, lid van de vroedschap van Amsterdam 1748, 20.
Joncourt, Elias de, sedert 1748 emeritus predikant en emeritus hoogleraar, 638.
Jong, Anthonie de, koopman te Amsterdam, 435.
Jong, Gerard de (1685-1770), heer van Beek en Donk en Frisselstein, erfsecretaris van Veghel en Erp, drossaard van Croy, Stipthout en Vlierden, ijkmeester-generaal van de Meierij van 's-Hertogenbosch, 563.
Jong, Paulus de, extraordinaris lid van de raad van justitie van de VOC 1748, 393.
Jouy, graaf van, zie Rouillé, A.L. de.
Jozef II (1741-1790), keizer van het Duitse Rijk 1765-1790, heer van de Oostenrijkse erflanden 1780-1790, zoon van Maria Theresia, 360, 375, 463, 558, 621, 623.
Kaeskooper, Koenraed, 197.
Karel II (1661-1700), koning van Spanje 1665-1700, 205.
Karel VI (1685-1740), keizer van het Duitse Rijk 1711-1740, 290, 379, 412.
Karel Eduard, zie Charles Edward Stuart.
Karsseboom, Willem, zie Kersseboom, Willem.
Katwijk, Van, zie Wassenaer, Frederik Hendrik baron van.
Kauderbach, Johann Heinrich, minister-correspondent van Saksen te 's-Gravenhage in 1750, 413.
Kaunitz, Wenzel Anton graaf van (1711-1794), raadsheer van de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden 1744-1746, Oostenrijks gezant te Parijs 1750-1753, staatskanselier vanaf 1753, 1, 2, 25, 26, 28, 32, 35, 78, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 127, 128, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 195, 200, 206, 360, 388, 414, 561, 614.
Keith, Robert (gest. 1774), secretaris van Sandwich 1746, Engels gezant te Wenen 1748, 91, 123, 156, 183, 292, 315, 320, 325, 326, 331, 336, 348, 350, 359, 370, 382, 390, 398, 399, 401, 407, 409, 410, 413, 414, 415, 571, 599, 600, 603, 610.
Keppel, William Anne (1702-1754), tweede graaf van Albemarle, Engels gezant te Parijs 1749-1754, 582.
Kerr, William (± 1690-1767), derde markies van Lothian, graaf van Ancram, 561.
Kersseboom, Jeronymus, lid van
[p. 676]
de vroedschap van Dordrecht, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland, 441.
Kersseboom, Willem, commies bij de Generaliteits-Rekenkamer, ‘examinator van de nieuwe inventien en projecten van finantiën’, 83, 93, 121, 323, 344.
Kessel, Gosuinus van (1703-1756), gereformeerd predikant te 's-Gravenhage 1735-1756, 357, 417.
Ketelanus, H.F., kapitein van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Kimijsen, Haak, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Kinschot, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Kip, Maarten Johan Louis (1715-1769), commandant van een compagnie in het regiment van de prins van Birkenfeld, later generaal-majoor van de cavalerie, 289.
Knijf(f), Horatius Hiddema van (1703-1770), grietman van Ferwerderadeel 1729-1770, 29.
Koch, Joseph von, Hofkammerrat van Maria Theresia, 525.
Königsegg, Lothar Joseph Georg graaf van (1673-1751), Oostenrijks veldmaarschalk en minister, 121, 362.
Koolman, pseudoniem van Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht, 375.
Kruyff, Pieter van der, wagenmaker, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 59, 60, 77, 78, 163, 177, 178, 182, 193, 197, 311.
Kuyel(?), Hendrik van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Laar, J(o)an van, schepen 1718 en burgemeester van Zwolle, 274, 275, 276, 279.
Laen, Joan, schepen van Hoorn 1748, 538.
Lambrechts, Carel, kolonel van het regiment Rheede-Oudtshoorn, commandant van Sluis 1747, 345, 346, 629, 630.
Lane, zie Laen, Joan.
Lange, Johan de (1698(?)-1776), lid van de vroedschap 1737 en burgemeester 1755 van Gouda, 239.
Lannoy, ondercommandant van Sluis 1747, 345.
Larrey, Henri de, vader van de volgende, kolonel, later generaal-majoor in Staatse dienst, 39.
Larrey, Thomas Isaac de, intendant van de graaf van Aldenburg, lid van de conferentie 1751, secretaris van de gouvernante 1758, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 35, 39, 42, 73, 109, 111, 112, 120, 122, 123, 150, 208, 214, 233, 250, 324, 370, 382, 425, 430, 433, 437, 451, 508, 511, 531, 557, 563, 578, 580, 582, 610, 612, 618, 631, 634, 635, 638, 639, 643, 644, 646, 647, 648.
Leeuw van Coolwijk, Johan de, schepen van Nijmegen 1747, 100.
Legge, Henry Bilson (1708-1764), graaf van Dartmouth, Engels gezant te Berlijn 1748, 20, 23.
Lely, Jacob Adriaansz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 212, 228, 230, 246.
Lely, Willem Sybrantsz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 228, 230, 246.
Lennox, Charles (1701-1750), tweede hertog van Richmond, zwager van Margaret Cadogan, echtgenote van Charles John Bentinck, luitenant-generaal, 226, 441, 457.
Léon, Charles Pierre Gaston François de, hertog de Mirepoix, Frans gezant te Londen 1749-1752, 414.
Lestevenon, Maria Wilhelmina (1715-1783), baronesse van der Duyn, tweede echtgenote van
[p. 677]
Mattheus Lestevenon 1743-1755, 394.
Lestevenon, Mattheus (1715-1797), heer van Berkenrode en Strijen, secretaris 1729 en schepen 1745 van Amsterdam, gezant van de Republiek te Parijs 1749-1792, 370, 382, 394, 395, 492.
Leu de Wilhem, Paulus Sebastiaan le (1691-1759), heer van Besoyen, lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1741 van Rotterdam, 181.
Leuve, Aernout van, oud-schepen van Delft, 225, 234.
Levi, 83, 88.
Lewe, Evert Joost (1683-1753), heer van Aduard, 501.
Liechtenstein, Maria Therese prinses van (1721-1763), echtgenote van Josef vorst von Schwarzenberg (1722-1782), 637, 642.
Liechtenstein en Nikolsburg, Josef Wenzel vorst van, hertog van Troppau en Jägerndorf, Oostenrijks generaal en veldmaarschalk, Oostenrijks gezant te Parijs 1737-1741, 363, 373, 375, 614, 616, 635, 636, 637, 642.
Lieftinck, hopman, 272.
Lieven, 571.
Limerick, zie Hamilton, James.
Linden, Joannes onder de, advocaat te Amsterdam, 434, 437, 439, 466.
Linden van Slingelandt, W., ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Lintelo van Stedum, Everhard Frederik van (1681-1761), heer op Nittersum en Ringenum, van Stedum, West-Emden en Gaeshuizen, enz., ‘hovemeister’ van Winsum en Schaphalsterzijlen, ‘erfschepper’ van Stedum, gecommitteerde van Groningen ter Staten-Generaal 1736, 501.
Locke, John (1632-1704), Engels wijsgeer, 72.
Lodewijk XIV (1638-1715), koning van Frankrijk 1643-1715, 109.
Loeket, kapitein van de Amsterdamse schutterij, 520.
Loon, Adriaan van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 462.
Loon, Michiel Nicolaas van (gest. 1750), advocaat te Nijmegen, 100.
Loon, Willem Jansz. van, kolonel van de burgercompagnieën te Amsterdam, 57.
Lotharingen, Karel Alexander Emanuel prins van (1712-1780), broer van keizer Frans I, gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden 1744, 360, 362, 371, 373, 374, 377, 378, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 398, 401, 408, 541, 568, 569, 633.
Lothian, derde markies van, zie Kerr, William.
Lover, Joris, glazenmaker en glasschilder, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 59, 60, 63, 66, 77, 90, 135, 163, 177, 197.
Löwendahl, maarschalk, bevelhebber van de Franse troepen in Zeeuws-Vlaanderen in 1747, 11, 345.
Lublink, C., pachter van het gemaal, de waag en de veertigste penning op de schepen te Amsterdam, 58, 71.
Lühe, C.H. von der, raad van Willem IV, 188, 207, 644.
Luzani, Mevr., 636.
Lijnden, Matthias van der, burgemeester van Nijmegen, 96, 97, 100.
Lijnslager, Hendrik (1693-1768), vice-admiraal 1750, 394.
Magis, Paul François, resident van Luik te 's-Gravenhage, 33.
Man, Christiaan Johan de, 621.
Man, Engelbert de, gecommitteerde van de Nijmeegse burgerij, secretaris van het kwartier van
[p. 678]
Nijmegen, 98.
Mareschal, Johann Karl Josef von, Oostenrijks gezant in Sardinië 1742, secretaris van de Oostenrijkse legatie te Basel 1746, Oostenrijks gezant te Parijs 1749-1750, 373, 642.
Maria Theresia (1717-1780), keizerin van het Duitse Rijk en koningin van Hongarije en Bohemen 1740-1780, echtgenote van Frans I, 166, 183, 290, 292, 306, 318, 348, 360, 373, 377, 482, 525, 553, 567, 568, 611, 616, 617.
Marselis, Dirk (of Theodore) van (1703-1770), Amsterdams koopman, 18, 73, 74, 149, 233, 250, 257, 266, 267.
Marselis, Jan van (1700-1776), schepen van Amsterdam 1746, representant van Willem IV in de WIC 1750, 402.
Martens, Martinus, ‘examinator van de nieuwe inventien en projecten van finantiën, 86.
Marteville, Lodewijk de, zaakgelastigde van de Republiek te Dresden, 302.
Masones de Lima y Sotomayor, Jaime, afgevaardigde van Spanje naar het congres van Aken, 126, 152.
Mauricius, Jan Jacob (1692-1770), advocaat, pensionaris van Purmerend, resident bij de Nedersaksische Kreits te Hamburg 1725-1742, gouverneur van Suriname 1742-1751, 388.
Meer, Jacob van der (1694(?)-1755), presiderend burgemeester van Leiden 1749, 492.
Meer, Laurens van der, koekebakker, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 52, 59, 60, 77, 78, 91, 136, 144, 145, 147, 148, 163, 164, 176, 177, 178, 181, 182, 193, 196, 197, 209, 220.
Meerloo, Pieter van, solliciteur-militair en commies bij het comptoir-generaal van de Unie, 201.
Meerman, Gerrit, tweede pensionaris van Rotterdam, 135.
Mende, le, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Mepsche, Rudolf de (1694-1754), heer van Faan, drost van Wedde en Westerwoldingerland, 501.
Mey, Theodore François de (1684-1758), lid van de vroedschap 1718-1758 en vele malen burgemeester tussen 1720 en 1753 van Rotterdam, 138, 165.
Meyners, Gerard François (1711-1790), lid van de vroedschap 1740-1783 en vele malen burgemeester tussen 1749 en 1783 van Rotterdam, 627.
Meyners, Johan Gerard François (1720-1772), directeur van de Levantse handel, schepen van Rotterdam 1749, 627.
Mieden, Adriaan van der, lid en president 1758 van het Hof van Holland, 297.
Mieden, H. van der, vrijheer van Opmeer, 94, 297.
Milling, Robert, Engels kapelaan te 's-Gravenhage, 198, 214.
Mina, markies de la, 412.
Mirepoix, hertog de, zie Léon, Charles Pierre Gaston François de.
Missy, Rousset de, zie Rousset de Missy.
Moeringh, Cornelis Gerard (1705-1758), lid van de vroedschap 1730 en schout van Gouda, 239.
Molkenboer, pachter, 288.
Montagu, John (1718-1792), vierde graaf van Sandwich, Engels afgevaardigde naar de conferentie van Breda 1746, Engels gezant te 's-Gravenhage 1746-1749, Engels afgevaardigde naar het congres van Aken, 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 42, 43, 74, 78, 89, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 121,
[p. 679]
122, 127, 128, 129, 137, 151, 152, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 181, 185, 191, 195, 206, 222, 225, 229, 235, 250, 293, 549, 550, 552, 553, 558, 560, 561, 562, 564, 572, 595, 596, 602.
Montauban, Nicolaas, pensionaris van Rotterdam, 62, 147.
Moor, Gualtherus de (1716-1798), lid van de vroedschap van Gouda 1748, 239, 357, 358.
Moorrees, Johannes (gest. 1792), gecommitteerde van de Nijmeegse burgerij, 101.
Mordaunt, John (1697-1780), brigade-generaal 1745, 107, 108.
Moreau de Séchelles, intendant, rechterhand van Maurits van Saksen, 150, 215, 231.
Mörner, Jurrien Hendrik van, ambtsjonker van Over-Betuwe, kolonel-commandant van Nijmegen, 298.
Mossel van Stralen, pensionaris van Enkhuizen tot 1748, secretaris van de Gecommitteerde Raden van Holland, 537.
Mouchon, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Mulhuysen, Reck van, luitenant-kolonel in het regiment Rheede van Oudtshoorn te Sluis 1747, 345.
Münchhausen, Gerlach Adolf von (1688-1770), president van de hofraad te Hannover, 9, 211, 212, 597.
Murray, James (1725(?)-1794), Engels majoor-generaal, 564.
Murray, John (1711-1784), Engels majoor-generaal 1755, luitenant-generaal 1758, 564.
Murray, Patrick (1703-1778), vijfde lord Elibank, Engels luitenant-kolonel tot 1740, 564.
Muylman, Dionys (1702-1772), koopman en bankier te Amsterdam, lid van de vroedschap 1748-1772, 395.
Muylman, Nicolaas (1709-1790), koopman en bankier te Amsterdam, 396.
Mytton, 32.
Nassau-Ouwerkerk, Willem Maurits graaf van (1679-1753), generaal in Staatse dienst, veldmaarschalk, 300, 426, 515.
Nassau-Zuylestein, Henrietta van, weduwe van Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone, 56, 526.
Nay-Richecourt, Heinrich Hyacinth graaf van, Oostenrijks gezant te Londen 1749-1752, 320, 557, 565, 570, 600.
Nergena, Eck van, zie Eck van Nergena.
Nesselrode, Max Julius Wilhelm von (1724-1810), in Oostenrijkse militaire dienst 1747, in Staatse militaire dienst 1750, majoor van de cavalerie 1750, daarna in Pruisische dienst, later in Russische diplomatieke dienst, 457, 464.
Newcastle, hertog van, zie Pelham-Holles, Thomas.
Nicholson, Margaret (gest. 1759), eerste echtgenote van William Kerr, 561.
Nobel, Hendrik, 302, 308.
Noorberg, advocaat te Amsterdam, 499.
Nooy, Adriaan de, pachter te Amsterdam, 58.
Norfolk, hertog van, zie Howard, Charles.
Obdam, Wassenaer-, zie Wassenaer-Obdam.
Oeveren, Cornelis van, wagenmaker, volksleider te Rotterdam 1747-1748, 50, 59, 163.
Oordt, Hendrik van (1710-1805), lid van de Rotterdamse vroedschap, commissaris van het zeegerecht, 182.
Oorschot, Joseph van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
[p. 680]
Os, Antonius van (geb. 1722), gereformeerd predikant te Zwolle, 638, 643.
Osey, wijnkoper te Rotterdam, 593, 594.
Osorio-Alarcon, Guiseppe, gezant van Sardinië te 's-Gravenhage 1725-1729, te Londen 1730-1743, te Madrid 1749-1750, 157, 158, 167, 168, 169.
Otterloo, 288.
Oudaen, Joachim, dichter, 181, 182, 193.
Ouwerkerk, Nassau-, zie Nassau-Ouwerkerk.
Overschie, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Oye, Schimmelpenninck van der, zie Schimmelpenninck van der Oye.
Paddenburg, 260.
Paets, Adriaan (1697-1765), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, bewindhebber van de VOC 1734, 147, 209, 285.
Pain, David François, eerste klerk in het kabinet van Willem IV, 493.
Palairet, Jean, agent van de Republiek te Londen 1747, 57, 68, 91, 431.
Palland, Frederik Willem Floris rijksvrijheer van, lid van de ridderschap van Overijsel, abusievelijk vermeld 629, zie Palland tot Eerde, Augustus Leopoldus van.
Palland tot Eerde, Augustus Leopoldus van (1701-1779), lid van de ridderschap van Salland tot 1762, gedeputeerde van Overijsel ter Staten - Generaal 1749, 629, 637.
Pallardy, H., majoor in Staatse dienst 1746, beschuldigd voor de krijgsraad in Zeeland van plichtsverzuim als officier bij de overgave van Sluis 22-4-1747, uitspraak niet bekend, vermoedelijk vrijspraak, komt voor het Hof van Holland omdat hij zou hebben verklaard dat Löwendahl had gezegd dat de inval in overleg met de anti-stadhouderlijke regenten gebeurd was, vrijgesproken 10-7-1750, kolonel 1750, luitenant-generaal 1766, 11, 24, 25, 39, 216, 217, 223, 278, 280, 303, 306, 333, 340, 344, 346, 375, 381, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 450, 453, 456, 463, 629, 630.
Pauw, Franco Maertensz., lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Pauw, Willem (1712-1787), advocaat voor de Hoge Raad, lid en later president van de Hoge Raad, 149, 154, 213, 327, 329, 330, 342, 348.
Pelham, kolonel, 575.
Pelham, Henry (1695-1754), ‘First Lord of the Treasury’ en ‘Chancellor of the Exchequer’ 1743-1754, 329, 552, 553, 562, 563, 564, 571, 572, 573, 595, 596, 597, 598, 602, 603.
Pelham-Holles, Thomas (1693-1768), hertog van Newcastle, Engels staatssecretaris 1724-1754, 9, 12, 23, 24, 26, 27, 36, 37, 43, 55, 67, 73, 74, 78, 91, 93, 107, 109, 118, 122, 129, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 190, 211, 221, 222, 229, 233, 235, 248, 293, 301, 315, 317, 329, 331, 345, 348, 350, 364, 368, 381, 390, 398, 399, 401, 408, 413, 414, 415, 418, 419, 424, 434, 449, 453, 454, 455, 456, 463, 549, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 610.
Perne, Abraham, lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
[p. 681]
Persoon, Adam, gemeensman van Deventer, rentmeester van het Lebuinuskapittel van Deventer, schepen van het Loo 1748, 121.
Persoon, Antoni Joan, burgemeester van Deventer, 271.
Pesters, Hendrik, burgemeester van Maastricht 1746, 34.
Pesters, Jan, heer van Cattenbroek, lid van het college van geëligeerden te Utrecht, 477, 478.
Peterswald, 451.
Peyrou, Jacobus du (1692-1756), heer van Limmen, directeur van de Levantse handel 1727, kapitein 1742 en kolonel 1748 van de Amsterdamse schutterij, 495, 520.
Pezora, markies de, 412.
Philips, Don, prins van Bourbon-Parma, 2, 102, 114.
Pieck, Coenraad, burgemeester van Nijmegen, 97, 99, 100.
Pieck, Willem, secretaris van Nijmegen, 95.
Pielat, Ludovicus Timon (1691-1750), gereformeerd predikant te 's-Gravenhage 1729-1750, 407, 459, 460.
Pigge, Jan, chirurgijn, 491.
Pinch, Mister, pseudoniem voor Willem IV, 144.
Pinch, Mistress, pseudoniem voor prinses Anna, 144, 145, 300, 366.
Pinchfinger, pseudoniem voor Willem IV, 144, 304.
Pinto, Isaac de (1717-1787), Portugees-Israelitisch koopman te Amsterdam, participant van de VOC, 269, 402, 438.
Poll, Pieter van de (1703-1766), schepen 1731 en burgemeester 1748 van Amsterdam, geremoveerd 1748, baljuw van Amstelland 1751, 523, 534, 535, 536.
Poorten, Josua van der, representant van Willem IV in de VOC 1749, 437.
Porte du Theil, Jean Gabriel de la, afgevaardigde van Frankrijk naar het congres van Breda 1747 en naar het congres van Aken, 150, 151, 165, 171, 179, 185, 187, 188, 191, 205, 221, 232.
Portland, gravin van, zie Temple, Jane Martha.
Praetorius, generaal, president van de buitengewone krijgsraad inzake Bergen op Zoom 1747, 405, 406, 419.
Pretton, 561.
Puerto, markies del, zie Barrenechea y Erquinigo, Joaquin Ignacio de.
Puysieux, markies de, zie Brulart, Louis Philoxène.
Raap, Daniel (gest. 1754), porceleinkoopman te Amsterdam, leider van de gematigde Doelisten, 90, 144, 145, 220, 278, 527, 535, 547.
Raedt, Dirk de (gest. 1759), burgemeester van Leiden, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1750, 328, 491, 493.
Randwijk, Otto Derk graaf van (gest. 1755), ambtman van de Over-Betuwe, 94, 297, 298.
Ravens, Caspar Jacob, schepen van Haarlem 1748, 628.
Ravensberg, Sebastiaan (1677(?)-1761), lid van de vroedschap van Gouda 1748, 239.
Rechteren, 565.
Rechteren, Reinhard Burchard Rutger graaf van, heer van Gramsbergen, lid van de ridderschap van Overijsel, leider van de Statenpartij in Overijsel, gedeputeerde van Overijsel ter Staten-Generaal 1728, 275, 278.
Reede, Frederik Christiaan baron van (1668-1709), tweede graaf van Athlone, 56.
Reede, Frederik Willem baron van (1717-1747), graaf van Athlone, heer van Amerongen, Middachten en Ginkel, lid van de Utrechtse ridderschap, opper-
[p. 682]
jagermeester van Utrecht, 526.
Reede, Johan van (1593-1682), heer van Renswoude en Emmikhuizen, president van de Staten van Utrecht 1652-1671 en 1674, 477, 478.
Reischach, Thaddäus vrijheer von (gest. 1782), Oostenrijks gezant te 's-Gravenhage, 10, 78, 142, 152, 338, 339, 553, 555, 556, 610, 611, 619.
Rendorp, Joachim (1728-1792), vrijheer van Marquette, zoon van de volgende, lid van de vroedschap en meermalen burgemeester tussen 1781 en 1792 van Amsterdam, 523(?).
Rendorp, Pieter (1703-1760), vrijheer van Marquette, vele malen burgemeester van Amsterdam tussen 1746 en 1760, 499, 522.
Rengers, Schotta, zie Schotta Rengers.
Repelaer, Hugo, vaandrig van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Reynst, Jacob (gest. 1756), vice-admiraal, 142.
Rhoo, De, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Richecourt, zie Nay-Richecourt, Heinrich Hyacinth graaf van.
Richmond, tweede hertog van, zie Lennox, Charles.
Robinson, Thomas (1695-1770), lord Grantham, Engels gezant te Wenen 1730-1748, afgevaardigde naar het congres van Aken, 118, 151, 152, 157, 169, 170, 172, 187, 331, 414, 415, 600.
Rodney, Engels zeekapitein, 557.
Roever, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Romans, Johan, gematigd Doelist, glazenmaker, hoofdcollecteur van de impost op het gemaal te Amsterdam, 90, 527.
Roque, P. de la, generaal, wegens overgave van Hulst zonder verdediging ter dood veroordeeld 1748, de straf gewijzigd in levenslange gevangenisstraf door gratie van Willem IV, 47, 53.
Roques, Des, directeur, 642.
Roquette, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Rosenberg, 388.
Rosendael, heer van, zie Torck, Lubbert Adolf baron.
Rouillé, A.L. de, graaf van Jouy, commissaris van de koning bij de Franse Oostindische Compagnie, staatssecretaris voor de marine 1749, 250.
Roukens, Johan Michiel (geb. 1702), woordvoerder van de gemeenslieden van Nijmegen, lid van de vroedschap van Nijmegen 1746, geremoveerd 1748, 100.
Rouse, Gijsbert, generaal-majoor, adjudant van Willem IV, later luitenant-generaal van de infanterie, 288, 389, 390, 532, 533.
Rousset de Missy, Jean (1686-1762), oranjegezind refugié, publicist, Doelist, 8, 48, 72, 91, 131, 294, 413.
Royen, David van (1699-1764), secretaris en pensionaris 1749 van Leiden, secretaris van de Raad van State 1753, 342, 343.
Royen, Gerrit van (gest. 1769), boekverkoper te Rotterdam 1742- ± 1769, 193.
Russell, John (1710-1771), vïerde hertog van Bedford, Engels staatssecretaris 1748-1751, 52, 55, 165, 170, 217, 234, 549, 552, 553, 558, 560, 561, 562, 564, 572, 595, 602.
Russell, Mevr., zie Gower, Gertrude.
Ryder, Dudley (1691-1756), Engels procureur-generaal, 564.
Sacrelaire, Isaac (geb. ± 1680), Frans refugié, theoloog en medicus, redacteur van het ‘Journal littéraire’ 1713-1737, 20.
Saksen, Maurits van (1696-1750), Frans maarschalk 1744, over-
[p. 683]
winnaar van Fontenoy 1745, Rocoux 1746, Lafeld 1747 en Maastricht 1748, 150.
Saksen, Xavier prins van, 621.
Saksen-Hildburghausen, prins van, generaal in Staatse dienst 1747, gouverneur van Nijmegen 1749, 298.
Salignac, Gabriel Jacques de, markies de Fénelon, Frans gezant te 's-Gravenhage 1725-1743, 514.
Salles, Charon de, zie Charon de Salles.
Salomon, koerier te 's-Gravenhage, 431.
Sandbergen, G.J., stadsrentmeester van Zutphen, 265.
Sandwich, vierde graaf van, zie Montagu, John.
Santen, Henricus van, arts van de troepen, naar Engeland vertrokken, in dienst van George II 1744, 113.
Santheuvel, Bartholomeus van den, sous-luitenant van de schutters te Dordrecht in 1750, 462.
Saumaise, Charles de, opperjagermeester van Willem IV, 367, 647.
Saunier, Gaspard (gest. 1748), ‘magister equitandi’ (= pikeur) van de universiteit te Leiden 1714, 135.
Savelle, De la, echtgenoot van mej. Berewout, nicht van G.A. Hasselaar, 247.
Schagen, J. van, 470.
Schemmel, rentmeester van Willem Bentinck, 84, 87, 119, 120, 201, 566, 579.
Schimmelpenninck van der Oye, Andries baron, lid van de Veluwse ridderschap, lid van de Gedeputeerde Staten van de Veluwe, drost van het Loo, 69, 121, 264.
Scholten van Aschat, Christiaan (1722-1799), vaandrig 1738 en kapitein 1743 van de burgerij enz., 134(?).
Schook, Diederik (gest. 1762), ‘momber’ (= procureur) bij het Hof van Gelderland 1721-1762, 14.
Schoonheten, 289.
Schoonhoven, Pieter van (1684-1767), lid van de Rotterdamse vroedschap 1731-1748, meermalen burgemeester van Rotterdam tussen 1738 en 1747, 135, 146, 163, 181, 209.
Schotta Rengers, Lammert (1725 (?)-1779), heer van Farmsum, 501.
Schrijver, Cornelis (1686-1768), vice-admiraal 1738, luitenant-admiraal van Holland 1748, 279, 295, 296, 444.
Schulenburg, Von der, Oostenrijks generaal, 600.
Schulenburg, gravin, echtgenote van de vorige, 420.
Schulin, De, Deens minister, 404.
Schultens, Albert (1686-1750), regent van het Statencollege tot kosteloze opleiding van theologen 1729, hoogleraar in de theologie en het Hebreeuws te Leiden 1732, 357, 358, 503.
Schultens, Johannes J. (1716-1778), zoon van de vorige, hoogleraar te Herborn 1744, te Leiden 1749, regent van het Statencollege 1750, 357, 358.
Schuylenburg, Willem Jansz. (1698-1755), lid van de raad der veertigen te Delft, weesmeester, schepen, schout en burgemeester van Delft, 204, 208, 223, 230, 246, 251, 252, 253, 298, 606, 620.
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jan Sicco baron thoe (1693-1757), luitenant-generaal, commandant van de Staatse troepen 1747, 405, 611, 612.
Séchelles, Moreau de, zie Moreau de Séchelles.
Sehender, ingenieur tijdens het beleg van Sluis, 630.
Senkenberg, Von, 429, 430.
Senserff, Walter (1683-1752), rid-
[p. 684]
der, bewindhebber van de VOC 1731, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1750 van Rotterdam, 213.
Serooskerken, Tuyll van, zie Tuyll van Serooskerken.
Silva Alvarez, Manuel Maria José, hertog van Huescar, prins van Toledo, graaf de Galva, Spaans gezant te Parijs 1746-1749, 126.
Singendonck, Dirk, burgemeester van Nijmegen, 100.
Sirtema van Grovestins, Douwe baron (1710-1778), opperstalmeester van Willem IV, 40, 56, 147, 177, 195, 197, 222, 245, 282, 298, 300, 303, 348, 643.
Sirtema van Grovestins, Jan, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, 303, 307, 308.
Six, Jan (1668-1750), lid van de vroedschap 1701 en burgemeester 1719 van Amsterdam, geremoveerd 1748, 344, 510.
Slicher, J., lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
Slingelandt, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Slingelandt, Govert van (1694-1767), heer van de Lind, drost van Breda, ontvanger-generaal van Holland 1728-1767, 391.
Slingelandt, Linden van, zie Linden van Slingelandt.
Slingelandt, Simon van (1664-1736), pensionaris van Dordrecht, secretaris van de Raad van State 1690-1725, thesaurier-generaal 1725-1727, raadpensionaris 1727-1736, 512.
Snel, Gerrit, Rotterdams burger, 209.
Solner, Joost, 266.
So(t)to Mayor, zie Masones de Lima y Sotomayor, Jaime.
Spörke, kolonel, later generaal, 427.
Spork, zie Spörke.
Spreng, Van der, timmerman te Amsterdam 1751, 523.
Spijck, Van, pachter te 's-Gravenhage, 40, 54.
Staal, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Staal, Johannes (1692-1764), pensionaris van Amsterdam 1738, 499.
Stadlander, Hendrik, tabakshandelaar, kolonel van de Amsterdamse schutterij 1748-1753, 495, 520.
Stafford, eerste markies van, zie Gower, Granville Leveson.
Stair, tweede graaf van, zie Dalrymple, John.
Stanhope, Philip Dormer (1694-1773), lord Chesterfield, Engels gezant te 's-Gravenhage 1728-1732, Engels staatssecretaris 1746-1748, 4, 5, 16, 44, 91, 170, 180, 277, 549, 552, 564.
Starhemberg, gravin van, 420.
Stedum, Lintelo van, zie Lintelo van Stedum.
Steenwijk, Vos van, zie Vos van Steenwijk.
Steinberg, Ernst van, buitengewoon gezant van Hannover te Wenen 1741, te Keulen 1749, 327, 344, 358.
Steyn, Pieter (1706-1772), lid van de vroedschap 1735 en burgemeester van Haarlem, raadpensionaris van Holland 1749, 311, 314, 327, 328, 330, 342, 350, 352, 359, 364, 481, 487, 492, 493, 540, 541.
St. John, Henry (1678-1751), burggraaf Bolingbroke, lid van het Lagerhuis 1710, leider van de gematigde Tories, staatssecretaris 1710-1714, 573.
St. Martin, Jean Pierre (1682(?)-1752), koopman te Amsterdam, 73, 182, 389.
Stolberg-Gedern, Friedrich Karl prins van (1693-1767), kolonel, later generaal-majoor van de infanterie in Staatse dienst, 288.
Stoop, Nicolaas (gest. 1750), bur-
[p. 685]
gemeester en ontvanger van de gemene landsmiddelen te Dordrecht, 435.
Storm van 's-Gravesande, Dirck Louis Willem, schepen van 's-Hertogenbosch 1748, 209.
Storm van 's-Gravesande, Jeremias (1694-1761), president-schepen van 's-Hertogenbosch 1747-1748, 209.
Stralen, Mossel van, zie Mossel van Stralen.
Straten, A. van der, pensionaris van Leiden, secretaris van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier, 492, 493.
Straten, Campegius van der, zie Campegius van der Straten.
St. Séverin d'Aragon, Alphonse Maria Louis graaf de, Frans gezant in Zweden 1737-1741, in Polen en Saksen 1744, Frans afgevaardigde naar het congres van Aken, 2, 3, 6, 12, 18, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 42, 74, 78, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 150, 151, 152, 160, 162, 167, 171, 179, 180, 190, 208, 232, 249, 266.
St. Surain, kolonel, 457, 458, 466, 467.
Stuart, kolonel, 345.
Stuart, Charles, Engels consul te Veere, 44.
Suasso, Emanuel, Amsterdams koopman, 525.
Superville, predikant te 's-Gravenhage, 78.
Swaen, Johan Christiaan, heer van Poederoyen, schepen en burgemeester van Nijmegen, 100.
Swart, Marcelis de, gezant van de Republiek te St. Petersburg, 32, 42, 294, 302, 370.
Swieten, Gerard baron van (1700-1772), lijfarts van Maria Theresia, 306.
Swijndrecht, François van (1723-1801), schepen van Schieland 1748, 147, 177.
Sylva Tarouca, Gomez graaf, hoofd van het departement der Nederlanden in Oostenrijk, 290, 359, 362, 383, 388, 408, 415, 421, 568, 610, 622, 624.
Sijpestein, Cornelis Ascanius van, lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
Teding van Berkhout, Jan Pietersz. (1713-1766), lid van de raad der veertigen te Delft 1742, weesmeester 1747 en 1748, schepen 1750 van Delft, 230, 245.
Teding van Berkhout, Paulus Pietersz. (1676-1757), lid van de raad der veertigen te Delft 1713, burgemeester van Delft 1747, bewindhebber van de VOC 1738-1755, 230.
Temminck, Egbert de Vrij (1700-1785), lid van de vroedschap 1733-1785 en vele malen burgemeester tussen 1749 en 1784 van Amsterdam, 91, 344, 498.
Temple, Jane Martha (1672-1751), gravin van Portland, eerder weduwe van John lord Berkeley of Stratton, moeder van Willem en Charles John Bentinck, passim.
Temple, Richard (1669(?)-1749), burggraaf Cobham, Engels luitenant-generaal 1710, generaal 1735, veldmaarschalk 1742, 4, 116.
Terbruggen, zie Verbruggen.
Tercier, secretaris van St. Séverin, 28, 29.
Teresteyn van Halewijn, François (1676-1751), pensionaris van Dordrecht 1727-1751, 54.
Tersmitten, Henrick (1709-1753), heer van Spaland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1751 van Amsterdam, 498, 520, 521, 522, 526, 527, 592.
Teylingen, Theodorus van (1689-1768), lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1742
[p. 686]
van Rotterdam, geremoveerd 1748, 146, 163, 181, 209, 220.
Teyssen, Gerrit, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Theil, Porte du, zie Porte du Theil.
Thierheim, Ferdinand Gundacker graaf van (gest. 1750), kapitein in het regiment van de prins van Baden-Baden, 420.
Thierry, zie Bye, Sebastiaan Thierry de.
Thomas, plantagehouder in Suriname, vermoord in 1750, 389.
Tiddinga, Eggerig, kwartiermeester-generaal van de cavalerie 1746, generaal-majoor van de infanterie 1748, luitenant-generaal van de infanterie 1766, commandant van Veurne 1768, 108, 113, 121.
Til, Van, 496.
Timmers, Johan Jacob, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Titsingh, Abraham, chirurgijn te Amsterdam, vervaardiger van gedichten, enz., 510.
Titsingh-Weerkamp, A.R., echtgenote van de vorige, 510.
Tollozan, 2.
Torck, F.W. baron (1691-1761), broer van de volgende, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, 14.
Torck, Lubbert Adolf baron (1687-1758), heer van Rosendael, lid van de Veluwse ridderschap 1710, burgemeester van Wageningen 1717, extra-ordinaris lid van het Hof van Gelderland 1717, lid van de admiraliteit van Amsterdam 1717-1744, landdrost van de Veluwe 1730, lid van de Raad van State, 14, 276, 279, 569.
Townshend, Charles tweede burggraaf (1674-1738), Engels staatssecretaris 1721-1730, 43.
Trembley, Abraham (1710-1784), natuuronderzoeker, gouverneur van W. Bentinck's kinderen, 10, 11, 176, 366, 382, 450, 457, 574.
Treuer, 422.
Trier, Jan van, rooms-katholiek boekverkoper te Nijmegen, 95.
Trip, Cornelis (1695-1753), vrijheer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, heer van Langerak, burgemeester van Amsterdam 1748, 58, 498, 499, 522.
Tronchin, Théodore (1709-1781), geneesheer te Amsterdam, 8, 468, 604.
Tronchin du Breuil, César, boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, 604.
Troulja, Jan, burger te Dordrecht, 435.
Tuyll van Serooskerken, Hendrik Jacob van, adjudant-generaal van Willem IV, 13, 18, 107, 108, 121.
Tuyll van Serooskerken, Jan Maximiliaan van (1710-1762), heer van Westbroek en Vleuten, generaal-majoor bij de cavalerie, 13(?).
Twent, lid van de raad der veertigen te Delft, 245.
Twickel, heer van, zie Wassenaer-Obdam, Unico Willem graaf van.
Ulfeldt, Corfiz Anton graaf van (1699-1760), keizerlijk gezant te 's-Gravenhage 1733-1739, Oostenrijks kanselier, 120, 183, 306, 307, 314, 332, 334, 346, 350, 351, 355, 360, 384, 388, 401, 402, 407, 408, 409, 413, 414, 415, 578, 608, 619.
Valk, Ary, schuitenvoerder, anti-Doelist, 536.
Vaster, luitenant van de Amsterdamse schutterij, 471.
Veer, Quintijn Adriaansz. de, 620.
Veer, Quintijn Jansz., lid van de raad der veertigen te Delft, burgemeester van Delft, 230, 246.
[p. 687]
Verbruggen of Terbruggen, pupil van O.Z. van Haren, 288.
Verdun, Charles de, secretaris van Willem Bentinck 1747, lid van het leenhof van Brabant, lid van de domeinraad van Willem V 1757, 2, 81, 287, 367, 429, 431, 432, 436, 449, 450, 451.
Verelst, Dirk Hubert (1717-1774), lid van de Raad van State, gedeputeerde te velde, 16, 19, 21, 22.
Verschoor, Frans, schepen van Utrecht, gecommitteerde ter directie van de stadsfinanciën 1748, 230.
Verschoor, Matthijs Reyniersz., lid van de raad der veertigen en schepen van Delft, 212, 213, 222, 223, 225, 228, 231, 234, 246, 251, 253, 254, 606, 620.
Versteeg, schipper, 435.
Verstege, Bernard Joost (1723-1796), burgemeester van Zutphen, 265.
Verstege, Goswinus (1677-1748), schepen van Zutphen 1714, stadhouder van de scholt van Zutphen 1716-1721, ontvanger-generaal van het graafschap Zutphen 1724, gecommitteerde ter admiraliteit van het Noorderkwartier 1735-1736, 265.
Verteuil, La, 642.
Victor, kolonel van de Amsterdamse schutterij, 495, 520.
Ville, abt de la (1673-1747), secretaris van het Franse gezantschap te 's-Gravenhage, 514.
Vingerhoed, Herman (1697-1762), schepen van Schieland 1718, schepen 1726, lid van de vroedschap 1735 en burgemeester 1747 van Rotterdam, 61.
Vinñales, generaal, 372.
Voortman, zie Foortman, Kornelis.
Vos, Jacob (1694(?)-1752(?)), burgemeester van Nijmegen 1747, president van het kwartier van Nijmegen, 94, 96, 100.
Vos van Steenwijk, Jan Arend Godert baron de (1713-1779), drost van Vollenhove 1751, 565.
Vredenburch, Adriaen Jacobsz. van, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246, 254, 639.
Vrij Temminck, zie Temminck.
Wachendorf, Everard van, substituut-griffier van het Hof van Utrecht, 56.
Wachloo, Henricus, wijnkoper te Amsterdam, Doelist, hoofdcollecteur van het recht op de boter, 532, 533, 538.
Wailch, 519.
Waldeck, prins van, generaal 1742, opperbevelhebber van het Staatse leger 1745-1747, 289, 405, 540, 611.
Walen, Jan, deelnemer aan een volksbeweging te Nijmegen in 1747, 97.
Wall, Simon Pedro van de, luitenant van de schutters te Dordrecht in 1750, 462.
Wallmoden, Amelia Sophia Marianne (1704-1765), gravin van Yarmouth 1740, maîtresse van George II, 600.
Walpole, Robert (1676-1745), ‘First Lord of the Treasury’ en ‘Chancellor of the Exchequer’ 1721-1742, 595, 602.
Wartensleben, Charles Frederik graaf von (gest. 1778), generaal-majoor, op zending naar Duitse hoven om troepen te werven 1747-1748, gezant van de Republiek te Trier 1749 en te Keulen 1755-1778, 121, 302, 306, 310, 321, 324, 327, 332, 344, 358, 364, 368, 399, 600.
Wasner, Ignaz Johann von, Oostenrijks gezant te Londen 1741-1748, 157, 158, 159, 167, 169, 183.
[p. 688]
Wassenaer, Mej. van, gouvernante van prinses Caroline, 478.
Wassenaer, Frederik Hendrik baron van (1701-1771), heer van de beide Katwijken, 't Zandt en Valkenburg, lid van de Hollandse ridderschap 1727, lid van de Hollandse rekenkamer 1745, afgevaardigde naar het congres van Aken, 1, 13, 16, 22, 25, 44, 92, 105, 106, 115, 116, 128, 149, 153, 154, 194, 213, 226, 233, 251, 252, 278, 496, 508, 537, 538, 543, 546, 592, 606, 644, 646, 647, 648.
Wassenaer, Johan Lodewijk Haganus baron van (1719-1798), gezant van de Republiek in Spanje 1747-1762, 114, 413.
Wassenaer, Louisa Isabella Hermelina (1718-1756), dochter van Arent baron van Wassenaer van Duivenvoorde en Anna Margaretha Bentinck, halfzuster van Willem en Charles John, gehuwd met Frederik Willem van Reede, 56, 526.
Wassenaer van Doeveren, Carel Lodewijk baron van (1685-1751), lid van de Hollandse ridderschap 1737, baljuw van 's-Gravenhage, bewindhebber van de VOC 1737, lid van de Raad van State, 303, 478, 479, 514.
Wassenaer-Obdam, Unico Willem graaf van (1692-1766), heer van Twickel, bewindhebber van de VOC 1734, lid van de Hollandse ridderschap 1745, lid van de admiraliteit van de Maze, aanhanger van de Statenpartij, 46, 144, 311, 365, 393, 445, 446, 447, 497, 526.
Webber, commies van de pachter Lublink te Amsterdam, 71.
Wedel, Georg Ernst vrijheer von, Oberleutnant in Hannover, gevolmachtigd minister van Hannover in Saksen 1748, 451.
Weede van Dijkveld, Everard van, president van de Staten van Utrecht, 478.
Weerkamp, zie Titsingh-Weerkamp.
Welderen, Bernard graaf van, heer van Ubbergen, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, gezant van de Republiek in Londen 1727-1728, 429.
Welderen, Jan Wolraad (1725-1807), lid van de ridderschap van Nijmegen 1747, ambtman van Neder-Betuwe, voogd van Valkenburg, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal 1755, 429.
Welderen, Steven Adriaan graaf van (gest. 1770), lid van de ridderschap van Nijmegen 1727, Waldgraaf van het Rijkswoud, lid van de Raad van State 1729, 429.
Welmers, Lambert, gemeensman te Zutphen, vertrouwde van Willem Bentinck, secretaris van het gedeputeerdencollege van het graafschap Zutphen, 124.
Wevering, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Weyerbroek, Cornelis (gest. 1751), kolonel van de Amsterdamse schutterij, 520.
Wezele, Anthonie van, vrijheer van Oud-Haarlem en Kortenbosch, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holland en West-Friesland 1749, 40, 48, 84, 164, 323, 487, 493, 532, 533, 548.
Willem III (1650-1702), prins van Oranje-Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, enz. 1672, koning van Engeland en Ierland 1689, 62, 109, 113, 188, 232, 262, 477, 478, 644.
Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) (1711-1751), prins van Oranje-Nassau, stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland en vanaf 1747 erfelijk stadhouder van alle gewesten en kapitein-generaal van de
[p. 689]
Unie, zie ook Pinch(finger), passim.
Williams, 613, 616, 618, 621, 622, 623, 625, 626.
Williams, Charles Hanbury (1708-1759), bijgenaamd ‘the Chevalier’, auteur van satirische werken, buitengewoon Engels gezant te Berlijn 1750, te Dresden 1751, 297, 299, 300, 419, 571.
Winter, Frederik (gest. 1760), hoogleraar in de medicijnen te Herborn 1740, Franeker 1744 en Leiden 1747, lijfarts van Willem IV 1737 en als zodanig benoemd door de Staten-Generaal 1747, 44, 638, 639, 643, 644.
Witt, Cornelis de (1696-1778), burgemeester van Dordrecht, 54, 352.
Witt, Johan de (1625-1672), pensionaris van Dordrecht 1650, raadpensionaris van Holland 1653-1672, 513.
Wölbers, 642.
Wolters, Richard (Dirk) (geb. 1713), agent van George II te Rotterdam, 7, 8, 50, 52, 59, 60, 61, 67, 68, 74, 75, 76, 86, 89, 91, 135, 138, 164, 165, 200, 217, 220, 441, 627.
Wor, 182.
Wrede, Ernst Wilhelm vrijheer von, gezant van de Palts te Hannover 1750, 560.
Wijbo, Jan (1706-1761), advocaat-fiscaal van de generaliteit 1741, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holland en Zeeland 1749, 223, 496, 614.
Y, kassier te Amsterdam, 53.
Yarmouth, gravin van, zie Wallmoden, Amelia Sophia Marianne.
Yorke, Joseph (1724-1792), baron Dover, kolonel, Engels gezant te Parijs 1749-1751, te 's-Gravenhage 1751-1780, 109, 122, 578, 581, 582, 642.
Yorke, Philip (1690-1764), eerste graaf van Hardwicke, 248, 549, 578.
IJsselmuiden, Hendrik baron van (gest. 1751), heer tot het Hoogehuis, baljuw van Sluis, St. Anna ter Muiden en Aardenburg, ridder van de Duitse orde, lid van de Overijselse ridderschap, drost van Vollenhove, enz., 565.
Zehender, zie Sehender.
Zoelen, Groeninx van, zie Groeninx van Zoelen.
Zon, Cornelis van (1686-1750), schepen van Rotterdam 1727, lid van de Rotterdamse vroedschap 1748-1749, 209.
Zutphen, Jan van (1703-1764), ‘comptoirknegt’ en lid van het makelaarsgilde te Amsterdam 1722, provoost van de burgerij, rooimeester, 495.
Zuylestein, Nassau-, zie Nassau-Zuylestein.
Zweibrücken - Birkenfeld, Friedrich Michael paltsgraaf van (1724-1767), 327.