Loading...

piątek, 11 lutego 2011

1704 Daniel Defoe o wolności prasy

DANIEL DEFOE (1660-1731) O WOLNOŚCI PRASY - An Essay on The Regulation of The Press
"…zniesienie publicznych wydawnictw, byłoby ciosem dla nauki, zakazem zdobywania wiedzy i uczyniłoby i zinstytucjonalizowałoby przemyt…""…Żaden naród w Świecie Chrześcijańskim, prócz naszego, nie ścierpiałby takiej książki jak „Asgill”, dotyczącej śmierci czy „Tchórza” zwróconego przeciw nieśmiertelności duszy (…) i wielu innych zmierzających ku ateizmowi, herezji i bezreligijności, w żadnym też zakątku Europy, niż ten, autorzy uniknęliby kary…""…Nie znam żadnego narodu na świecie, którego rząd nie jest całkowicie despotyczny, który ustanawiałby kiedykolwiek prawa prewencyjne, ponieważ wystarczy ustanowić prawa, by karać tych którzy już popełnili zbrodnię, a nie po to by jeden człowiek uzyskał władzę zapobiegania przestępstwom…"

Brak komentarzy: