Loading...

piątek, 11 lutego 2011

1714 car Piotr Wielki: dekret o obowiązku nauczania dzieci szlacheckich i urzędników państwowych z 28 lutego 1714 r.Nasz wielki car rozkazał; należy uczyć arytmetyki i niektórych działów geometrii we wszystkich guberniach dzieci w wieku od lat 10 do 15 pochodzenia szlacheckiego i urzędniczego oraz dzieci diaków. Dla tej nauki należy rozesłać uczniów szkól matematycznych, po kilku na każdą gubernie, do biskupów i do znaczniejszych klasztorów; w domach biskupich i klasztorach na ten czas zamknąć szkoły. W czasie tej nauki owym nauczycielom dawać strawnego po trzy miedziaki i po kopiejce dziennie z dochodów guberialnych, które są zachowane zgodnie z własnym dekretem Jego Cesarskiej Mości; z tych należności uczniów nie wolno pod żadnym pozorem czegokolwiek potrącać. Gdy już ci uczniowie nauczą się przedmiotu w doskonałości, wówczas należy im wydąć własnoręczne świadectwa. w chwili tego absolwowania wolno pobrać za tę naukę po jednym rublu od osoby. Bez takich świadectw pisemnych nie pozwalać im się żenić i nie wydawać świadectw ślubnych.

Brak komentarzy: