Loading...

piątek, 11 lutego 2011

1722 Fryderyk Wilhelm I: instrukcja dla Generalnego Dyrektorium

Funkcje ministrów

§ 1. Urząd i funkcja kierujących w naszym Generalnym Dyrektorium ministrów ma polegać głównie na tym, ze będą oni mieli dokładny nadzór nad swoimi Departamentami, aby dzięki temu pracowano w nich z pilnością i przywiązaniem, nasz najwyższy interes wszędzie i w rozumny sposób wspierano i aby w tym celu czyniono akuratnie i najuniżeniej zadość niniejszej instrukcji w. każdym jej punkcie i nic z niej najdrobniejszego nie zaniedbano ani tez pominięto.
§ 11. Generalne Dyrektorium winno zbierać się w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w wyznaczonym przez nas miejscu i kolegialnie rozpatrywać wszystkie sprawy do niego należące, ale nie w domach, jak to działo się dotychczas.
§16. Dla spraw dotyczących sądownictwa nie ma odrębnej sesji Departamentu, lecz będą one rozpatrywane i załatwiane na tej sesji, która dotyczy prowincji, skąd jakąś sprawa sądowa wpływa.
§18. Nie wolno im wcześniej rozchodzić się, dopóki nie zostana załatwione w Departamencie wszystkie - jak i każda - sprawy przypadające na dany dzień, tak aby z tego żaden papierek nie został odłożony. [...]


W sprawie zachowania poddanych w dobrym stanie:

1. Powszechnie wiadomo, jak wielkie znaczenie ma ochrona poddanych przed wszelka przemocą i jakie mogą powstać niebezpieczne następstwa, jeśli na skutek źle urządzonej gospodarki wiejskiej i zbyt wysokich ciężarów poddani są niespokojni i znajdują się w takim stanie, że w ogóle nie mogą uiszczać swoim panom stosowanych dotąd świadczeń, bądź tez mogą uiszczać je tylko w części, Z tych tez względów Generalne Dyrektorium powinno z wielka pilnością i gorliwością skierować wierne spojrzenie na sprawę ochrony naszych wszystkich poddanych, aby tym samym utrzymać ich pod każdym względem w dobrym rozkwicie i dobrobycie i aby nie ustanowiono wyższych świadczeń na cele w wojenne i z domen, jak tylko takie, jakim oni mogą podołać.
2. Generalne Dyrektorium nie powinno zwracać uwagi tylko i wyłącznie na zachowanie w dobrym stanie miast i na utrzymanie ich w kwitnącym stanie; winno ono także myśleć szczególnie o utrzymaniu w dobrem stanie chłopa, wsi i pól.

Brak komentarzy: