Loading...

piątek, 11 lutego 2011

1739 Fryderyk II Wielki: Antimachiavel 1739-1740 (fragmenty)
Roz. I. Przestrzeganie prawa jest pierwsza powinnością monarchy. Ponad wszystko ma stawiać dobrobyt swych ludów. Winien być powiększycielem albo też twórca ich powodzenia i szczęśliwości [...]. Daleki od tego, by być nieograniczonym władcą swych poddanych, panujący jest tylko pierwszym ich sługą, narzędziem ich szczęścia


Roz. II. Książę winien myśleć, jak uszczęśliwić swój naród, takie jest moje zdanie! Naród zadowolony nie będzie nigdy myślał o buncie, naród szczęśliwy bardziej się lęka utraty swego władcy, będącego równocześnie jego dobroczyńca, niż on sam postradania swej władzy.

Brak komentarzy: