Loading...

piątek, 11 lutego 2011

1772 Gustafs skål

Gustafs skål – ("Zdrowie Gustawa") pieśń szwedzka, którą skomponował Carl Michael Bellman (1740-1795) dla króla Szwecji Gustawa III (pan. 1772-1792)


Gustaw III


Oryginalny tekst szwedzki z: http://en.wikipedia.org/wiki/Gustafs_sk%C3%A5l

Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
At vigtskåln ojämt väger. :||:

God och glad,
Han Ilskans röst föraktar
Samt afvaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad. :||:

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden. :||:

Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men at fika
Till at göra rätt. :||:


Rojalista C. M. Bellman chciał swą pieśnią uczcić Króla Gustawa III, który przywrócił 19 września 1772, monarchię absolutną w Szwecji drogą zamachu stanu. Król bardzo lubił tę pieśń, dlatego długo funkcjonowała ona jako półoficjalny hymn państwowy.

Tłumaczenie: (Piotr Napierała)

Zdrowie Gustawa!
Największego z Królów Północy:
Nie spoczywa on nigdy,
gdy niesprawiedliwość zwycięża. :||:

Dobry i radosny,
nienawidzi gniewu
czeka
obserwuje
wzbierające szaleństwo :||:

Król jak on, zesłany by panował nad Szwecji przeznaczeniem
odważny i młody
zawsze znajdzie radę :||:

Ród Wazów
nauczył go zawsze zwyciężać
nigdy się nie wahać
lecz czynić
co słuszne i dobre. :||:

Brak komentarzy: