Loading...

piątek, 11 lutego 2011

Kolonializm był OK

Napotkałem w sieci ciekawy artykuł Dinesha D'Souzy: "Podwójny toast za Kolonializm!"Fragment tekstu:

...Zachód nie stał się bogaty i potężny poprzez ucisk kolonii. Twierdzenie o tym, że bogactwo i siła Zachodu wzrosły dzięki podbojowi innych krajów i zabieraniu ich dóbr nie ma żadnego sensu. Jak niby Zachód miałby to zrobić? U schyłku średniowiecza, powiedzmy około roku 1500, w żadnym razie nie był on najzamożniejszą czy najpotężniejszą cywilizacją. W rzeczy samej Chiny i świat arabski prześcigały Zachód w zakresie bogactw, wiedzy, odkryć, nauce oraz potencjału militarnego. Jak więc zgromadził on tak szubko wystarczającą potęgę ekonomiczną, polityczną i wojskową, dostatecznie dużą, by w wieku XIX móc być w stanie faktycznie podbić inne cywilizacje? To pytanie wymaga odpowiedzi, ale zwolennicy teorii ucisku jak dotąd nigdy nie dostarczyli żadnego wyjaśnienia w tym zakresie.

Co więcej: Zachód nie mógł osiągnąć obecnego poziomu bogactwa i wpływów kradnąc z innych kultur z tego prostego powodu, że niewiele było do zabrania. „Oczywiście że było” – pada często odpowiedź. „Europejczycy często kradli surowce, dzięki którym budowli własną cywilizację. Brali kauczuk z Malajów, kakao z Afryki Zachodniej i herbatę z Indii”. Jak jednak wykazał historyk gospodarki, P.T. Bauer, przed nastaniem rządów Imperium Brytyjskiego na Malajach nie było drzew kauczukowych, kakaowców w Afryce Zachodniej i herbaty w Indiach. Kauczukowce Brytyjczycy przywieźli na Malaje z Ameryki Południowej. Herbatę - z Chin do Indii. Nauczyli też Afrykanów uprawy kakaowca, o którym tubylcy przedtem nawet nie słyszeli. Oczywiście żaden z tych argumentów nie stoi na przekór twierdzeniu, że gdy kolonialiści mogli eksploatować miejscowe surowce, robili to. Nie można jednak utrzymywać, że legło to u podstaw ogromnej przepaści ekonomicznej, politycznej i militarnej, jaka wytworzyła się między Zachodem i resztą świata.

Jakie jest więc źródło owej potęgi? Powodem tego, że Zachód stał się współcześnie tak zamożny i pełni rolę przewodnią jest fakt wynalezienia przez niego trzech instytucji: nauki, demokracji i kapitalizmu. Wszystkie one bazują na uniwersalnych impulsach i aspiracjach, ale tylko w obrębie cywilizacji zachodniej wyraziły się tak wyjątkowo...


czytaj dalej:

Brak komentarzy: