Loading...

piątek, 11 lutego 2011

Willem Bentinck - Briefwisseling

http://www.dbnl.org/tekst/bent006brie02_01/bent006brie02_01_0425.htm

Abbekerk Crap, Joan, burgemeester van Hoorn, gecommitteerde ter Staten-Generaal 1736-1745 en 1748-1751, lid van de Raad van State, lid van de Generaliteits-Rekenkamer, bewindhebber van de VOC 1747, 416, 436, 437, 444, 445, 492, 500.
Abeleven, J(e)an Arend (geb. 1715), assuradeur te Amsterdam, 87.
Ablaing, Johan Daniel d' (1703-1775), vrijheer van Giessenburg, heer van Moersbergen, gecommitteerde ter Staten-Generaal, 477.
Acquet, Hendrik d', schepen van Delft 1748, 212, 246, 251, 252, 253, 254.
Adorno, Botta d', zie Botta d'Adorno.
Aitzema, Lieuwe van (1600-1669), resident van de Hanzesteden te 's-Gravenhage, geschiedschrijver en nieuwsverkoper, 646, 647.
Akerhielm, 601.
Alarcon, zie Osorio-Alarcon.
Albemarle, tweede graaf van, zie Keppel, William Anne van.
Aldenburg, Charlotte Sophia gravin van (1715-1800), vrijvrouwe van Varel en Kniphausen, echtgenote van Willem Bentinck, 32, 245.
Aldenburgh, procureur te Nijmegen, 97, 101.
Alderwerelt, 495.
Allamand, Jean Nicolas Sébastien (1713-1787), huisonderwijzer, later hoogleraar te Leiden, 119, 352, 382, 432.
Altena, Van, 96, 99.
Altzenheim, 625.
Amelia Sophia Eleanor (1711-1786), prinses van Hannover, dochter van George II, 550, 551, 562, 563, 572, 576.
Ammon, Von, Pruisisch gezant te 's-Gravenhage, 159, 160, 162, 221.
Ancram, lady, zie Nicholson, Margaret.
Anna (1709-1759), prinses van Hannover, dochter van George II, echtgenote van Willem IV, zie ook Pinch, passim.
Anna Stuart (1665-1714), koningin van Groot-Brittannië en Ierland 1702-1714, 573.
Anson, George (1692-1762), Engels admiraal, ‘First Lord of the Admiralty’, 5, 32, 42, 552, 557, 561, 562, 596.
Aragon, St. Séverin d', zie St. Séverin d'Aragon.
Arcy, Robert d' (1718-1778), vierde graaf van Holderness, Engels gezant te 's-Gravenhage 1749-1751, 12, 14, 16, 19, 301, 304, 305, 319, 320, 329, 331, 345, 347, 349, 350, 363, 364, 366, 368, 417, 432, 515, 516, 517, 518, 531, 551, 558, 561, 574, 577, 581, 583, 585, 597, 598, 602.
Argyll, derde hertog van, zie Campbell, Archibald.
Arundel, Richard, ‘Commissioner of the Treasury’, 572.
Assendelft, Faget van, zie Faget van Assendelft.
Assendelft, Willem Willemsz., lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Athlone, graaf van, zie Reede, Frederik Willem baron van.
Athlone, gravin van, zie Nassau-Zuylestein, Henrietta van.
Aubigny, Durand d', zie Durand d'Aubigny.
August Wilhelm, kroonprins van Pruisen, echtgenoot van Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbuttel, 467.
Aylva, Hobbe (1696-1772) of Tjeerd (1712-1757) baron van, 644.
Back, Johan de (1698-1766), se-
[p. 662]
cretaris van de domeinraad van Willem IV 1729, geheim secretaris en requestmeester van Willem IV 1747, 12, 13, 41, 43, 56, 131, 139, 149, 154, 155, 163, 182, 197, 202, 203, 207, 208, 209, 214, 217, 222, 223, 227, 256, 269, 273, 276, 279, 282, 284, 286, 287, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 310, 311, 312, 320, 327, 329, 330, 334, 336, 339, 342, 347, 350, 353, 356, 364, 365, 369, 371, 372, 375, 382, 385, 400, 415, 429, 435, 470, 477, 478, 487, 491, 496, 497, 510, 523, 537, 541, 544, 546, 547, 548, 556, 612, 627, 634, 644, 645, 646, 647, 648.
Balveren, Gerrit Willem van (1713-1752), heer van Hoekelum, luitenant-kolonel, 3, 93, 95.
Balveren, Walraven van (1716-1775), lid van de ridderschap van Nijmegen 1738, ambtman van Maas en Waal 1766, burgemeester van Bommel, abusievelijk vermeld 3, 93, zie Balveren, Gerrit Willem van.
Bark, Nils graaf, envoyé van Zweden te St. Petersburg 1744-1747 en te Wenen 1748-1764, 414.
Barneveld, Adrianus van (geb. 1697), 139.
Barneveld, Martinus van, heer van Krimpen, lid van de vroedschap te Gorinchem, 261.
Barrenechea y Erquinigo, Joaquin Ignacio de (gest. 1753), markies del Puerto, gezant van Spanje te 's-Gravenhage 1746-1753, 478.
Bartenstein, Johann Christoph baron van (1690-1766), hofraad van Maria Theresia, vice-kanselier van Oostenrijk en Bohemen, 183, 184, 355, 356, 359, 360, 401, 414, 603, 614.
Barueth, Jo(h)annes (1708-1782), predikant te Dordrecht, 434.
Bassecour, Jan de la (1696-1753), pensionaris van Amsterdam 1733-1738, thesaurier-generaal 1738-1746, tweede griffier van de Staten-Generaal 1746-1750, thesaurier-generaal 1750-1753, 31, 328, 342, 343, 349, 352, 353, 611.
Batthiany, Karl Joseph prins van (1698-1772), maarschalk van Oostenrijk, gevolmachtigd minister te Brussel 1746-1747, 6, 10, 32, 157, 214, 221, 340, 360, 450, 568.
Beaumont, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Bedford, vierde hertog van, zie Russell, John.
Beek en Donk, zie Jong, Gerard de.
Beekman, Peter (1645-1710), burgemeester van Nijmegen 1691-1702, 94.
Belle, Jacob van (1685-1762), heer van Sleeuwijk, secretaris 1709-1761, (waarnemend) pensionaris van Rotterdam te 's-Gravenhage 1747, 76, 77.
Benezet, Pierre (geb. 1692), koopman te Amsterdam, 633.
Benningbroek, Johannes, baljuw van Vlieland tot 1749, lid van de vroedschap te Medemblik 1751, 538.
Benoist, Anthony, kastelein van het logement ‘De Oude Doelen’ te 's-Gravenhage, 130, 131, 461.
Bentinck, Charles John baron (1708-1779), heer van Nijenhuis, luitenant-kolonel, drost van Twente 1748-1754, drost van Daalhem en 's-Hertogenrade 1752, gedeputeerde van Overijsel ter Staten-Generaal, muntmeester-generaal der Nederlanden 1757, passim.
Bentinck, Christiaan Frederik Anton Willem Karel graaf (1734-1768), heer van Varel en Kniphausen, zoon van Willem Bentinck, hoogheemraad van Rijnland, gouverneur van
[p. 663]
Woerden, 76.
Bentinck, Elisabeth Adriana (1703-1765), echtgenote van Henry Egerton, zuster van Willem Bentinck en Charles John Bentinck, 563.
Bentinck, Goossen Geurt baron (1715-1786), heer van Aller, lid van de Veluwse ridderschap 1735, burgemeester van Arnhem, luitenant-jagermeester van Gelderland 1756, raad en rekenmeester in Gelderland 1767, landdrost van de Veluwe 1776, 14.
Bentinck, Johan Albert graaf (1737-1775), heer van Terrington (Norfolk), zoon van Willem Bentinck, kapitein in Engelse zeedienst, lid van het Parlement 1761-1768, 76, 552, 563.
Bentinck, Willem graaf (1704-1774), heer van Rhoon en Pendrecht, lid van de Hollandse ridderschap 1727, afgevaardigde naar het congres van Aken, passim.
Bentinck, Willem Jan baron (gest. 1759), heer van Langeveldsloo, lid van de Overijselse ridderschap, luitenant-kolonel bij de infanterie, landrentmeester van Twente 1751-1759, 282.
Bentinck, Zeno Arend baron (1715-1778), heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten, generaal-majoor bij de infanterie, commandant van Maastricht, 144, 145, 287.
Berewout, Mej., nicht van G.A. Hasselaar, 247.
Berckel, Engelbert van (1686-1768), lid van de vroedschap 1716 en burgemeester 1734 van Rotterdam, geremoveerd 1748, 61, 146, 163, 181, 209, 220.
Berkel, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Berkeley, Augustus vierde graaf van (1716-1755), 519, 561.
Berkenboom, Bartholdus, apotheker te Nijmegen, deelnemer aan een volksbeweging aldaar 1747, 97.
Berkenrode, Van, zie Lestevenon.
Berkhout, Gerard, schepen van Hoorn 1751, 500.
Berkhout, Herman, burgemeester van Enkhuizen, bewindhebber van de VOC 1747, hoofdschout 1748, 500.
Berkhout, Teding van, zie Teding van Berkhout.
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst vrijheer van, Deens gezant te Parijs 1744-1750, 249, 267.
Besooije, Nicolaas, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Bestužev-Rjumin, Alekšej Petrovič graaf, Russisch kanselier te 's-Gravenhage, 294.
Beyer, Justinus de (1705-1772), heer van Hulsen, 94, 297.
Bicker, Henrick (1722-1783), koopman en bankier te Amsterdam, 639, 643.
Bicker Raye, Jacob (1701-1775), collecteur van de excijns op turf en kolen, boekhouder van het korenboek 1729-1763, afslager van de Grote Vismarkt 1736 en collecteur van 's lands recht op de inkomende granen 1748 te Amsterdam, 344.
Bierset, 633.
Bigot, Jacob Adriaan Isaac, kolonel van de garde en kamerheer van Willem IV, 298, 645, 647.
Binkhorst, Pieter (1700-1777), secretaris van 's lands zeemacht en oud-schepen van Hoorn, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1749 van Hoorn, 141, 416, 537.
Birkenfeld, prins van, generaal in Staatse dienst, 289.
Birkenfeld, zie Zweibrücken-Birkenfeld.
Bisdom, Jacob (1696-1762), pensionaris van Delft, raad en advocaat-fiscaal van de admirali-
[p. 664]
teit van de Maze, 328, 424.
Bleiswijk, Abraham Cornelisz. van, burgemeester van Delft, 230, 246, 620.
Bleiswijk, Diderik van (1711-1763), vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babyloniënbroek, lid van de vroedschap 1734 en burgemeester van Gorinchem, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland, 261, 263.
Bleiswijk, Guiljelmus Abrahamsz. van, lid van de raad der veertigen en schepen van Delft, 246, 252, 620, 637.
Bleiswijk, Maarten van (1679-1751), burgemeester van Delft, bewindhebber van de VOC, 199, 246, 606.
Boas, Abraham, koopman te Rotterdam, 84.
Boas, Simeon, koopman te Rotterdam, 84.
Boas, Tobias, koopman te Rotterdam, 84.
Bodaan, zie Boddens.
Boddens, Abraham Eduardsz. (1691-1751), schepen van Amsterdam 1751, 526.
Boers, Willem Sebastiaan, lid van de vroedschap van Gouda 1735, 239.
Boetzelaer, Jacob Philip baron van den (1711-1781), heer van Nieuwveen, lid van de Hollandse ridderschap 1737, lid van de Raad van State, drost van Gorinchem 1751, hoogheemraad van Schieland, 536, 592.
Boey, Cornelis (1686-1759), secretaris van de Staten van Holland 1736, 648.
Bogaart, Adriaan, heer van Belois, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Bogaert, Jan Adriaan van den, makelaar in tabak, 392, 393.
Bogaert, Paulus (1703-1789), heer van Alblasserdam, lid van de vroedschap 1749 en burgemeester 1769 van Rotterdam, 627.
Bois, Abraham Adriaan du (1713-1774), heer van Molenaarsgraaf, Giessen en Steenhuysen, lid van de vroedschap 1747 en burgemeester 1752 van Rotterdam, hoogheemraad van Schieland, bewindhebber van de WIC 1741 en de VOC 1742, 209.
Bolingbroke, burggraaf, zie St. John, Henry.
Bolten, Jasper Jansz. (1708-1756), schepen van Amsterdam 1751, 498, 499.
Bolwerk, N., ritmeester in het regiment van de generaal Wilhelm prins van Hessen-Philipsthal, 288.
Bonnel, Jacques, 3.
Borch, Ernst August Friedrich vrijheer von der, generaal-majoor, gezant van Hannover te Keulen 1740, 1741 en 1750, 327.
Boreel, Jacob Jansz. (1711-1778), advocaat-fiscaal van de admiraliteit van Amsterdam, 58, 394, 396.
Borré, Joseph, graaf de la Chavanne, gezant van Sardinië te 's-Gravenhage 1736-1749, afgevaardigde van Sardinië naar het congres van Aken, 26, 35, 105, 157, 158, 167.
Borsselen van der Hooge, Jan baron van (1707-1764), vertegenwoordiger van de Prins als eerste edele in Zeeland, afgevaardigde naar het congres van Aken, 31, 105, 106, 115, 118, 122, 127, 128, 153, 184, 186, 188, 205, 206, 260, 278.
Boscawen, Edward (1711-1761), Engels admiraal, 5, 103.
Bose de la Calmette, Charles François, gezant van de Republiek te Bern 1748-1751, 284, 422.
Bosschaert, Carel, pensionaris van Schiedam 1747, van Dordrecht 1751, 427, 628.
Botta d'Adorno, Antonietto Ottone markies (1688(?)-1774), gevolmachtigde van Maria There-
[p. 665]
sia te Brussel, 377, 382, 388, 401, 402, 567, 568, 569, 611, 612.
Bowier, Jan (gest. 1781), president-schepen en lid van de vroedschap van 's-Hertogenbosch, drossaard te Boxtel 1740-1781, 134, 210, 259, 260.
Boyer, Godefridus (1711(?)-1762), ‘magister equitandi’ (= pikeur) van de universiteit te Leiden 1737, 135.
Braamkamp, Gerrit, houtkoper te Amsterdam, 397.
Braem, adjudant, collecteur van de gemene landsmiddelen te Dordrecht, 462.
Brancas, Louis de (1671(?)-1750), markies de Céreste, maarschalk van Frankrijk 1740, 601.
Brandeler, Jan Jacob van den, kapitein-luitenant van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Breuil, Tronchin du, zie Tronchin du Breuil.
Brink, Jacob ten, schepen en lid van de vroedschap van Deventer 1746, 287.
Broek, Abraham van, procureur, 491.
Broek, Pieter van den, hoofdofficier, raad en oud-burgemeester te Haarlem, hoogheemraad van Rijnland, lid van de admiraliteit van Amsterdam, 58, 470, 592.
Brose, De, gezant van Saksen en Polen, generaal, 328, 413.
Brosses, Des, zie Brose, De.
Brühl, Heinrich von (1700-1763), eerste minister van Saksen, 348, 350.
Brulart, Louis Philoxène (1702-1771), markies de Puysieux, Frans staatssecretaris voor buitenlandse zaken 1747-1751, 109, 110, 122, 128, 249, 250, 257, 266.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Elisabeth Christine hertogin van, moeder van Maria Theresia, 290, 318.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Ferdinand hertog van, broer van de volgende twee, 467.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Karel hertog van (1735-1780), broer van de vorige en de volgende, 318, 454, 467.
Brunswijk-Wolfenbuttel, Lodewijk Ernst hertog van (1718-1788), 286, 297, 304, 306, 313, 314, 317, 318, 319, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 343, 344, 347, 348, 351, 352, 355, 361, 369, 372, 373, 376, 385, 387, 403, 405, 406, 410, 416, 418, 426, 432, 436, 437, 453, 455, 456, 457, 464, 497, 515, 517, 528, 531, 540, 541, 542, 543, 544, 551, 553, 554, 565, 568, 577, 580, 588, 591, 595, 603, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 621, 623, 631, 635, 637, 645.
Brydges Rodney, George (1718-1792), Engels admiraal, 561.
Bühla, Von, kapitein, 304.
Burch, Franco van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 230.
Buren, Isaak Arentsz. van, lid van de raad der veertigen en schepen te Delft, 246, 252.
Burman, Pieter (1713-1778), hoogleraar in de welsprekendheid, later ook in de geschiedenis en de poëzie aan het Athenaeum te Amsterdam, leider van de Santhorstianen, 434.
Burmania, kolonel (verschillende mogelijkheden), 307, 308.
Burmania, Barthold Douwe van (1695-1766), gezant van de Republiek te Wenen, 32, 78, 121, 183, 184, 289, 301, 306, 309, 314, 315, 316, 325, 326, 336, 337, 341, 346, 359, 360, 363, 379, 382, 383, 386, 388, 398, 401, 407, 409, 415, 421, 524, 568, 569, 603, 610, 616 (?), 618, 622, 623, 624.
Burmania, Gemme Onuphrius van (1696-1759), opperstalmeester
[p. 666]
van Willem IV, kwartiermeester-generaal van de infanterie, commissaris van de Republiek te Brussel tot regeling van de evacuatie van de barrièresteden, 40, 161, 221, 222, 231, 242, 293, 298, 371, 389, 390, 616(?), 633, 634, 635, 636, 640.
Burmania, Hobbe van, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, 31.
Burrich, zie Borch, Ernst August Friedrich vrijheer von der.
Bye, Sebastiaan Thierry de (1694-1768), notaris en procureur voor het hof van justitie te 's-Gravenhage, stadhouder van de lenen van Wassenaar, 40, 164, 230, 245.
Byla, zie Bühla, Von.
Cadogan, Margaret, echtgenote van Charles John Bentinck, 441.
Caillaux, Etienne, koopman te Rotterdam, 61, 64, 82, 83, 322.
Calkoen, Cornelis (1696-1764), gezant van de Republiek bij de sultan van Turkije 1725-1743, bij de koning-keurvorst van Polen-Saksen 1748, 13, 15, 16, 226, 302, 353, 359, 603, 616, 618, 621, 623, 626.
Campbell, Archibald (1682-1761), derde hertog van Argyll, 564.
Campegius van der Straten, thesaurier en rentmeester-generaal van de domeinen en hofhouding van de Prins, 538.
Capellen tot Boedelhof, F.R.E. baron van der, 271.
Carmichael, John (1701-1767), derde hertog van Hyndford, Engels gezant te St. Petersburg 1744-1749, 32.
Caroline (1743-1787), prinses van Oranje-Nassau, dochter van Willem IV en Anna, 335, 478, 645.
Caroline Elizabeth (1713-1757), prinses van Hannover, dochter van George II, 550.
Carteret, John lord (1690-1763), sedert 1744 graaf Granville, staatssecretaris 1742-1744, ‘president of the council’ 1751, 553, 561, 564, 570, 571, 573, 577, 585, 595, 596, 597, 598, 602.
Casteleyn, Jacob Andreas (1704-1757), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, 209.
Céreste, markies de, zie Brancas, Louis de.
Charbonnier, Rudolph, adjudant-generaal 1743 en ritmeester 1748 in het regiment van de prins van Hessen-Philipsthal, luitenant-kolonel van de Staatse cavalerie 1749, 288.
Charles Edward Stuart (1720-1788), kleinzoon van Jacobus II, pretendent naar de Engelse troon, 244, 519.
Charon de Salles, Claude de, sergeant-majoor 1742, luitenant-kolonel 1768, 113.
Chavanne, graaf de la, zie Borré, Joseph.
Chesterfield, lord, zie Stanhope, Philip Dormer.
Chevaleret, pseudoniem voor Burmania?, 623.
Chevalier, the, zie Williams, Charles Hanbury.
Clifford, George (1708-1757), lid van de vroedschap van Amsterdam 1748, 524, 525, 526.
Clifford, Pieter (1712-1788), lid van de vroedschap 1758 en burgemeester 1773 van Amsterdam, ontvanger van de gemene landsmiddelen over de stad en 't kwartier Amsterdam 1747-1773, 495(?).
Cloppenburg, 89.
Cobham, burggraaf, zie Temple, Richard.
Cock, Isaac (1661-1751), baron van Cronstrom, generaal 1742, commandant van Bergen op Zoom 1747, 47, 53, 615.
Collen, Ferdinand van (1681-
[p. 667]
1764), heer van Gunterstein en Tienhoven, lid van de vroedschap van Amsterdam 1736-1749, burgemeester van Amsterdam 1743, 271, 498, 522.
Collen, Ferdinand van (1708-1789), lid van de vroedschap van Amsterdam 1749, 271.
Colloredo, Karl, gezant van Oostenrijk te Londen, 600, 603.
Colloredo, Rudolph Joseph prins, vice-kanselier van het Duitse Rijk, 359, 381, 430, 451, 600.
Commelin, J.B. (1723-1752), commies-fiscaal van de gemene middelen, 313, 375, 381, 384, 395, 416, 436, 492.
Copes van Hasselt, Johan Conrad (1709-1781), substituut-momber 1741 en momber (= procureur-generaal) 1747 bij het Hof van Gelderland, ordinarisraad in het Hof van Gelderland 1773, 14.
Coquelle, Joannes, burgemeester van Middelburg in 1747, 278.
Cordelois, Jan, schepen van Rotterdam in 1748 en 1749, 225, 234, 546, 627.
Cornabé, François, kolonel van een regiment Zwitsers, generaal-majoor 1748, 267, 312, 389, 390, 515, 613, 616, 619, 631, 633, 635, 640.
Cornets de Groot, Hugo (1709-1777), lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1748 van Rotterdam, 48, 49, 50, 59, 60, 66, 74, 75, 76, 78, 134, 135, 136, 138, 177, 196, 220, 244, 311, 354, 627, 628.
Corver, Gerrit (1690-1756), heer van Velsen en Santpoort, vele malen burgemeester van Amsterdam tussen 1731 en 1748, 20, 270, 498, 522, 523, 534.
Corver, Maria Margaretha (1723-1777), dochter van de voorgaande, derde echtgenote van Nicolaas Geelvinck, 522.
Cossart, Jacob Jansz. (1713-1780), lid van de vroedschap 1746 en burgemeester 1754 van Rotterdam, 146, 163.
Crabet, Reinier (±1685-1768), notaris te Gouda 1708-1730, lid van de vroedschap 1711, schepen 1714 en burgemeester 1727 van Gouda, 213.
Craggs, James (1686-1721), Engels staatssecretaris 1718-1721, 170.
Crap, Abbekerk, zie Abbekerk Crap.
Crap, Willem Nicolaas, oud-schepen en schout 1751-1754 van Hoorn, 500.
Cremer, Bernard Hendrik, substituut-momber (= procureur-generaal), 14.
Creuningen, Mevr. de, 251, 277.
Cronstrom, baron van, zie Cock, Isaac.
Cruyff, Van der, zie Kruyff, Van der.
Cumberland, William Augustus hertog van (1721-1765), derde zoon van George II, 1, 2, 7, 12, 14, 19, 24, 27, 44, 45, 73, 74, 81, 116, 156, 166, 167, 195, 549, 550, 551, 553, 561, 562, 564, 572, 576.
Cunaeus, Petrus, lid van de raad der veertigen te Leiden, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1749, 333.
Czernizew, graaf, Russisch gezant te Londen, 190, 570.
Dalrymple, John (1673-1747), tweede graaf van Stair, Engels generaal en diplomaat, buitengewoon gezant van Engeland te 's-Gravenhage 1742-1743, 162, 514.
Danserweg, Ary, metselaar, collecteur van de impost op grove waren te Rotterdam, 59, 135, 163, 177, 197.
Darcy, zie Arcy, Robert d'.
Dartmouth, graaf van, zie Legge, Henry Bilson.
Dayrolles, Salomon (gest. 1786), Engels resident te 's-Gravenhage 1747-1751, 91, 129, 180, 277, 576, 579, 582, 642.
[p. 668]
Debroce, zie Brose, De.
Dedel, Salomon (1711-1774), lid van de vroedschap van Amsterdam tot 1748, 85.
Denike, Nicolaas baron van, heer van Nieuwland, minister-resident van Lübeck en Bremen en tot 1761 van Karel van Brunswijk - Wolfenbuttel te 's-Gravenhage, 318, 319, 497.
Deutz, Daniël (1714-1775), koopman te Amsterdam, 316.
Deutz, Willem Gideon (1697-1757), koopman, bankier, burgemeester van Amsterdam 1748, 243, 284, 393.
Deuxponts, graaf de, zie Zweibrücken-Birkenfeld, Friedrich Michael paltsgraaf van.
Dickens, Melchior Guy, Engels gezant te St. Petersburg, 320, 370, 571.
Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht (1715-1772), graaf van Gronsfeld, buitengewoon gezant van de Republiek te Berlijn, zie ook Koolman, 13, 16, 20, 194, 207, 213, 232, 233, 248, 282, 287, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 318, 320, 330, 334, 336, 339, 342, 347, 348, 350, 353, 356, 364, 365, 369, 371, 372, 374, 375, 382, 383, 384, 385, 390, 400, 402, 415, 417, 418, 426, 429, 432, 436, 437, 451, 452, 469, 470, 471, 487, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 517, 519, 520, 521, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 537, 538, 541, 544, 547, 548, 556, 600, 616, 618, 625.
Dieren, Willem van, klaviermaker, 224.
Dierkens, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Dieu, Daniel de (1696-1765), schout van Amsterdam tot 1749, 58, 59, 392, 534, 535.
Dieu, Karel de, burgemeester 1749-1750 en lid van de vroedschap 1751 van Enkhuizen, 537.
Does, Johan van der (gest. 1749), thesaurier-generaal 1746, 327.
Does, Steven baron van der (1700-1732), heer van Noordwijk enz., lid van de Hollandse ridderschap 1727, hoogheemraad van Schieland, 405.
Does, Theodora Odilia Doys, douairière Steven baron van der (1707-1774), vrouwe van Noordwijk enz., 405, 407.
Doeveren, Wassenaer van, zie Wassenaer van Doeveren.
Dongen, Cornelis baron van (gest. 1748), drost van Drente 1743-1748, 22.
Donk, Beek en, zie Jong, Gerard de.
Dort, Pieter van (gest. 1748), leider van het pachtersoproer te Amsterdam 1748, 72.
Doublet, François, heer van Groeneveld, kanunnik van de Dom 1747, geëligeerde en raadsheer extraordinaris in het Hof van Utrecht, gezant van de Republiek te Stockholm 1760, 477.
Doublet, Maria, 19.
Douglas, bankroetier, 288.
Dover, baron, zie Yorke, Joseph.
Dronia, klerk van het college van financiën 1750, 425, 426, 427, 629.
Duin, zie Duyn.
Duivensz., Karel François, ontvanger-generaal van de admiraliteit van het Noorderkwartier, lid van de vroedschap van Enkhuizen tot 1749 en vanaf 1751, 538.
Dupleix, Joseph François (1697-1763), gouverneur-generaal van de Franse Oostindische Compagnie 1741, 103.
Dura, Ary, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Dura, François, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Durand d'Aubigny, Jacques Abra-
[p. 669]
ham, zaakgelastigde van Frankrijk in Saksen 1746, resident van Frankrijk in Luik 1752-1759, 328.
Dussen, Adriaen Hendriksz. van der (1681-1760), lid van de raad der veertigen 1721 en burgemeester 1747 te Delft, 230, 246, 251, 606, 607.
Dussen, Arent Hendrik van der, zie Dussen, Adriaen Hendriksz. van der.
Dussen, Jacob van der (1683-1750), baljuw en dijkgraaf van Amstelland 1715, 523.
Dussen, Jacob Ewoutsz. van der, heer van Zouteveen, 230, 246.
Duyn, Adam Adriaan van der (gest. 1753), vrijheer van 's-Gravenmoer, lid van de Hollandse ridderschap 1724, lid van de Raad van State, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1745, 164, 647.
Duyn, Arend Joost van der, heer van Maasdam, 164.
Duyn, Philip van der, 164.
Dijk, Hibbe van, administrateur van de pachtzaken in Oostergo, 29.
Dijkveld, Weede van, zie Weede van Dijkveld.
Eck van Nergena, Jan Karel van (1697-1760), gecommitteerde van Gelderland ter Staten-Generaal 1747-1753, 15.
Eck(e)ringa, Paulus (geb. 1697), klerk ter secretarie van Hemelumer Oldefer 1713, procureurpostulant te Vrouwenparochie 1720, notaris te Vrouwenparochie 1737, verloor zijn ambten 1748, secretaris van de heerlijkheid Heze en Leende 1749, 29, 79.
Eerde, Palland tot, zie Palland tot Eerde.
Egerton, Henry (1694-1746), bisschop van Worcester, echtgenoot van Elizabeth Adriana Bentinck, zwager van Willem en Charles John Bentinck, 563.
Eik, Van, zie Eyck, Van.
Einde, Van den, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Elibank, vijfde lord, zie Murray, Patrick.
Ellinkhuizen, 278.
Elzevier, Adrianus Johannes (1702-1756), gereformeerd predikant te Amsterdam, 1746, 499.
Elzevier, Louis (1711-1783), kapitein ter zee, equipagemeester te Amsterdam, commandeur 1743, 499.
Elzevier, Pieter (1673-1754), gereformeerd predikant te Amsterdam 1721, 499.
Erbervelt, pachter te Rotterdam, 164, 176, 177, 181, 193.
Erpecum, Willem van, landsadvocaat van de Staten-Generaal, procureur-generaal van de Raad van Brabant, 368.
Escher, Henry, kapitein-luitenant 1748, generaal-majoor, 616.
Esgers, Joannes (1696-1755), gereformeerd predikant te Amsterdam tot 1740, hoogleraar in de theologie te Leiden, 358, 362, 497, 498.
Est, Willem van, timmerman, oproerling te Amsterdam 1747, 391.
Eversdijk, David van, klerk van de Raad van State, 43(?).
Eversdijk, Gerard van, advocaat voor de respectieve hoven van justitie, schepen van 's-Gravenhage, 43(?).
Eyck, Cornelis van (1680-1751), burgemeester van Alkmaar 1730-1747, schout-crimineel van de Niedorpen en Winkel 1735-1748, dijkgraaf van de Schermer 1743-1751, 141.
Eyck, Huibert van, oud-burgemeester van Gouda, 213.
Eys, David Jacob van (1716-1790), koopman, 389.
Eys, Jan Nicolaas van (1691-1758), koopman, directeur van de Levantse handel 1740, lid van de
[p. 670]
vroedschap 1748, 389.
Eys, Jan Nicolaas van, Isaäcsz. (1717-1795), koopman, 389.
Eysden, Van, 434, 439, 440.
Eysden, Johan van, zoon van de vorige, 434, 438, 439, 440, 458, 465.
Faan, heer van, zie Mepsche, Rudolf de.
Fagel, François (1659-1746), ‘de oude’, griffier van de Staten-Generaal 1690-1744, oom van de volgende, 283, 349, 512.
Fagel, Hendrik (1706-1790), ‘de oude’, commies 1728, tweede griffier 1742, griffier 1744 van de Staten-Generaal, 5, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 43, 56, 61, 78, 83, 91, 94, 121, 132, 152, 162, 178, 200, 201, 202, 203, 208, 211, 214, 221, 230, 231, 233, 250, 256, 301, 302, 306, 307, 319, 321, 322, 328, 341, 342, 347, 349, 350, 352, 364, 365, 370, 378, 391, 416, 433, 477, 493, 496, 622, 639, 642.
Faget van Assendelft, J.W. du, heer van Kralingen en Heinenoort, 567.
Favel, gouverneur van Bentincks zoons 1747, 76, 119, 503.
Feitama, Johan (1706-1768), advocaat en notaris te Amsterdam, een van de auctores intellectuales van de Doelistenbeweging, 135, 136, 149, 393.
Femelle, la, 210.
Fénelon, markies de, zie Salignac, Gabriel Jacques de.
Fitzroy, Charles (1683-1757), tweede hertog van Grafton, 572.
Flemming, Karl Georg Friedrich graaf van, Saksisch gezant te Londen, 167, 168, 229, 579, 598.
Fleury, André Hercule kardinaal de (1653-1743), eerste minister van Frankrijk 1726, 155, 249.
Flodorff van Wartensleben, graaf (gest. 1751), 527, 528.
Foortman, Kornelis, kuiper, 224.
Forbes, Arthur, majoor in het regiment Schotten van kolonel Stuart, luitenant-kolonel 1747, 345, 574.
Fox, Henry (1705-1774), eerste lord Holland, Engels staatssecretaris 1754-1756, 562, 564.
Frankendaal, grutter te Groningen, 501.
Frederik (1707-1751), prins van Wales, zoon van George II, 293, 549, 552, 570.
Frederik II (1712-1786), ‘de Grote’, koning van Pruisen 1740-1786, 38, 42, 112, 159, 316, 457, 525.
Gael, Jacob, lid van de raad der veertigen te Delft, 621.
Gedern, zie Stolberg-Gedern.
Geelvinck, Nicolaas (1706-1764), heer van Castricum, Bakkum enz., lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1747 van Amsterdam, geremoveerd 1748, 438, 498, 522, 523, 526, 534, 604.
Geerling, Jeremias (± 1705-1767), gereformeerd predikant te Dordrecht 1733-1764, 458.
Gellink, Hendrik, makelaar, taxateur van de grootte van de koopvaardijschepen, luitenant van een burgercompagnie te Amsterdam, 471, 472, 496.
Gelsdorp, Johan van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238, 473.
Genderen, heer van, zie Hompesch, Vincent Willem van.
George I (1660-1727), koning van Groot-Brittannië en Ierland 1714-1727, keurvorst van Hannover 1698-1727, 573.
George II Augustus (1683-1760), koning van Groot-Brittannië en Ierland, keurvorst van Hannover 1727-1760, 1, 17, 162, 320, 600.
[p. 671]
George III (1738-1820), koning van Groot-Brittannië en Ierland 1760-1820, keurvorst en koning 1814-1820 van Hannover, 549.
Ghiesen, Philippe van der (gest. 1757), representant van Willem IV in de VOC 1749, 437.
Gilles, Jaeob (gest. 1765), pensionaris van Haarlem 1730-1744, tweede griffier van de Staten-Generaal 1744-1746, raadpensionaris van Holland 1746-1749, 11, 40, 46, 48, 62, 192, 229, 234, 258, 268, 493, 494, 540.
Gimnig, Hendrik van, patroontekenaar voor de katoendrukkerijen te Haarlem, leider van de radicale Doelisten te Amsterdam, 135, 145, 381, 384, 415, 416.
Gobert, burger van Namen, 611.
Gobert, echtgenote van de vorige, burgeres van Namen, 611.
Godin, geslacht, 146.
Goes, Adriaan Mattheusz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, burgemeester aldaar, lid van de nieuwe Rekenkamer van Holland 1715, 230, 246, 620.
Goes, Cornelis Adriaensz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Goetval, A., pachter van de stadswaag, de rondemaet, de buitenlandse tabak en het klein zegel te Amsterdam, sergeant van een burgercompagnie te Amsterdam, 58, 59.
Golowkin, Alexander Gabrilowitch graaf van (gest. 1760), Russisch gezant te 's-Gravenhage 1731-1760, 42, 43, 122, 180, 187, 190, 294, 625.
Golowkin, gravin, echtgenote van de vorige, 516.
Gondi, Jean François Paul de (1613-1679), kardinaal de Retz, 211.
Goodricke of Ribston Hall, John, 583.
Goodricke of York, Henry (gest. 1789), zoon van de vorige, 583.
Gower, Gertrude (gest. 1794), tweede echtgenote van John Russell, 551.
Gower, Granville Leveson (1721-1803), eerste markies van Stafford, 564, 572.
Graafland, Jan (1697-1767), heer van Schotervlieland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1750 van Amsterdam, 498.
Graffenried, Abraham, kolonel, commandant van een regiment Zwitsers, 422, 478.
Grafton, tweede hertog van, zie Fitzroy, Charles.
Gramey, Albert, aanvoerder van een volksoploop te Nijmegen 1747, 97.
Grantham, lord, zie Robinson, Thomas.
Granville, graaf, zie Carteret, John lord.
's-Gravenmoer, vrijheer van, zie Duyn, Adam Adriaan van der.
's-Gravesande, Cornelis Cornelisz., lid van de raad der veertigen te Delft, 228, 230, 246.
's-Gravesande, Storm van, zie Storm van 's-Gravesande.
Groenendijk, Adriaan van (1691-1761), gedeputeerde van Gouda ter Staten van Holland, 213.
Groenewegen, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Groeninx van Zoelen, Otto (1704-1758), heer van Ridderkerk, lid van de vroedschap 1740 en burgemeester 1748 van Rotterdam, 49, 50, 59, 74, 75, 135, 136, 177, 196, 200, 220, 243, 311, 627, 628.
Gronsfeld, graaf van, zie Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht.
Groot, De, zie Cornets de Groot.
Grovestins, Sirtema van, zie Sirtema van Grovestins.
Grusse, graaf de, luitenant-generaal, 215.
[p. 672]
Guébriant, graaf de, abt, Frans agent, gezant 1751 bij de aartsbisschop van Keulen te Bonn, 359.
Guidekens, zie Dickens, Melchior Guy.
Guldewagen, Dammas, lid van de vroedschap 1749, schepen 1750 en burgemeester 1751 van Haarlem, 628.
Guy, Du, generaal, 642.
Guzot, predikant te 's-Gravenhage, 78.
Gijselaer, Nicolaas de (1712-1780), schepen, burgemeester en pensionaris van Gorinchem, 333.
Haart, Hendrik de, procureur 1695, procureur-fiscaal 1703 en advocaat-fiscaal 1717 te Nijmegen, 100, 101.
Haart, P. de, advocaat in de Over-Betuwe en van het Ambt van Maas en Waal, 94.
Hage(n), Jacob, houtkoper en substituut-vendumeester te Amsterdam, 397.
Hagen, Johannes (1712-1751), secretaris van Rotterdam 1743-1751, 61.
Halewijn, zie Teresteyn van Halewijn.
Hamer, Abraham, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Hamer, Hendrik, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Hamilton, James (gest. 1758), baron Clanebaye, burggraaf van de stad Limerick, graaf van Clanbrassill, echtgenoot van Henrietta Bentinck, zuster van Willem en Charles John Bentinck, 564.
Hanéle, Van, 182.
Hardenbroek, Gijsbert Jan van (1720-1788), heer van Bergstein, Lokhorst, 's-Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, president van de Utrechtse ridderschap, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal 1767-1785, 592.
Hardwicke, eerste graaf van, zie Yorke, Philip.
Haren, Van, 556, 624.
Haren, Onno Zwier van (1711-1779), broer van de volgende, dichter, grietman van Weststellingwerf, lid van de Raad van State 1739, afgevaardigde naar het congres van Aken, 12, 13, 16, 25, 31, 35, 39, 82, 105, 106, 116, 122, 128, 129, 153, 186, 187, 188, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 215, 216, 222, 245, 254, 284, 288, 298, 301, 303, 315, 316, 348(?), 544, 546, 569, 606, 607, 616.
Haren, Willem van (1710-1768), dichter, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal 1740, gezant van de Republiek te Brussel 1749-1768, 79, 81, 298, 302, 315, 316, 348, 353, 569, 616, 618, 622.
Harrach, F.C.G.P. graaf van (gest. 1749), gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, Oostenrijks gevolmachtigde voor de conferentie te Breda 1746, 121.
Hartog, Jan Leonard de, Brabants schepen te Maastricht 1746, 34.
Hartsinck, Jan Casper (1689-1759), klerk ter secretarie 1711 en equipagemeester 1725-1759 van de admiraliteit van Amsterdam, 397.
Harzele, Damas van, zie Hersele, Dammas van.
Hasselaar, Elisabeth (1702-1776), echtgenote van G.A. Hasselaar, 443.
Hasselaar, Gerard Aarnout (1698-1766), bewindhebber van de VOC 1738, afgevaardigde naar het congres van Aken, burgemeester van Amsterdam 1748, representant van Willem IV in de admiraliteit 1749-1751, 1, 2, 3, 10, 25, 82, 105, 106, 107, 128, 140, 149, 153, 154, 186,
[p. 673]
205, 206, 247, 269, 284, 296, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 491, 498, 522, 523, 524.
Hasselaar, Pieter Cornelis (1720-1795), heer van de beide Eemnessen, schepen van Amsterdam 1749, waterfiscaal te Batavia 1755, resident van Cheribon 1757, burgemeester van Amsterdam 1773, 396.
Hasselt, Johan Otto (1701-1748), secretaris van Zutphen 1726, secretaris van de gedeputeerden van de graafschap Zutphen 1747, 124.
Hasselt, Van, zie Copes van Hasselt, Johan Conrad.
Heemskerk, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Hees, Van, 528.
Heezel, Jan van, deurwaarder op het kantoor van de equipagemeester van de admiraliteit van Amsterdam 1716- ± 1775, 397.
Heiden, Alexander Carel van, heer van den Dam en Laerveld, kamerheer van Willem IV, drost van Drente, lid van de admiraliteit van de Maze, 287, 298.
Hell, Van der, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, 15.
Helmans, Dirk, advocaat te Amsterdam 1722-1756, 499.
Hemsterhuis, Tiberius (1685-1766), hoogleraar in het Grieks te Leiden 1740, 357.
Hengel, Daniel van, kapitein, later kolonel van de Amsterdamse schutterij, 520.
Hersele, Dammas van (1702-1766), heer van Kethel en Half Spaland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1765 van Rotterdam, 182(?), 209.
Hertel, Christiaan Frederik, directeur van de approches, fortificatiën en loopgraven 1704, luitenant-kolonel tit. 1707, kapitein 1708, kolonel 1710, brigadier van de infanterie 1727, luitenant-generaal 1740, generaal 1747, 113.
Hertogh, De, zie Hartog, De.
Hessen-Philipsthal, Wilhelm prins van (1680-1760), generaal 1727, regent van Hessen 1730, gouverneur van Maastricht 1733-1747, 288.
Heuvel, Abraham van der, vicehoogschout van Maastricht, 33.
Hiddema, zie Knijf(f), Horatius Hiddema van.
Hiddink, Abraham Jacobus, door Willem IV belast met de voorbereidende onderzoekingen ter vervanging van de pachten door een hoofdgeld 1749, 84, 85, 86, 93.
Hildburghausen, zie Saksen-Hildburghausen.
Hillading, De, 478.
Hoeven, Elias van der (1698-1767), lid van de vroedschap 1728 en burgemeester 1745 van Rotterdam, baljuw van Putten en Schieland, lid van de admiraliteit van Zeeland 1747, geremoveerd 1748, 135, 146, 163, 181, 209, 220, 628.
Hoey, Abraham van (1684-1766), gezant van de Republiek te Parijs 1727-1747, 11, 13, 16, 226.
Hogendorp, Diederik van (1696-1760), lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1735 van Rotterdam, geremoveerd 1748, 146, 163, 181, 209.
Hohenlansberg, Schwartzenberg en, zie Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Holderness, vierde graaf van, zie Arcy, Robert d'.
Holles, zie Pelham-Holles.
Holtz, in krijgsgevangenschap verkerend officier 1748, 113.
Hompesch, Vincent Willem van (gest. 1765), heer van Genderen, luitenant-generaal van de cavalerie, lid van de Hollandse ridderschap, 365.
[p. 674]
Honert, Johan van den (1693-1758), hoogleraar te Leiden 1734, 357.
Honert, Johannes van den (1704-1768), schepen 1736, lid van de vroedschap 1749 en burgemeester van Dordrecht, 225.
Hoogeveen, Adriaan Gerardsz. van, lid van de raad der veertigen en burgemeester 1748-1750 van Delft, 246, 298, 606, 607, 620.
Hoogkamer, Jacob Lycochton, burgemeester van Alkmaar 1749-1750, 538.
Hoogwerff, Pieter, lid van de vroedschap van Gouda, 239.
Hoolaert, Gillis, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Hoop, Adriaan van der (1701-1767), secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer 1727, secretaris van de Raad van State 1737, ontslagen wegens staatsgezindheid 1748, 373, 479, 569.
Hop, Hendrik (1686-1761), gezant van de Republiek te Londen 1723-1761, 9, 13, 15, 16; 24, 27, 38, 43, 123, 233, 296, 336, 399, 425, 431, 449, 570, 603.
Hop, Johannes (1709-1772), lid van de Hoge Raad 1734, secretaris van de Raad van State 1748, thesaurier-generaal 1753-1769, 336, 337, 341, 342, 377, 391, 508, 509, 614, 629, 631, 633, 634, 635, 636, 641, 642.
Hope, Thomas (1704-1779), koopman en bankier te Amsterdam, representant van Willem IV in de WIC 1750-1751, bewindhebber van de VOC 1756, 402, 519.
Hove, Nicolaas ten (1693-1738), secretaris van de Raad van State 1725, thesaurier-generaal 1737, ontvanger-generaal, 342.
Hove, Nicolaas ten (1732-1782), zoon van de vorige, commies ter griffie van de Staten-Generaal 1750, raad en generaalmeester van de munten der Verenigde Nederlanden 1767, 342, 349, 433.
Howard, Charles (1720-1786), hertog van Norfolk, 226.
Huescar, hertog van, zie Silva Alvarez.
Huffel, Adolf Julius Burchard baron van (gest. 1761), lid van de ridderschap van Overijsel, drost van Salland 1746, 22, 45, 617, 629, 636, 637.
Huls, Van, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Huls, Samuel Samuelsz. van, lid van de raad der veertigen te Delft, 254.
Huls, Sara Adeleide van, echtgenote van O.Z. van Haren, 204.
Hunter, 45.
Huydecoper, Jan (1693-1752), heer van Maarseveen, Neerdijk en Nigtevegt, lid van de vroedschap 1744 en burgemeester 1749 van Amsterdam, 393.
Huygens, Willem (1714-1786), heer van Honkoop, hoofdschout van Amsterdam, 392, 534.
Hyndford, graaf van, zie Carmichael, John.
Iddekinge, A.A. van (1711-1789), zoon van de volgende, burgemeester van Groningen, gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal, 16, 19, 22, 271, 617, 629, 637, 644.
Iddekinge, Pieter Rembt (Rempt) van (1683-1758), ambtman van het Gorecht 1710, gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal 1715, raadsheer van de stad Groningen 1723, burgemeester van Groningen 1739, 272, 273.
Imhoff, Gustaaf Willem vrijheer van (1705-1750), gouverneur van Ceylon 1736, lid van de Raad van Indië, gouverneur-generaal van de VOC 1741 (aan-
[p. 675]
vaard in 1743), 103.
Ingilby, Dirk Willemsz. (1690-1748), burgemeester van Delft, 198, 199, 204, 212, 213, 227, 230, 246, 251, 254.
Isenghien, huis d', 113, 232.
Itsma, Wijbrand van (1694-1756), lid van de vroedschap van Dokkum, burgemeester van Harlingen 1747, 271, 272.
Ivoy, Paulus Hendrik Justus (geb. ± 1713), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, excuseerde zich 1748, 209, 213, 220.
Jacobus II Stuart (1633-1701), koning van Engeland en Schotland 1685-1688, 519.
Jansz., Willem, boer uit de Ommelanden, ondertekenaar van een request 1748, 500, 501.
Jaymart, René Laurens de, kapitein van de dragonders te paard 1729, sergeant-majoor 1742, adjudant-generaal 1743, generaal-majoor van de cavalerie 1754, luitenant-kolonel van de dragonders 1755, 113.
Jever, Volkert van (1706-1774), koopman te Amsterdam, lid van de vroedschap van Amsterdam 1748, 20.
Joncourt, Elias de, sedert 1748 emeritus predikant en emeritus hoogleraar, 638.
Jong, Anthonie de, koopman te Amsterdam, 435.
Jong, Gerard de (1685-1770), heer van Beek en Donk en Frisselstein, erfsecretaris van Veghel en Erp, drossaard van Croy, Stipthout en Vlierden, ijkmeester-generaal van de Meierij van 's-Hertogenbosch, 563.
Jong, Paulus de, extraordinaris lid van de raad van justitie van de VOC 1748, 393.
Jouy, graaf van, zie Rouillé, A.L. de.
Jozef II (1741-1790), keizer van het Duitse Rijk 1765-1790, heer van de Oostenrijkse erflanden 1780-1790, zoon van Maria Theresia, 360, 375, 463, 558, 621, 623.
Kaeskooper, Koenraed, 197.
Karel II (1661-1700), koning van Spanje 1665-1700, 205.
Karel VI (1685-1740), keizer van het Duitse Rijk 1711-1740, 290, 379, 412.
Karel Eduard, zie Charles Edward Stuart.
Karsseboom, Willem, zie Kersseboom, Willem.
Katwijk, Van, zie Wassenaer, Frederik Hendrik baron van.
Kauderbach, Johann Heinrich, minister-correspondent van Saksen te 's-Gravenhage in 1750, 413.
Kaunitz, Wenzel Anton graaf van (1711-1794), raadsheer van de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden 1744-1746, Oostenrijks gezant te Parijs 1750-1753, staatskanselier vanaf 1753, 1, 2, 25, 26, 28, 32, 35, 78, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 127, 128, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 195, 200, 206, 360, 388, 414, 561, 614.
Keith, Robert (gest. 1774), secretaris van Sandwich 1746, Engels gezant te Wenen 1748, 91, 123, 156, 183, 292, 315, 320, 325, 326, 331, 336, 348, 350, 359, 370, 382, 390, 398, 399, 401, 407, 409, 410, 413, 414, 415, 571, 599, 600, 603, 610.
Keppel, William Anne (1702-1754), tweede graaf van Albemarle, Engels gezant te Parijs 1749-1754, 582.
Kerr, William (± 1690-1767), derde markies van Lothian, graaf van Ancram, 561.
Kersseboom, Jeronymus, lid van
[p. 676]
de vroedschap van Dordrecht, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland, 441.
Kersseboom, Willem, commies bij de Generaliteits-Rekenkamer, ‘examinator van de nieuwe inventien en projecten van finantiën’, 83, 93, 121, 323, 344.
Kessel, Gosuinus van (1703-1756), gereformeerd predikant te 's-Gravenhage 1735-1756, 357, 417.
Ketelanus, H.F., kapitein van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Kimijsen, Haak, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
Kinschot, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Kip, Maarten Johan Louis (1715-1769), commandant van een compagnie in het regiment van de prins van Birkenfeld, later generaal-majoor van de cavalerie, 289.
Knijf(f), Horatius Hiddema van (1703-1770), grietman van Ferwerderadeel 1729-1770, 29.
Koch, Joseph von, Hofkammerrat van Maria Theresia, 525.
Königsegg, Lothar Joseph Georg graaf van (1673-1751), Oostenrijks veldmaarschalk en minister, 121, 362.
Koolman, pseudoniem van Diepenbroick Impel, Bertram Philip Sigismund Albrecht, 375.
Kruyff, Pieter van der, wagenmaker, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 59, 60, 77, 78, 163, 177, 178, 182, 193, 197, 311.
Kuyel(?), Hendrik van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Laar, J(o)an van, schepen 1718 en burgemeester van Zwolle, 274, 275, 276, 279.
Laen, Joan, schepen van Hoorn 1748, 538.
Lambrechts, Carel, kolonel van het regiment Rheede-Oudtshoorn, commandant van Sluis 1747, 345, 346, 629, 630.
Lane, zie Laen, Joan.
Lange, Johan de (1698(?)-1776), lid van de vroedschap 1737 en burgemeester 1755 van Gouda, 239.
Lannoy, ondercommandant van Sluis 1747, 345.
Larrey, Henri de, vader van de volgende, kolonel, later generaal-majoor in Staatse dienst, 39.
Larrey, Thomas Isaac de, intendant van de graaf van Aldenburg, lid van de conferentie 1751, secretaris van de gouvernante 1758, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 35, 39, 42, 73, 109, 111, 112, 120, 122, 123, 150, 208, 214, 233, 250, 324, 370, 382, 425, 430, 433, 437, 451, 508, 511, 531, 557, 563, 578, 580, 582, 610, 612, 618, 631, 634, 635, 638, 639, 643, 644, 646, 647, 648.
Leeuw van Coolwijk, Johan de, schepen van Nijmegen 1747, 100.
Legge, Henry Bilson (1708-1764), graaf van Dartmouth, Engels gezant te Berlijn 1748, 20, 23.
Lely, Jacob Adriaansz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 212, 228, 230, 246.
Lely, Willem Sybrantsz. van der, lid van de raad der veertigen te Delft, 228, 230, 246.
Lennox, Charles (1701-1750), tweede hertog van Richmond, zwager van Margaret Cadogan, echtgenote van Charles John Bentinck, luitenant-generaal, 226, 441, 457.
Léon, Charles Pierre Gaston François de, hertog de Mirepoix, Frans gezant te Londen 1749-1752, 414.
Lestevenon, Maria Wilhelmina (1715-1783), baronesse van der Duyn, tweede echtgenote van
[p. 677]
Mattheus Lestevenon 1743-1755, 394.
Lestevenon, Mattheus (1715-1797), heer van Berkenrode en Strijen, secretaris 1729 en schepen 1745 van Amsterdam, gezant van de Republiek te Parijs 1749-1792, 370, 382, 394, 395, 492.
Leu de Wilhem, Paulus Sebastiaan le (1691-1759), heer van Besoyen, lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1741 van Rotterdam, 181.
Leuve, Aernout van, oud-schepen van Delft, 225, 234.
Levi, 83, 88.
Lewe, Evert Joost (1683-1753), heer van Aduard, 501.
Liechtenstein, Maria Therese prinses van (1721-1763), echtgenote van Josef vorst von Schwarzenberg (1722-1782), 637, 642.
Liechtenstein en Nikolsburg, Josef Wenzel vorst van, hertog van Troppau en Jägerndorf, Oostenrijks generaal en veldmaarschalk, Oostenrijks gezant te Parijs 1737-1741, 363, 373, 375, 614, 616, 635, 636, 637, 642.
Lieftinck, hopman, 272.
Lieven, 571.
Limerick, zie Hamilton, James.
Linden, Joannes onder de, advocaat te Amsterdam, 434, 437, 439, 466.
Linden van Slingelandt, W., ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 238.
Lintelo van Stedum, Everhard Frederik van (1681-1761), heer op Nittersum en Ringenum, van Stedum, West-Emden en Gaeshuizen, enz., ‘hovemeister’ van Winsum en Schaphalsterzijlen, ‘erfschepper’ van Stedum, gecommitteerde van Groningen ter Staten-Generaal 1736, 501.
Locke, John (1632-1704), Engels wijsgeer, 72.
Lodewijk XIV (1638-1715), koning van Frankrijk 1643-1715, 109.
Loeket, kapitein van de Amsterdamse schutterij, 520.
Loon, Adriaan van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 462.
Loon, Michiel Nicolaas van (gest. 1750), advocaat te Nijmegen, 100.
Loon, Willem Jansz. van, kolonel van de burgercompagnieën te Amsterdam, 57.
Lotharingen, Karel Alexander Emanuel prins van (1712-1780), broer van keizer Frans I, gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden 1744, 360, 362, 371, 373, 374, 377, 378, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 398, 401, 408, 541, 568, 569, 633.
Lothian, derde markies van, zie Kerr, William.
Lover, Joris, glazenmaker en glasschilder, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 59, 60, 63, 66, 77, 90, 135, 163, 177, 197.
Löwendahl, maarschalk, bevelhebber van de Franse troepen in Zeeuws-Vlaanderen in 1747, 11, 345.
Lublink, C., pachter van het gemaal, de waag en de veertigste penning op de schepen te Amsterdam, 58, 71.
Lühe, C.H. von der, raad van Willem IV, 188, 207, 644.
Luzani, Mevr., 636.
Lijnden, Matthias van der, burgemeester van Nijmegen, 96, 97, 100.
Lijnslager, Hendrik (1693-1768), vice-admiraal 1750, 394.
Magis, Paul François, resident van Luik te 's-Gravenhage, 33.
Man, Christiaan Johan de, 621.
Man, Engelbert de, gecommitteerde van de Nijmeegse burgerij, secretaris van het kwartier van
[p. 678]
Nijmegen, 98.
Mareschal, Johann Karl Josef von, Oostenrijks gezant in Sardinië 1742, secretaris van de Oostenrijkse legatie te Basel 1746, Oostenrijks gezant te Parijs 1749-1750, 373, 642.
Maria Theresia (1717-1780), keizerin van het Duitse Rijk en koningin van Hongarije en Bohemen 1740-1780, echtgenote van Frans I, 166, 183, 290, 292, 306, 318, 348, 360, 373, 377, 482, 525, 553, 567, 568, 611, 616, 617.
Marselis, Dirk (of Theodore) van (1703-1770), Amsterdams koopman, 18, 73, 74, 149, 233, 250, 257, 266, 267.
Marselis, Jan van (1700-1776), schepen van Amsterdam 1746, representant van Willem IV in de WIC 1750, 402.
Martens, Martinus, ‘examinator van de nieuwe inventien en projecten van finantiën, 86.
Marteville, Lodewijk de, zaakgelastigde van de Republiek te Dresden, 302.
Masones de Lima y Sotomayor, Jaime, afgevaardigde van Spanje naar het congres van Aken, 126, 152.
Mauricius, Jan Jacob (1692-1770), advocaat, pensionaris van Purmerend, resident bij de Nedersaksische Kreits te Hamburg 1725-1742, gouverneur van Suriname 1742-1751, 388.
Meer, Jacob van der (1694(?)-1755), presiderend burgemeester van Leiden 1749, 492.
Meer, Laurens van der, koekebakker, Rotterdams volksleider 1747-1748, 50, 52, 59, 60, 77, 78, 91, 136, 144, 145, 147, 148, 163, 164, 176, 177, 178, 181, 182, 193, 196, 197, 209, 220.
Meerloo, Pieter van, solliciteur-militair en commies bij het comptoir-generaal van de Unie, 201.
Meerman, Gerrit, tweede pensionaris van Rotterdam, 135.
Mende, le, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Mepsche, Rudolf de (1694-1754), heer van Faan, drost van Wedde en Westerwoldingerland, 501.
Mey, Theodore François de (1684-1758), lid van de vroedschap 1718-1758 en vele malen burgemeester tussen 1720 en 1753 van Rotterdam, 138, 165.
Meyners, Gerard François (1711-1790), lid van de vroedschap 1740-1783 en vele malen burgemeester tussen 1749 en 1783 van Rotterdam, 627.
Meyners, Johan Gerard François (1720-1772), directeur van de Levantse handel, schepen van Rotterdam 1749, 627.
Mieden, Adriaan van der, lid en president 1758 van het Hof van Holland, 297.
Mieden, H. van der, vrijheer van Opmeer, 94, 297.
Milling, Robert, Engels kapelaan te 's-Gravenhage, 198, 214.
Mina, markies de la, 412.
Mirepoix, hertog de, zie Léon, Charles Pierre Gaston François de.
Missy, Rousset de, zie Rousset de Missy.
Moeringh, Cornelis Gerard (1705-1758), lid van de vroedschap 1730 en schout van Gouda, 239.
Molkenboer, pachter, 288.
Montagu, John (1718-1792), vierde graaf van Sandwich, Engels afgevaardigde naar de conferentie van Breda 1746, Engels gezant te 's-Gravenhage 1746-1749, Engels afgevaardigde naar het congres van Aken, 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 42, 43, 74, 78, 89, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 121,
[p. 679]
122, 127, 128, 129, 137, 151, 152, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 181, 185, 191, 195, 206, 222, 225, 229, 235, 250, 293, 549, 550, 552, 553, 558, 560, 561, 562, 564, 572, 595, 596, 602.
Montauban, Nicolaas, pensionaris van Rotterdam, 62, 147.
Moor, Gualtherus de (1716-1798), lid van de vroedschap van Gouda 1748, 239, 357, 358.
Moorrees, Johannes (gest. 1792), gecommitteerde van de Nijmeegse burgerij, 101.
Mordaunt, John (1697-1780), brigade-generaal 1745, 107, 108.
Moreau de Séchelles, intendant, rechterhand van Maurits van Saksen, 150, 215, 231.
Mörner, Jurrien Hendrik van, ambtsjonker van Over-Betuwe, kolonel-commandant van Nijmegen, 298.
Mossel van Stralen, pensionaris van Enkhuizen tot 1748, secretaris van de Gecommitteerde Raden van Holland, 537.
Mouchon, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Mulhuysen, Reck van, luitenant-kolonel in het regiment Rheede van Oudtshoorn te Sluis 1747, 345.
Münchhausen, Gerlach Adolf von (1688-1770), president van de hofraad te Hannover, 9, 211, 212, 597.
Murray, James (1725(?)-1794), Engels majoor-generaal, 564.
Murray, John (1711-1784), Engels majoor-generaal 1755, luitenant-generaal 1758, 564.
Murray, Patrick (1703-1778), vijfde lord Elibank, Engels luitenant-kolonel tot 1740, 564.
Muylman, Dionys (1702-1772), koopman en bankier te Amsterdam, lid van de vroedschap 1748-1772, 395.
Muylman, Nicolaas (1709-1790), koopman en bankier te Amsterdam, 396.
Mytton, 32.
Nassau-Ouwerkerk, Willem Maurits graaf van (1679-1753), generaal in Staatse dienst, veldmaarschalk, 300, 426, 515.
Nassau-Zuylestein, Henrietta van, weduwe van Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone, 56, 526.
Nay-Richecourt, Heinrich Hyacinth graaf van, Oostenrijks gezant te Londen 1749-1752, 320, 557, 565, 570, 600.
Nergena, Eck van, zie Eck van Nergena.
Nesselrode, Max Julius Wilhelm von (1724-1810), in Oostenrijkse militaire dienst 1747, in Staatse militaire dienst 1750, majoor van de cavalerie 1750, daarna in Pruisische dienst, later in Russische diplomatieke dienst, 457, 464.
Newcastle, hertog van, zie Pelham-Holles, Thomas.
Nicholson, Margaret (gest. 1759), eerste echtgenote van William Kerr, 561.
Nobel, Hendrik, 302, 308.
Noorberg, advocaat te Amsterdam, 499.
Nooy, Adriaan de, pachter te Amsterdam, 58.
Norfolk, hertog van, zie Howard, Charles.
Obdam, Wassenaer-, zie Wassenaer-Obdam.
Oeveren, Cornelis van, wagenmaker, volksleider te Rotterdam 1747-1748, 50, 59, 163.
Oordt, Hendrik van (1710-1805), lid van de Rotterdamse vroedschap, commissaris van het zeegerecht, 182.
Oorschot, Joseph van, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219.
[p. 680]
Os, Antonius van (geb. 1722), gereformeerd predikant te Zwolle, 638, 643.
Osey, wijnkoper te Rotterdam, 593, 594.
Osorio-Alarcon, Guiseppe, gezant van Sardinië te 's-Gravenhage 1725-1729, te Londen 1730-1743, te Madrid 1749-1750, 157, 158, 167, 168, 169.
Otterloo, 288.
Oudaen, Joachim, dichter, 181, 182, 193.
Ouwerkerk, Nassau-, zie Nassau-Ouwerkerk.
Overschie, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Oye, Schimmelpenninck van der, zie Schimmelpenninck van der Oye.
Paddenburg, 260.
Paets, Adriaan (1697-1765), lid van de vroedschap van Rotterdam 1748, bewindhebber van de VOC 1734, 147, 209, 285.
Pain, David François, eerste klerk in het kabinet van Willem IV, 493.
Palairet, Jean, agent van de Republiek te Londen 1747, 57, 68, 91, 431.
Palland, Frederik Willem Floris rijksvrijheer van, lid van de ridderschap van Overijsel, abusievelijk vermeld 629, zie Palland tot Eerde, Augustus Leopoldus van.
Palland tot Eerde, Augustus Leopoldus van (1701-1779), lid van de ridderschap van Salland tot 1762, gedeputeerde van Overijsel ter Staten - Generaal 1749, 629, 637.
Pallardy, H., majoor in Staatse dienst 1746, beschuldigd voor de krijgsraad in Zeeland van plichtsverzuim als officier bij de overgave van Sluis 22-4-1747, uitspraak niet bekend, vermoedelijk vrijspraak, komt voor het Hof van Holland omdat hij zou hebben verklaard dat Löwendahl had gezegd dat de inval in overleg met de anti-stadhouderlijke regenten gebeurd was, vrijgesproken 10-7-1750, kolonel 1750, luitenant-generaal 1766, 11, 24, 25, 39, 216, 217, 223, 278, 280, 303, 306, 333, 340, 344, 346, 375, 381, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 450, 453, 456, 463, 629, 630.
Pauw, Franco Maertensz., lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Pauw, Willem (1712-1787), advocaat voor de Hoge Raad, lid en later president van de Hoge Raad, 149, 154, 213, 327, 329, 330, 342, 348.
Pelham, kolonel, 575.
Pelham, Henry (1695-1754), ‘First Lord of the Treasury’ en ‘Chancellor of the Exchequer’ 1743-1754, 329, 552, 553, 562, 563, 564, 571, 572, 573, 595, 596, 597, 598, 602, 603.
Pelham-Holles, Thomas (1693-1768), hertog van Newcastle, Engels staatssecretaris 1724-1754, 9, 12, 23, 24, 26, 27, 36, 37, 43, 55, 67, 73, 74, 78, 91, 93, 107, 109, 118, 122, 129, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 190, 211, 221, 222, 229, 233, 235, 248, 293, 301, 315, 317, 329, 331, 345, 348, 350, 364, 368, 381, 390, 398, 399, 401, 408, 413, 414, 415, 418, 419, 424, 434, 449, 453, 454, 455, 456, 463, 549, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 610.
Perne, Abraham, lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
[p. 681]
Persoon, Adam, gemeensman van Deventer, rentmeester van het Lebuinuskapittel van Deventer, schepen van het Loo 1748, 121.
Persoon, Antoni Joan, burgemeester van Deventer, 271.
Pesters, Hendrik, burgemeester van Maastricht 1746, 34.
Pesters, Jan, heer van Cattenbroek, lid van het college van geëligeerden te Utrecht, 477, 478.
Peterswald, 451.
Peyrou, Jacobus du (1692-1756), heer van Limmen, directeur van de Levantse handel 1727, kapitein 1742 en kolonel 1748 van de Amsterdamse schutterij, 495, 520.
Pezora, markies de, 412.
Philips, Don, prins van Bourbon-Parma, 2, 102, 114.
Pieck, Coenraad, burgemeester van Nijmegen, 97, 99, 100.
Pieck, Willem, secretaris van Nijmegen, 95.
Pielat, Ludovicus Timon (1691-1750), gereformeerd predikant te 's-Gravenhage 1729-1750, 407, 459, 460.
Pigge, Jan, chirurgijn, 491.
Pinch, Mister, pseudoniem voor Willem IV, 144.
Pinch, Mistress, pseudoniem voor prinses Anna, 144, 145, 300, 366.
Pinchfinger, pseudoniem voor Willem IV, 144, 304.
Pinto, Isaac de (1717-1787), Portugees-Israelitisch koopman te Amsterdam, participant van de VOC, 269, 402, 438.
Poll, Pieter van de (1703-1766), schepen 1731 en burgemeester 1748 van Amsterdam, geremoveerd 1748, baljuw van Amstelland 1751, 523, 534, 535, 536.
Poorten, Josua van der, representant van Willem IV in de VOC 1749, 437.
Porte du Theil, Jean Gabriel de la, afgevaardigde van Frankrijk naar het congres van Breda 1747 en naar het congres van Aken, 150, 151, 165, 171, 179, 185, 187, 188, 191, 205, 221, 232.
Portland, gravin van, zie Temple, Jane Martha.
Praetorius, generaal, president van de buitengewone krijgsraad inzake Bergen op Zoom 1747, 405, 406, 419.
Pretton, 561.
Puerto, markies del, zie Barrenechea y Erquinigo, Joaquin Ignacio de.
Puysieux, markies de, zie Brulart, Louis Philoxène.
Raap, Daniel (gest. 1754), porceleinkoopman te Amsterdam, leider van de gematigde Doelisten, 90, 144, 145, 220, 278, 527, 535, 547.
Raedt, Dirk de (gest. 1759), burgemeester van Leiden, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland 1750, 328, 491, 493.
Randwijk, Otto Derk graaf van (gest. 1755), ambtman van de Over-Betuwe, 94, 297, 298.
Ravens, Caspar Jacob, schepen van Haarlem 1748, 628.
Ravensberg, Sebastiaan (1677(?)-1761), lid van de vroedschap van Gouda 1748, 239.
Rechteren, 565.
Rechteren, Reinhard Burchard Rutger graaf van, heer van Gramsbergen, lid van de ridderschap van Overijsel, leider van de Statenpartij in Overijsel, gedeputeerde van Overijsel ter Staten-Generaal 1728, 275, 278.
Reede, Frederik Christiaan baron van (1668-1709), tweede graaf van Athlone, 56.
Reede, Frederik Willem baron van (1717-1747), graaf van Athlone, heer van Amerongen, Middachten en Ginkel, lid van de Utrechtse ridderschap, opper-
[p. 682]
jagermeester van Utrecht, 526.
Reede, Johan van (1593-1682), heer van Renswoude en Emmikhuizen, president van de Staten van Utrecht 1652-1671 en 1674, 477, 478.
Reischach, Thaddäus vrijheer von (gest. 1782), Oostenrijks gezant te 's-Gravenhage, 10, 78, 142, 152, 338, 339, 553, 555, 556, 610, 611, 619.
Rendorp, Joachim (1728-1792), vrijheer van Marquette, zoon van de volgende, lid van de vroedschap en meermalen burgemeester tussen 1781 en 1792 van Amsterdam, 523(?).
Rendorp, Pieter (1703-1760), vrijheer van Marquette, vele malen burgemeester van Amsterdam tussen 1746 en 1760, 499, 522.
Rengers, Schotta, zie Schotta Rengers.
Repelaer, Hugo, vaandrig van de schutters te Dordrecht 1750, 462.
Reynst, Jacob (gest. 1756), vice-admiraal, 142.
Rhoo, De, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Richecourt, zie Nay-Richecourt, Heinrich Hyacinth graaf van.
Richmond, tweede hertog van, zie Lennox, Charles.
Robinson, Thomas (1695-1770), lord Grantham, Engels gezant te Wenen 1730-1748, afgevaardigde naar het congres van Aken, 118, 151, 152, 157, 169, 170, 172, 187, 331, 414, 415, 600.
Rodney, Engels zeekapitein, 557.
Roever, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Romans, Johan, gematigd Doelist, glazenmaker, hoofdcollecteur van de impost op het gemaal te Amsterdam, 90, 527.
Roque, P. de la, generaal, wegens overgave van Hulst zonder verdediging ter dood veroordeeld 1748, de straf gewijzigd in levenslange gevangenisstraf door gratie van Willem IV, 47, 53.
Roques, Des, directeur, 642.
Roquette, wijnkoper te Rotterdam, 593.
Rosenberg, 388.
Rosendael, heer van, zie Torck, Lubbert Adolf baron.
Rouillé, A.L. de, graaf van Jouy, commissaris van de koning bij de Franse Oostindische Compagnie, staatssecretaris voor de marine 1749, 250.
Roukens, Johan Michiel (geb. 1702), woordvoerder van de gemeenslieden van Nijmegen, lid van de vroedschap van Nijmegen 1746, geremoveerd 1748, 100.
Rouse, Gijsbert, generaal-majoor, adjudant van Willem IV, later luitenant-generaal van de infanterie, 288, 389, 390, 532, 533.
Rousset de Missy, Jean (1686-1762), oranjegezind refugié, publicist, Doelist, 8, 48, 72, 91, 131, 294, 413.
Royen, David van (1699-1764), secretaris en pensionaris 1749 van Leiden, secretaris van de Raad van State 1753, 342, 343.
Royen, Gerrit van (gest. 1769), boekverkoper te Rotterdam 1742- ± 1769, 193.
Russell, John (1710-1771), vïerde hertog van Bedford, Engels staatssecretaris 1748-1751, 52, 55, 165, 170, 217, 234, 549, 552, 553, 558, 560, 561, 562, 564, 572, 595, 602.
Russell, Mevr., zie Gower, Gertrude.
Ryder, Dudley (1691-1756), Engels procureur-generaal, 564.
Sacrelaire, Isaac (geb. ± 1680), Frans refugié, theoloog en medicus, redacteur van het ‘Journal littéraire’ 1713-1737, 20.
Saksen, Maurits van (1696-1750), Frans maarschalk 1744, over-
[p. 683]
winnaar van Fontenoy 1745, Rocoux 1746, Lafeld 1747 en Maastricht 1748, 150.
Saksen, Xavier prins van, 621.
Saksen-Hildburghausen, prins van, generaal in Staatse dienst 1747, gouverneur van Nijmegen 1749, 298.
Salignac, Gabriel Jacques de, markies de Fénelon, Frans gezant te 's-Gravenhage 1725-1743, 514.
Salles, Charon de, zie Charon de Salles.
Salomon, koerier te 's-Gravenhage, 431.
Sandbergen, G.J., stadsrentmeester van Zutphen, 265.
Sandwich, vierde graaf van, zie Montagu, John.
Santen, Henricus van, arts van de troepen, naar Engeland vertrokken, in dienst van George II 1744, 113.
Santheuvel, Bartholomeus van den, sous-luitenant van de schutters te Dordrecht in 1750, 462.
Saumaise, Charles de, opperjagermeester van Willem IV, 367, 647.
Saunier, Gaspard (gest. 1748), ‘magister equitandi’ (= pikeur) van de universiteit te Leiden 1714, 135.
Savelle, De la, echtgenoot van mej. Berewout, nicht van G.A. Hasselaar, 247.
Schagen, J. van, 470.
Schemmel, rentmeester van Willem Bentinck, 84, 87, 119, 120, 201, 566, 579.
Schimmelpenninck van der Oye, Andries baron, lid van de Veluwse ridderschap, lid van de Gedeputeerde Staten van de Veluwe, drost van het Loo, 69, 121, 264.
Scholten van Aschat, Christiaan (1722-1799), vaandrig 1738 en kapitein 1743 van de burgerij enz., 134(?).
Schook, Diederik (gest. 1762), ‘momber’ (= procureur) bij het Hof van Gelderland 1721-1762, 14.
Schoonheten, 289.
Schoonhoven, Pieter van (1684-1767), lid van de Rotterdamse vroedschap 1731-1748, meermalen burgemeester van Rotterdam tussen 1738 en 1747, 135, 146, 163, 181, 209.
Schotta Rengers, Lammert (1725 (?)-1779), heer van Farmsum, 501.
Schrijver, Cornelis (1686-1768), vice-admiraal 1738, luitenant-admiraal van Holland 1748, 279, 295, 296, 444.
Schulenburg, Von der, Oostenrijks generaal, 600.
Schulenburg, gravin, echtgenote van de vorige, 420.
Schulin, De, Deens minister, 404.
Schultens, Albert (1686-1750), regent van het Statencollege tot kosteloze opleiding van theologen 1729, hoogleraar in de theologie en het Hebreeuws te Leiden 1732, 357, 358, 503.
Schultens, Johannes J. (1716-1778), zoon van de vorige, hoogleraar te Herborn 1744, te Leiden 1749, regent van het Statencollege 1750, 357, 358.
Schuylenburg, Willem Jansz. (1698-1755), lid van de raad der veertigen te Delft, weesmeester, schepen, schout en burgemeester van Delft, 204, 208, 223, 230, 246, 251, 252, 253, 298, 606, 620.
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Jan Sicco baron thoe (1693-1757), luitenant-generaal, commandant van de Staatse troepen 1747, 405, 611, 612.
Séchelles, Moreau de, zie Moreau de Séchelles.
Sehender, ingenieur tijdens het beleg van Sluis, 630.
Senkenberg, Von, 429, 430.
Senserff, Walter (1683-1752), rid-
[p. 684]
der, bewindhebber van de VOC 1731, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1750 van Rotterdam, 213.
Serooskerken, Tuyll van, zie Tuyll van Serooskerken.
Silva Alvarez, Manuel Maria José, hertog van Huescar, prins van Toledo, graaf de Galva, Spaans gezant te Parijs 1746-1749, 126.
Singendonck, Dirk, burgemeester van Nijmegen, 100.
Sirtema van Grovestins, Douwe baron (1710-1778), opperstalmeester van Willem IV, 40, 56, 147, 177, 195, 197, 222, 245, 282, 298, 300, 303, 348, 643.
Sirtema van Grovestins, Jan, gedeputeerde van Friesland ter Staten-Generaal, 303, 307, 308.
Six, Jan (1668-1750), lid van de vroedschap 1701 en burgemeester 1719 van Amsterdam, geremoveerd 1748, 344, 510.
Slicher, J., lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
Slingelandt, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Slingelandt, Govert van (1694-1767), heer van de Lind, drost van Breda, ontvanger-generaal van Holland 1728-1767, 391.
Slingelandt, Linden van, zie Linden van Slingelandt.
Slingelandt, Simon van (1664-1736), pensionaris van Dordrecht, secretaris van de Raad van State 1690-1725, thesaurier-generaal 1725-1727, raadpensionaris 1727-1736, 512.
Snel, Gerrit, Rotterdams burger, 209.
Solner, Joost, 266.
So(t)to Mayor, zie Masones de Lima y Sotomayor, Jaime.
Spörke, kolonel, later generaal, 427.
Spork, zie Spörke.
Spreng, Van der, timmerman te Amsterdam 1751, 523.
Spijck, Van, pachter te 's-Gravenhage, 40, 54.
Staal, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246.
Staal, Johannes (1692-1764), pensionaris van Amsterdam 1738, 499.
Stadlander, Hendrik, tabakshandelaar, kolonel van de Amsterdamse schutterij 1748-1753, 495, 520.
Stafford, eerste markies van, zie Gower, Granville Leveson.
Stair, tweede graaf van, zie Dalrymple, John.
Stanhope, Philip Dormer (1694-1773), lord Chesterfield, Engels gezant te 's-Gravenhage 1728-1732, Engels staatssecretaris 1746-1748, 4, 5, 16, 44, 91, 170, 180, 277, 549, 552, 564.
Starhemberg, gravin van, 420.
Stedum, Lintelo van, zie Lintelo van Stedum.
Steenwijk, Vos van, zie Vos van Steenwijk.
Steinberg, Ernst van, buitengewoon gezant van Hannover te Wenen 1741, te Keulen 1749, 327, 344, 358.
Steyn, Pieter (1706-1772), lid van de vroedschap 1735 en burgemeester van Haarlem, raadpensionaris van Holland 1749, 311, 314, 327, 328, 330, 342, 350, 352, 359, 364, 481, 487, 492, 493, 540, 541.
St. John, Henry (1678-1751), burggraaf Bolingbroke, lid van het Lagerhuis 1710, leider van de gematigde Tories, staatssecretaris 1710-1714, 573.
St. Martin, Jean Pierre (1682(?)-1752), koopman te Amsterdam, 73, 182, 389.
Stolberg-Gedern, Friedrich Karl prins van (1693-1767), kolonel, later generaal-majoor van de infanterie in Staatse dienst, 288.
Stoop, Nicolaas (gest. 1750), bur-
[p. 685]
gemeester en ontvanger van de gemene landsmiddelen te Dordrecht, 435.
Storm van 's-Gravesande, Dirck Louis Willem, schepen van 's-Hertogenbosch 1748, 209.
Storm van 's-Gravesande, Jeremias (1694-1761), president-schepen van 's-Hertogenbosch 1747-1748, 209.
Stralen, Mossel van, zie Mossel van Stralen.
Straten, A. van der, pensionaris van Leiden, secretaris van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier, 492, 493.
Straten, Campegius van der, zie Campegius van der Straten.
St. Séverin d'Aragon, Alphonse Maria Louis graaf de, Frans gezant in Zweden 1737-1741, in Polen en Saksen 1744, Frans afgevaardigde naar het congres van Aken, 2, 3, 6, 12, 18, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 42, 74, 78, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 150, 151, 152, 160, 162, 167, 171, 179, 180, 190, 208, 232, 249, 266.
St. Surain, kolonel, 457, 458, 466, 467.
Stuart, kolonel, 345.
Stuart, Charles, Engels consul te Veere, 44.
Suasso, Emanuel, Amsterdams koopman, 525.
Superville, predikant te 's-Gravenhage, 78.
Swaen, Johan Christiaan, heer van Poederoyen, schepen en burgemeester van Nijmegen, 100.
Swart, Marcelis de, gezant van de Republiek te St. Petersburg, 32, 42, 294, 302, 370.
Swieten, Gerard baron van (1700-1772), lijfarts van Maria Theresia, 306.
Swijndrecht, François van (1723-1801), schepen van Schieland 1748, 147, 177.
Sylva Tarouca, Gomez graaf, hoofd van het departement der Nederlanden in Oostenrijk, 290, 359, 362, 383, 388, 408, 415, 421, 568, 610, 622, 624.
Sijpestein, Cornelis Ascanius van, lid van de vroedschap van Haarlem, 56.
Teding van Berkhout, Jan Pietersz. (1713-1766), lid van de raad der veertigen te Delft 1742, weesmeester 1747 en 1748, schepen 1750 van Delft, 230, 245.
Teding van Berkhout, Paulus Pietersz. (1676-1757), lid van de raad der veertigen te Delft 1713, burgemeester van Delft 1747, bewindhebber van de VOC 1738-1755, 230.
Temminck, Egbert de Vrij (1700-1785), lid van de vroedschap 1733-1785 en vele malen burgemeester tussen 1749 en 1784 van Amsterdam, 91, 344, 498.
Temple, Jane Martha (1672-1751), gravin van Portland, eerder weduwe van John lord Berkeley of Stratton, moeder van Willem en Charles John Bentinck, passim.
Temple, Richard (1669(?)-1749), burggraaf Cobham, Engels luitenant-generaal 1710, generaal 1735, veldmaarschalk 1742, 4, 116.
Terbruggen, zie Verbruggen.
Tercier, secretaris van St. Séverin, 28, 29.
Teresteyn van Halewijn, François (1676-1751), pensionaris van Dordrecht 1727-1751, 54.
Tersmitten, Henrick (1709-1753), heer van Spaland, lid van de vroedschap 1748 en burgemeester 1751 van Amsterdam, 498, 520, 521, 522, 526, 527, 592.
Teylingen, Theodorus van (1689-1768), lid van de vroedschap 1731 en burgemeester 1742
[p. 686]
van Rotterdam, geremoveerd 1748, 146, 163, 181, 209, 220.
Teyssen, Gerrit, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Theil, Porte du, zie Porte du Theil.
Thierheim, Ferdinand Gundacker graaf van (gest. 1750), kapitein in het regiment van de prins van Baden-Baden, 420.
Thierry, zie Bye, Sebastiaan Thierry de.
Thomas, plantagehouder in Suriname, vermoord in 1750, 389.
Tiddinga, Eggerig, kwartiermeester-generaal van de cavalerie 1746, generaal-majoor van de infanterie 1748, luitenant-generaal van de infanterie 1766, commandant van Veurne 1768, 108, 113, 121.
Til, Van, 496.
Timmers, Johan Jacob, ondertekenaar van een request te Dordrecht 1748, 219, 238.
Titsingh, Abraham, chirurgijn te Amsterdam, vervaardiger van gedichten, enz., 510.
Titsingh-Weerkamp, A.R., echtgenote van de vorige, 510.
Tollozan, 2.
Torck, F.W. baron (1691-1761), broer van de volgende, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, 14.
Torck, Lubbert Adolf baron (1687-1758), heer van Rosendael, lid van de Veluwse ridderschap 1710, burgemeester van Wageningen 1717, extra-ordinaris lid van het Hof van Gelderland 1717, lid van de admiraliteit van Amsterdam 1717-1744, landdrost van de Veluwe 1730, lid van de Raad van State, 14, 276, 279, 569.
Townshend, Charles tweede burggraaf (1674-1738), Engels staatssecretaris 1721-1730, 43.
Trembley, Abraham (1710-1784), natuuronderzoeker, gouverneur van W. Bentinck's kinderen, 10, 11, 176, 366, 382, 450, 457, 574.
Treuer, 422.
Trier, Jan van, rooms-katholiek boekverkoper te Nijmegen, 95.
Trip, Cornelis (1695-1753), vrijheer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, heer van Langerak, burgemeester van Amsterdam 1748, 58, 498, 499, 522.
Tronchin, Théodore (1709-1781), geneesheer te Amsterdam, 8, 468, 604.
Tronchin du Breuil, César, boekhandelaar en uitgever te Amsterdam, 604.
Troulja, Jan, burger te Dordrecht, 435.
Tuyll van Serooskerken, Hendrik Jacob van, adjudant-generaal van Willem IV, 13, 18, 107, 108, 121.
Tuyll van Serooskerken, Jan Maximiliaan van (1710-1762), heer van Westbroek en Vleuten, generaal-majoor bij de cavalerie, 13(?).
Twent, lid van de raad der veertigen te Delft, 245.
Twickel, heer van, zie Wassenaer-Obdam, Unico Willem graaf van.
Ulfeldt, Corfiz Anton graaf van (1699-1760), keizerlijk gezant te 's-Gravenhage 1733-1739, Oostenrijks kanselier, 120, 183, 306, 307, 314, 332, 334, 346, 350, 351, 355, 360, 384, 388, 401, 402, 407, 408, 409, 413, 414, 415, 578, 608, 619.
Valk, Ary, schuitenvoerder, anti-Doelist, 536.
Vaster, luitenant van de Amsterdamse schutterij, 471.
Veer, Quintijn Adriaansz. de, 620.
Veer, Quintijn Jansz., lid van de raad der veertigen te Delft, burgemeester van Delft, 230, 246.
[p. 687]
Verbruggen of Terbruggen, pupil van O.Z. van Haren, 288.
Verdun, Charles de, secretaris van Willem Bentinck 1747, lid van het leenhof van Brabant, lid van de domeinraad van Willem V 1757, 2, 81, 287, 367, 429, 431, 432, 436, 449, 450, 451.
Verelst, Dirk Hubert (1717-1774), lid van de Raad van State, gedeputeerde te velde, 16, 19, 21, 22.
Verschoor, Frans, schepen van Utrecht, gecommitteerde ter directie van de stadsfinanciën 1748, 230.
Verschoor, Matthijs Reyniersz., lid van de raad der veertigen en schepen van Delft, 212, 213, 222, 223, 225, 228, 231, 234, 246, 251, 253, 254, 606, 620.
Versteeg, schipper, 435.
Verstege, Bernard Joost (1723-1796), burgemeester van Zutphen, 265.
Verstege, Goswinus (1677-1748), schepen van Zutphen 1714, stadhouder van de scholt van Zutphen 1716-1721, ontvanger-generaal van het graafschap Zutphen 1724, gecommitteerde ter admiraliteit van het Noorderkwartier 1735-1736, 265.
Verteuil, La, 642.
Victor, kolonel van de Amsterdamse schutterij, 495, 520.
Ville, abt de la (1673-1747), secretaris van het Franse gezantschap te 's-Gravenhage, 514.
Vingerhoed, Herman (1697-1762), schepen van Schieland 1718, schepen 1726, lid van de vroedschap 1735 en burgemeester 1747 van Rotterdam, 61.
Vinñales, generaal, 372.
Voortman, zie Foortman, Kornelis.
Vos, Jacob (1694(?)-1752(?)), burgemeester van Nijmegen 1747, president van het kwartier van Nijmegen, 94, 96, 100.
Vos van Steenwijk, Jan Arend Godert baron de (1713-1779), drost van Vollenhove 1751, 565.
Vredenburch, Adriaen Jacobsz. van, lid van de raad der veertigen te Delft, 230, 246, 254, 639.
Vrij Temminck, zie Temminck.
Wachendorf, Everard van, substituut-griffier van het Hof van Utrecht, 56.
Wachloo, Henricus, wijnkoper te Amsterdam, Doelist, hoofdcollecteur van het recht op de boter, 532, 533, 538.
Wailch, 519.
Waldeck, prins van, generaal 1742, opperbevelhebber van het Staatse leger 1745-1747, 289, 405, 540, 611.
Walen, Jan, deelnemer aan een volksbeweging te Nijmegen in 1747, 97.
Wall, Simon Pedro van de, luitenant van de schutters te Dordrecht in 1750, 462.
Wallmoden, Amelia Sophia Marianne (1704-1765), gravin van Yarmouth 1740, maîtresse van George II, 600.
Walpole, Robert (1676-1745), ‘First Lord of the Treasury’ en ‘Chancellor of the Exchequer’ 1721-1742, 595, 602.
Wartensleben, Charles Frederik graaf von (gest. 1778), generaal-majoor, op zending naar Duitse hoven om troepen te werven 1747-1748, gezant van de Republiek te Trier 1749 en te Keulen 1755-1778, 121, 302, 306, 310, 321, 324, 327, 332, 344, 358, 364, 368, 399, 600.
Wasner, Ignaz Johann von, Oostenrijks gezant te Londen 1741-1748, 157, 158, 159, 167, 169, 183.
[p. 688]
Wassenaer, Mej. van, gouvernante van prinses Caroline, 478.
Wassenaer, Frederik Hendrik baron van (1701-1771), heer van de beide Katwijken, 't Zandt en Valkenburg, lid van de Hollandse ridderschap 1727, lid van de Hollandse rekenkamer 1745, afgevaardigde naar het congres van Aken, 1, 13, 16, 22, 25, 44, 92, 105, 106, 115, 116, 128, 149, 153, 154, 194, 213, 226, 233, 251, 252, 278, 496, 508, 537, 538, 543, 546, 592, 606, 644, 646, 647, 648.
Wassenaer, Johan Lodewijk Haganus baron van (1719-1798), gezant van de Republiek in Spanje 1747-1762, 114, 413.
Wassenaer, Louisa Isabella Hermelina (1718-1756), dochter van Arent baron van Wassenaer van Duivenvoorde en Anna Margaretha Bentinck, halfzuster van Willem en Charles John, gehuwd met Frederik Willem van Reede, 56, 526.
Wassenaer van Doeveren, Carel Lodewijk baron van (1685-1751), lid van de Hollandse ridderschap 1737, baljuw van 's-Gravenhage, bewindhebber van de VOC 1737, lid van de Raad van State, 303, 478, 479, 514.
Wassenaer-Obdam, Unico Willem graaf van (1692-1766), heer van Twickel, bewindhebber van de VOC 1734, lid van de Hollandse ridderschap 1745, lid van de admiraliteit van de Maze, aanhanger van de Statenpartij, 46, 144, 311, 365, 393, 445, 446, 447, 497, 526.
Webber, commies van de pachter Lublink te Amsterdam, 71.
Wedel, Georg Ernst vrijheer von, Oberleutnant in Hannover, gevolmachtigd minister van Hannover in Saksen 1748, 451.
Weede van Dijkveld, Everard van, president van de Staten van Utrecht, 478.
Weerkamp, zie Titsingh-Weerkamp.
Welderen, Bernard graaf van, heer van Ubbergen, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal, gezant van de Republiek in Londen 1727-1728, 429.
Welderen, Jan Wolraad (1725-1807), lid van de ridderschap van Nijmegen 1747, ambtman van Neder-Betuwe, voogd van Valkenburg, gedeputeerde van Gelderland ter Staten-Generaal 1755, 429.
Welderen, Steven Adriaan graaf van (gest. 1770), lid van de ridderschap van Nijmegen 1727, Waldgraaf van het Rijkswoud, lid van de Raad van State 1729, 429.
Welmers, Lambert, gemeensman te Zutphen, vertrouwde van Willem Bentinck, secretaris van het gedeputeerdencollege van het graafschap Zutphen, 124.
Wevering, lid van de raad der veertigen te Delft, 246.
Weyerbroek, Cornelis (gest. 1751), kolonel van de Amsterdamse schutterij, 520.
Wezele, Anthonie van, vrijheer van Oud-Haarlem en Kortenbosch, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holland en West-Friesland 1749, 40, 48, 84, 164, 323, 487, 493, 532, 533, 548.
Willem III (1650-1702), prins van Oranje-Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, enz. 1672, koning van Engeland en Ierland 1689, 62, 109, 113, 188, 232, 262, 477, 478, 644.
Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) (1711-1751), prins van Oranje-Nassau, stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland en vanaf 1747 erfelijk stadhouder van alle gewesten en kapitein-generaal van de
[p. 689]
Unie, zie ook Pinch(finger), passim.
Williams, 613, 616, 618, 621, 622, 623, 625, 626.
Williams, Charles Hanbury (1708-1759), bijgenaamd ‘the Chevalier’, auteur van satirische werken, buitengewoon Engels gezant te Berlijn 1750, te Dresden 1751, 297, 299, 300, 419, 571.
Winter, Frederik (gest. 1760), hoogleraar in de medicijnen te Herborn 1740, Franeker 1744 en Leiden 1747, lijfarts van Willem IV 1737 en als zodanig benoemd door de Staten-Generaal 1747, 44, 638, 639, 643, 644.
Witt, Cornelis de (1696-1778), burgemeester van Dordrecht, 54, 352.
Witt, Johan de (1625-1672), pensionaris van Dordrecht 1650, raadpensionaris van Holland 1653-1672, 513.
Wölbers, 642.
Wolters, Richard (Dirk) (geb. 1713), agent van George II te Rotterdam, 7, 8, 50, 52, 59, 60, 61, 67, 68, 74, 75, 76, 86, 89, 91, 135, 138, 164, 165, 200, 217, 220, 441, 627.
Wor, 182.
Wrede, Ernst Wilhelm vrijheer von, gezant van de Palts te Hannover 1750, 560.
Wijbo, Jan (1706-1761), advocaat-fiscaal van de generaliteit 1741, advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holland en Zeeland 1749, 223, 496, 614.
Y, kassier te Amsterdam, 53.
Yarmouth, gravin van, zie Wallmoden, Amelia Sophia Marianne.
Yorke, Joseph (1724-1792), baron Dover, kolonel, Engels gezant te Parijs 1749-1751, te 's-Gravenhage 1751-1780, 109, 122, 578, 581, 582, 642.
Yorke, Philip (1690-1764), eerste graaf van Hardwicke, 248, 549, 578.
IJsselmuiden, Hendrik baron van (gest. 1751), heer tot het Hoogehuis, baljuw van Sluis, St. Anna ter Muiden en Aardenburg, ridder van de Duitse orde, lid van de Overijselse ridderschap, drost van Vollenhove, enz., 565.
Zehender, zie Sehender.
Zoelen, Groeninx van, zie Groeninx van Zoelen.
Zon, Cornelis van (1686-1750), schepen van Rotterdam 1727, lid van de Rotterdamse vroedschap 1748-1749, 209.
Zutphen, Jan van (1703-1764), ‘comptoirknegt’ en lid van het makelaarsgilde te Amsterdam 1722, provoost van de burgerij, rooimeester, 495.
Zuylestein, Nassau-, zie Nassau-Zuylestein.
Zweibrücken - Birkenfeld, Friedrich Michael paltsgraaf van (1724-1767), 327.

Brak komentarzy: