Loading...

środa, 7 grudnia 2011

1703 Habsburg family pact
Oryginalny tekst łaciński:

Nos LEOPOLDUS Divinâ favente Clementiâ Electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, etc; Rex, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi, ac Superioris et Inferioris Silesiae, Wirtembergae et Teckae, Princeps Sueviae, Marchio Sacri Romani Imperij, Burgoviae, Moraviae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Feretis, Kypurgi et Goritiae, Landgravius Alsatiae, Dominus Marchiae Sclavonicae, Portûs Naonis et Salinarum. Manifestum facimus, et ad futuram memoríam testamur,
[1.] transferentibus Nobis hodiè una cum Dilectissimo Filio Nostro Primogenito Serenissimo Rege Romanorum et Hungariae Josepho in alterum Filium Nostrum Charissimum Serenissimum Archiducem nunc Regem Hispaniarum et Indiarum Carolum tertium Monarchiam Hispanicam morte Serenissimi quondam et Potentissimi Caroli Secundi [,] Hispaniarum Regis pientissimae recordationis[,] ad Nos devolutam, nihil magis in votis esse, quàm vt totius Christiani Orbis bono constans inter omnes Posteros Nostros vtriusque Lineae ex ambobus Filijs Nostris proditurae Concordia nullis controversiarum aut Dissensionum turbinibus convellenda perpetuò conservetur, Nosque saluberrimo huic Scopo obtinendo in primis necessarium duxisse,
quae Nostra omnium circa mutuae Successionis Ordinem mens Semper fùerit et adhuc sit, apertiùs edicere et ad eam jugiter Sequendam Nos Nostramquè Sobolem quàm firmissimè obstringere.
[2.] Id vero acturi non iam vsitatum hactenus in Hispania Successionis modum jmmutabimus, sed eius potiùs jmmutationem ex spontanea Cessione Hispanicae Monarchiae iuxta huius leges post Nos Filio Nostro primogenito Serenissimo Regi Romanorum Josepho ipsiusquè Posteris ante alterum Filium Nostrum Serenissimum Regem Carolum illiusquè Posteros debitae resultantem aliquatenus restringemus, remquè adeò universam ita ordinabimus vt et communibus Europae votis Satisfaciamus, et per aequalem vtrinquè Successionem Filij Nostri primogeniti progeniem ad promptius obsequium faciliùs permoveamus, ac proinde vtramquè lineam arctius vniamus, maximam deniquè ansam, seu occasionem Similium, quibus orbis paenè vniversus et olim Saepè agitatus fuit et nunc concutitur, malorum rursum concitandorum, quantum in Nobis est, radicitùs praecidamus.
[3.] Declaramus igitur Secundùm initam ante Hispanicae Monarchiae Cessionem et in ipsa Cessione vtì primariam conditionem repetitam Conventionem, statuimus, atquè ambobus Serenissimis Filijs Nostris iterùm volentibus, adsentientibus et acceptantibus hanc Deo prosperante in omne aevum valituram legem dictamus,
vt in Hispanicae Ditionis Regnis et Provincijs aequè ac in alijs nostris Regnis et Provincijs haereditarijs Successio marium sangvinis nostri per lineam masculinam ex legitimo Matrimonio progenitorum, non legitimatorum, omnibus foeminis earumquè descendentibus maribus et foeminis, cuiuslibet lineae sint aut gradùs, aeternùm praeferatur, atquè inter Successuros Primogeniturae Ratio perpetim observetur,
initio sic Succedendi in Ditionibus penes Filium Nostrum primogenitum Regem Josepham permanentibus ab Illius Filijs maribus, in ijs verò, quae Secundogenito Nostro Regi Carolo tertio cessae sunt, ab huius prole mascula capiendo, eodemquè ordine, donec per Dei gratiam vtrinque mares per lineam masculinam ex legitimo matrimonio prognati extabunt, in ambabus Lineis continuando.
[4.] Si verò, quod Deus avertat, aut Filius noster Charissimus Rex Caro1us Tertius sine liberis masculis ex legitimo matrimonio procreatis decessurus esset, aut horum Posteri masculi legitimi per Lineam masculinam descendentes, sivè Superstitibus descendentibus foeminis earumve liberis maribus et foeminis, Sive ijs deficientibus [:] quandocunquè extinguerentur, tum tota Monarchia Hispanica, omniaque illi Connexa seu Subiecta Regna et Provinciae ad Nos Filiumquè Nostrum primogenitum, eiusve Superstites Liberos et descendentes legitimos, non legitimatos,
iuxta receptum et nunc denuò Stabilitum in Domo Nostra Augusta Succedendi Ordinem
protinus revertantur, ita tamen, vt si legitimas Foeminas ex Filio Nostro Rege Carolo Tertio eiusve Descendentibus legitimis Superesse contingeret, ijs debito modo prospiciatur, prout in Domo Nostra hactenus moris fint, integro etiam illis jure, quod[,] deficientibus nostrae Stirpis maribus legitimis, et quae eas vbivis Semper praecedunt, Primogeniti Nostri Foeminis, iuxta Primogeniturae ordinem quandocunquè competere poterit.
[5.] Sin contra accideret, quod divina bonitas pariter prohibeat, vt Filius Noster primogenitus Rex Romanorum Josephus sine liberis masculis ex legitimo matrimonio genitis fato fungeretur, vel in Illius Posteris per Lineam masculinam descendentes mares legitimi deficerent, tunc Filius Noster Rex Carolus, aut qui tum Supererunt ex eo per Lineam masculinam prognati legitimi mares, non legitimati, iuxta ordinem Primogeniturae in Omnibus quoque Nostris alijs Regnis et provincijs haereditarijs eo usque à Filio Nostro primogenito Eiusve posteris Maribus legitimis possessis Succedent,
et ratione Foeminarum superstitum id observandum erit, quod in proximo casu Constitutum est,
harum omnium et procedentium ex ijs marium vtriusque stirpis Successione in cunctis Nostris Posterorumque Nostrorum Regnis, Provincijs et Ditionibus quibuscunque post omnes utrinque mares per Lineam masculinam descendentes legitimos, quolibet gradu Sint, aut cuiuscunque Lineae, semper rejectâ.
[6.] Interea vero nec ipse Filius Noster Rex Carolus nec Illius Liberi aut Posteri qualescunque sive appanagij vel alimentorum, sive quovis alio nomine seu Praetextu quicquam aliud sive A Nobis, sive A Filio Nostro primogenito Eiusve posteris petere vel praetendere poterunt aut debebunt, sed amplissimà Monarchiae Hispanicae Cessione et translatione contenti sint, et tam Ille, quàm qui Illi Successuri sunt Reges Filijs et Fratribus Filiabusquè et Sororibus suis ipsi provideant: Idemque de Filio Nostro Rege Josepho eiusque Posteris ratione Monarchiae Hispanicae cessae dictum intelligetur,
[7.] Salvo vbivis Sacri Romani Imperij Romanorumque Imperatorum et Regum in eas, quae ab Imperio Dependent, Provincias, Ditiones el loca notorio Jure.
[8.] Per hoc autem nulli alij Conventioni, Dispositioni, Legi aut Consuetudini inclytae Domus Nostrae, eique Subditorum Regnorum vel Provinciarum, dummodò hodiernae Nostrae Cessioni seu translationi eiusquè, quas posuimus, perpetuis et necessarijs Conditionibus non adversentur, atque propterea eâtenus abolitae sint, ullatenus derogatum esto, sed in alijs Capitibus eiusmodi Conventiones, Dispositiones, Leges et Consuetudines plenum et perfectum Suum robur omninò retinento.
[9.] In horum omnium evidentiorem fidem et validitatem Nos unà cum Serenissimo Romanorum Rege Josepho praesentes hasce paginas simul cum Cessionis Instrumento velut eius principem partem Manibus Nostris Subscriptas Sigillis Nostris verboque Imperiali et Regio, ac jurejurando Corporaliter praestito, pro Nobis omnibusque Posteris Nostris firmavimus, atque Charissimo Filio Nostro Serenissimo Regi Carolo tertio Hispaniarum, recepto ab eo vicissim alio acceptationis Instrumento, cui hae quoque tabulae insertae sunt, tradìdimus vtrinque aeternis temporibus observandas, non obstantibus, sed abrogatis et prohibitis omnibus oppositionibus, exceptionibus et beneficiis contrarijs Pontificijs, Imperialibus, Regiis, Provincialibus et legitimis quibuscunque vbicunque et quomodocunque nunc competentibus aut imposterum emergentibus vel quandocunque movendis seu allegandis.
Actum praesentibus praecipuis Aulae Nostrae Caesareae Proceribus alijsque Consiliarijs Sanctioris Nostri conslij Statùs[,] Viennae Die duodecimâ Mensis Septembris Anno â Nativitate Dominica Supra Millesimum Septingentesimo tertio, Regnorum Nostrorum[:] Romani Quadragesimo Sexto, Hungarici Quadragesimo nono, Bohemici verò Quadragesimo Septimo.
[10.] Et Nos IOSEPHUS DEI gratiâ Romanorum ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, etc; Rex, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi, ac Superioris et Inferioris Silesiae, Wirtembergae et Teckae, Princeps Sueviae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Feretis, Kypurgi et Goritiae, Landgravius Alsatiae, Dominus Marchiae Sclavonicae, Portûs Naonis et Salinarum. Profitemur omnia, quae isthoc Jnstrumento continentur, ab Augusto Imperatore Domino et Parente Nostro benignissimo pro Summa Sua prudentia et paterno in gentem Suam
amore Nobis Nostrique Fratre charissimo Serenissimo Rege Carolo Hispaniarum convenientibus, enixeque rogantibus et lubentissimè acquiescentibus disposita esse, ad ea etiam exequenda et propugnanda Nos Posterosque Nostros verbo Regio jureque jurando Corporali et omni firmiori, quo fieri queat, ratione devincimus, adiunctâ seu repetitâ plenissimâ Renuntiatione et abolitione omnium jurium et effugiorum Contrariorum Supra descriptâ vel alias necessariâ; Testimonio harum literarum â Nobis Subscriptarum et Sigillo Nostro munitarum[,] loco, Die et Anno commemoratis.
Leopoldus
Josephus

Praesentes fuêre:
Celsissimi,
• Dominus Ferdinandus Princeps â Schwarzenberg, Aulae Augustae Imperatricis Supremus Praefectus, aurei Velleris Eques.
• Dominus Carolus Otto Theodorus Princeps â Salm, Aulae Serenissimi Regis Romanorum Supremus Praefectus.
• Dominus Antonius Florianus Princeps â Liechtenstein, Aulae Serenissimi Regis Hispaniarum Supremus Praefectus, aurei Velleris Eques.
Illustrissimi et Excellentissimi,
• Dominus Ferdinandus Bonaventura Comes ab Harrach[,] Supremus Aulae Caesareae Praefectus, aurei Velleris Eques.
• Dominus Wolffgangus Comes ab Ötting, Excelsi Consilij Imperialis Aulici Praeses.
• Dominus Joannes Franciscus Comes à Wirben[,] Sacrae Caesareae Majestatis, utì Regis Bohemiae Supremus Cancellarius, aurei Velleris Eques.
• Dominus Henricus Franciscus Princeps de Fundis, Comes à Mansfeld, Supremi Sacri Cubiculi Praepositus, aurei Velleris Eques.
• Don Dominicus Andreas Comes à Kauniz, Sacri Romani Imperij Pro-Cancellarius, aurei Velleris Eques.
• Dominus Julius Fridericus Comes Bucelleni Aulae Caesareae Cancellarius.
• Dominus Joannes Fridericus Liber Baro à Seilern, et
• Dominus Franciscus Moles, Dux de Pereti:
omnes Sacrae Caesarea Majestatis Consiliarij Statûs.
In fidem Veritatis Nomen meum Subscripsi, ac Sigillum meum apposui, Sacrae Caesareae Majestatis Consiliarius Aulicus, Secretarius Statûs et Referendarius, atque Authoritate Caesareâ et Archi-ducali creatus Notarius Publicus, qui omnia haec fieri praesens Audivi et Vidi ego
Joannes Ignatius Albrecht ab Albrechtsburg


Tłumaczenie angielskie:

We LEOPOLD by divine grace elected Emperor of the Romans, always august, king of Germany, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia; archduke of Austria, duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniolia, Luxemburg, and of upper and lower Silesia, Wurttemberg and Teck, prince in Swabia, marquis of the Holy Roman Empire in Burgau, Moravia, upper and Lower Lusatia, count of Habsburg, Tirol, Pfirt, Kyburg and Görz, landgrave in Alsace, lord of the march of Winden, Portenau and Salins, make known and commit for future memory:
Whereas today we have transferred, together with our most beloved first-born son the Most Serene Joseph king of the Romans and of Hungary, to our other dearest son the most serene archduke presently king of Spain and of the Indies Charles III, the Spanish crown devolved to us by the death of the late most Serene and Most Potent Charles II, king of Spain of most pious memory, nothing being most desirable, for the good of all Christendom, that a constant harmony be preserved forever between all our posterity of either line issued from our two sons, and be destroyed by none of the turmoils of dispute and dissension, We have deemed it necessary before all, in order to reach this most healthy goal,
to lay out more openly what our will always was and is at present on all maters relating to the order of mutual succession, and to bind most firmly us and our issue to follow it.
In doing this we will not in change the mode of succession used until now in Spain, but we will somewhat restrict the change resulting from the voluntary cession of the Spanish crown, which, according to its own laws, belonged after us to our first-born son the Most Serene king of the Romans Joseph and his posterity before our other son the Most Serene king Charles and his posterity. And we will settle the whole matter so as to satisfy the common wishes of Europe, and so as to incite more easily to a prompter submission the progeny of our first-born son by an equal succession on both sides, and to unite more closely both lines, and finally cut off at the root, as much as we can, the greatest opportunity or occasion of producing again such woes as have often plagued nearly the whole world and presently afflict it.
Therefore we declare, according to the agreement made before the cession of the Spanish crown and repeated as primary condition in that cession, we have stated and edicted, both our Most Serene sons willing, consenting and accepting it, as law valid forever with the help of God,
that in the realms and provinces of the Spanish sovereignty, and equally in all our other hereditary realms and provinces, the succession of males of our blood in male line born of legitimate marriage and not legitimated, be forever preferred to all females and their descendents male and female of any line or degree, and that between the successors the rule of primogeniture be prepetually observed,
such succession taking effect in the domains remaining with our our first-born son king Joseph, with his sons, and in those ceded to our second-born son king Charles, with his male issue, and the same order continuing in both lines as long as by the grace of God there remain males born in male line in legitimate marriage on both sides.
But if, God forbid, either our dearest son king Charles III were to die without male children born in legitimate marriage, or their legitimate male posterity descended in male line were ever extinguished, whether or not there survived female descendants or their male or female children, then the whole Spanish crown, and all the realms and provinces related or subjected to it shall revert immediately to us and to our first-born son, and his surviving children and legitimate descendents, not legitimated,
according to the order of succession received and now gain established in our August House,
such that, if legitimate females born of our son king Charles III and his legitimate descendants happened to survive, they would be cared for in the appropriate way, as has been the custom in our House until now, and their right would be wholly preserved, to compete eventually according to the right of primogeniture, failing legitimate males of our line, and females of the line of our first-born son, who shall everywhere precede them.
If however the reverse case happened, God forbid, that our first-born son the king of the Romans Joseph were to die without male children born of legitimate marriage, or that legitimate males in male line failed in his posterity, then our son king Charles, or those legitimate males, not legitimated, who shall descend in male line, shall succeed according to the order of primogeniture in all our other hereditary realms and provinces possessed by our first-born son and his male legitimate posterity,
and with respect to surviving females that which was constituted in the previous case shall be observed,
these females and the males issued from them, of either line, being always rejected after all the legitimate males on both sides descended in male line, for the succession to all of our realms, provinces and sovereignties and those of our posterity.
In the meantime neither our son king Charles nor his children or posterity of any kind may or shall demand or make a claim to anything else from us, or our first-born or his posterity, under the name of appanage or alimony or any other name or pretext; but they shall be most fully satisfied with the cession and transfer of the Spanish crown, and he, as well as those who will succeed him as king shall provide for their brothers, children, and sisters; and the same shall apply with respect to the Spanish crown for our son king Joseph and his posterity.
The notorious right of the Holy Roman Empire and the Emperors and kings of the Romans on those provinces, sovereignties and places that are dependent of the Empire, shall be preserved.
By this shall be altered no other convention, disposition, law or custom of our serene House and of the kingdoms and provinces subject to it, inasmuch as they do not conflict with our cession and transfer of today and with its perpetual and necessary conditions which we have laid, and to that extent they shall be repealed, but in all other respects these conventions, dispositions, laws and custom shall retain the full and complete force.
To make the foregoing more plainly trustworthy and authentic, we, along with the Most Serene king of the Romans Joseph, have signed these pages as well as the instrument of cession or the main part thereof, in our own hand, with our seals, and with our word as emperor and king as well as by corpoeral oath we have affirmed for ourselves and all our posterity, and we have delivered them to our dearest son the Most Serene king Charles III of Spain, having received in turn from him the isntrument of acceptation, in which these letters are inserted, to be observed by both sides forever; notwithstanding, but rather rescinded and and forbidden any contrary dispositions, exceptions and privileges, either pontifical, imperial, royal, provincial and legitimate in any place of any manner, arising now or in the future or moved or alleged at any time.
Done in the presence of the principal members of our Imperial Court and other Counsellors of our Council of State, in Vienna the 12th day of September, 1703, the 46th year of our Roman reign, the 49th of our Hungarian reign, and the 47th of our Bohemian reign.
And we, JOSEPH, by the grace of God king of the Romans, and of Hungary, Dalmatia, Slavonia, etc; archduke of Austria, duke of Burgundy, Brabant, Styria, Carinthia, Carniolia, Luxemburg, and of upper and lower Silesia, Wurttemberg and Teck, prince in Swabia, marquis of the Holy Roman Empire in Burgau, Moravia, upper and Lower Lusatia, count of Habsburg, Tirol, Pfirt, Kyburg and Görz, landgrave in Alsace, lord of the march of Winden, Portenau and Salins, acknowledge that everything contained in this instrument, has been arranged by our most kind Lord and Father the August Emperor out of his great prudence and fatherly love for his family, and was acceptable to us and to our dearest Brother the most Serene king of Spain Charles, and was eagerly requested and most willingly accepted by us. And for their execution and protection we bind ourselves and oour posterity with our word as King and by bodily oath and in the firmest manner possible, adding or repeating the fullest renunciation, as described above or any other as required, and abolition of all contrary rights and excuses. In witness thereof these letters are subscribed by us and sealed with our seal. Place, day and year as above.
Leopoldus
Josephus

Were present:
their Hignesses
• Ferdinand prince von Schwarzenberg, Obersthofmeister of her Majesty the Empress, knight of the Golden Fleece [1652-1703]
• Carl Otto Theodor prince von Salm, Obersthofmeister of the Most Serene king of the Romans [1645-1710]
• Anton Florian prince von Liechtenstein, Obersthofmeister of the Most Serene king of Spain, knight of the Golden Fleece [1656-1721]
the Most Illustrious and Excellent
• Ferdinand Bonaventura count Harrach, imperial Obersthofmeister, knight of the Golden Fleece [1637-1706]
• Wolfgang count zu Oettingen-Wallenstein, president of the Reichshofrath [1629-1708]
• Johann Franz count von Würben (Wrbna), high chancelor of the king of Bohemia, knight of the Golden Fleece [d. 1720]
• Johann Heinrich prince von Fondi, count von Mansfeld, high Chamberlain, knight of the Golden Fleece [1646-1715]
• Dominik Andreas count von Kaunitz, vice-chancelor of the Holy Roman Empire, knight of the Golden Fleece [1655-1705]
• Julius Friedrich count von Bucellini, imperial court chancelor [c1639-1712]
• Johann Friedrich baron von Seilern [1646-1715]
• Francisco de Moles, duke of Parete
all councillors of state of his sacred imperial Majesty.
In witness to the truth thereof I, who saw and heard all that happened, have signed my name and affixed my seal, court councillor, secretary and state and referendar, and by imperial and archducal authority made notary public
Johann Ignaz Albrecht von Albrechtsburg


The Family Pact of 12 September 1703
(Source: Turba, Gustav: Die pragmatische Sanktion, authentische Texte samt Erläuterungen und Übersetzungen. Vienna: K-K Schulbücher-Verlage, 1913.)
This text is one of several documents dated 12 September 1703:
1. cession of the Spanish kingdom by Leopold I and archduke Joseph to archduke Charles, signed by 35 witnesses (published by Dumont, 8:1:133) (original in Latin)
2. acceptance of the cession by Charles, signed by the same 35 witnesses (original in Latin and Spanish)
3. secret family pact, signed by Leopold I and Joseph, and by 11 witnesses (original in Latin)
4. acceptance of the cession (1) and the family pact (3) by Charles, signed by the same 11 witnesses (original in Latin and Spanish)
The text of the second, secret acceptance by Charles (document 4) is identical to the public version (document 1), except that the text of the secret family pact (document 3) is inserted word for word immediately following the text of the cession (document 1). The family pact and the secret acceptance were the documents read publicly in 1713.
The complete text of the secret family pact follows. The original is in Latin, the translation into English is mine (Turba translates the text into German). Biographical information on the witnesses from Stefan Sienell: Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I.. Frankfurt-am-Main, 2001.

Brak komentarzy: