Loading...

poniedziałek, 19 marca 2012

CV Polski

CURRICULUM VITAEDane osobowe:Nazwisko i imię: – Napierała Piotr
Stopień naukowy: - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Data i miejsce urodzenia: – 18.05.1982 Poznań
Adres: os. Różany Potok, ul. Szweykowskiego 2F/7, kod pocztowy: 61-606, Poznań
Telefon: (0-61)-2-211-245
Telefon komórkowy: 605-352-205
E-mail: haendel@onet.eu (preferowany)
piotrnap@amu.edu.pl
Języki obce: - angielski, niemiecki, włoski, podstawy francuskiego i niderlandzkiego.
Zainteresowania: - historia dyplomacji i myśli politycznej, kultura i sztuka XVII i XVIII wieku, muzyka baroku i renesansu, filozofia baroku i oświecenia, polityka współczesna.
Wykształcenie i osiągnięcia naukowe:

1989-1997 - nauka w Szkole Podstawowej im Stefana Batorego nr 20 w Poznaniu.
1997-2001 - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Ignacego Paderewskiego nr 6 w Poznaniu.
2001-2006 - studia na Wydziale Historycznym - kierunek: Historia. UAM Poznań.
14 – 21 lipiec 2002 - udział w Szkole letniej w Trieście.
od 2004 - udział w studenckim polsko-niemieckim historycznym projekcie naukowym Verständnis durch Verständigung (artykuł: Der Dreissigjahrige Krieg – Ein Erster totaler Krieg i prezentacja (Power Point) na temat wojny trzydziestoletniej w Berlinie w 2004 roku.
26 kwietnia 2004 - Uzyskanie II miejsca w konkursie wiedzy o Francji dla słuchaczy ośrodka Alliance Francaise.
11 – 18 lipiec 2004 - współorganizowanie i udział w szkole letniej w Gnieźnie.
16 – 19 wrzesień 2004 - udział w szkole letniej w Cividale dei Friuli ( Umbria we Włoszech )
2005 - publikacja artykułu: "Christian Europe and Enlightened Europe" [w:] EU Enlargement - Chance for all, Collegium Europaeum Gnesnense Foundation, Gniezno 2005.
24 – 3- lipiec 2005 - współorganizowanie i udział w szkole letniej w Amsterdamie.
2006 - publikacja recenzji książki prof. Henryka Kocója w czasopiśmie Studia Historica Slavo-Germanica.


05.06.2006 - obrona pracy magisterskiej pod tytułem: „Polityka zagraniczna Roberta Walpole`a ( 1721 – 1742 ) na tle politycznych koncepcji opozycjonisty Henry`ego St. John`a” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Serwańskiego. Ocena: bardzo dobry.
9 – 15 lipca 2006 - udział w Pierwszej Edycji Polsko-Niemieckiej Letniej Akademii w Ciążeniu.
grudzień 2006 - publikacja artykułu: "Die polnisch-sächsische Union (1697-1763) - Polens letzte Hoffnung - Sachsens Traum von der Macht" [w:] Polen un Deutschland. Zusammenleben und -wirken, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
Od 2006 - doktorant w Pracowni Kultury i Myśli Politycznej. Projekt rozprawy doktorskiej: „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności – XVII-XVIII wiek, pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Łazugi.

23. 05. 2007 Udział w konferencji: „ Idee polityczne i style uprawiania polityki na przestrzeni dziejów – Wiek XIX i XX” (artykuł: „Drogi kariery politycznej w Wielkiej Brytanii przed i po wielkiej reformie wyborczej (Reform Act) 1832 roku”) IH UAM
28. 09. 2007 Udział w konferencji: „Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych, a rola refleksji akademickiej w świecie” (artykuł: „Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)”) IH UAM


Lipiec 2008 - publikacja książki: Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ISBN 978-83-232189-8-2


2008 - publikacja artykułu: "Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)", w: Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, Instytut Historii UAM Poznań 2008, s. 13-24. ISBN 978-83-89407-53-5

14-15. 04. 2008 Udział w konferencji: „Przez źródło do przeszłości” (artykuł: „Ah! Ça ira, Heart of Oak, Gustafs Skål – Pieśń patriotyczna jako źródło do badania historii mentalności i propagandy”) IH UAM

26-28 09. 2008 Udział w konferencji: „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku” (artykuł: „Frédéric Bastiat i Herbert Spencer. Źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikke”) organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Wisełce.

23.10.2008 Udział w konferencji: „Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj, dziś,
jutro” organizowanej przez Wydział Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium”. Wystąpienie z
artykułem-referatem: „Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji
(1772-1790)”.

27-29.10.2008 Udział w międzynarodowej (polsko-hiszpańskiej) konferencji:
konferencji: "W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument realizacji polityki
państwa, XVI-XX wiek" zorganizowanej przez prof. Cezarego Tarachę (KUL) i Instituto de
Inteligencia przy Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Wystąpienie z referatem-artykułem:
„Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737”.


Publikacje w roku 2009:
Książka: Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009. ISBN 978-83-232-2007-7

Artykuły:

1. "Europa oświecona a świat islamu", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 4, rok 2009, s. 13-21
2. "Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737", w: C. Taracha (red), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 45-65. ISBN 978-83-7270-727-8
3. "Frédéric Bastiat i Herbert Spencer - źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikkego" [w:] T.Sikorski, A. Wątor (red.), Marzyciele i realiści O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, Szczecin 2009, s. 620-632. ISBN 978-83-751814-0-1
4. "Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)", W: G. Pełczyński, K. Święcicki (red.), Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj-dziś-jutro, KMB-DRUK Gniezno 2009, s. 91-102. ISBN 978-83-61352-40-2

22-26.03. 2009 Udział w Sesji Naukowo-Artystycznej Händel 250, z okazji 250-tej rocznicy śmierci kompozytora (1759) - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Georg Friedrich Händel jako poddany brytyjski”.

22 -23.04.2009 Udział w III Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziału Historycznego UAM: „„Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Życie codzienne wczoraj i dziś”. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Od opery w Covent Garden po walki kogutów – życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie”. (Artykuł do druku (UAM)).
-28-29.05.2009 Udział w konferencji naukowej:Historia polityki a polityczność historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym
Organizatorzy:Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii
”. (Artykuł do druku (IPN)).

-4-6.06.2009 Udział w konferencji: „Luminarze prasy – wydawcy, redaktorzy, dziennikarze XVIII-XX wieku” organizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego - Szklarska Poręba. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Elie Fréron (1718-1776), Charles Palissot (1730-1814) i francuska prasa konserwatywna XVIII stulecia”. Artykuł do druku (UWr).
wrzesień 2009 – kwerenda biblioteczna związana z pracą doktorską w Istitute of Historical Research przy University College London i w British Library w Londynie dokonana dzięki środkom z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr rej.: N N108 195636)

- 19-20.11.2009 Udział w konferencji naukowej: "Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony" zorganizowanej przez Zakład Myśli i Kultury Politycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wystąpienie z referatem-artykułem: "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich". Artykuł do druku.

-10-12.12.2009 Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Mój język rozumie cały świat… Uniwersalizm muzyki jako testament epoki Händla i Haydna”. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg – uniwersalny twórca w europejskiej metropolii”. Artykuł do druku (AM i UAM – Poznań).
luty-marzec 2010 – kwerenda biblioteczna związana z pracą doktorską w BNF w Paryżu dokonana dzięki środkom z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr rej.: N N108 195636)
Kwiecień 2010 publikacja książki: Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Novae Res, Gdynia 2010. ISBN 978-83-61194-43-9
7-9.06.2010 Udział w konferencji: „Głupota w zwierciadle humanistyki” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nowa Humanistyka w Poznaniu. (artykuł-referat: „Karol II Habsburg i wyimaginowana głupota niektórych władców” do druku w Poznaniu)

11-12.06.2010 Udział w międzynarodowej konferencji: „Writing Cenral Eastern Europe” w Krakowie. Występ z artykułem-referatem: „‘Western World’, ‘East’ and the Idea of Progress in eighteenth century Britain” (w druku UJ)
18.06.2010 obrona pracy doktorskiej: Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności – XVII-XVIII wiek (Instytut Historii UAM. promotor: prof. dr hab. Waldemar Łazuga (IH UAM), recenzenci: doc. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN w Poznaniu), prof. dr hab. Bogdan Rok (UWr).
21.06.2010 nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (IH UAM)
Publikacje w roku 2010:
publikacja artykułu: „Spór między historiografią niemiecką i holenderską o miejsce i rolę Holandii w Europie", "Przegląd Zachodni" Październik-Grudzień 2010 Nr 4, s. 228-236.
publikacja artykułu: "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich", [w:] W. Łazuga, S. Paczos, Poznań-Szczecin-Wrocław, Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, Libron Kraków 2010, s. 397-412. ISBN: 978-83-62196-13-5
publikacja artykułu: "Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg - uniwersalny twórca w europejskiej metropolii", [w]: R.D. Golianek, P.Urbański, Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, Rhytmos Poznań 2010, s. 191-203 ISBN 978-83-60593-12-7

Maj 2011 publikacja książki: „Kraj wolności” i „kraj niewoli” - brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2011. ISBN 978-83-62196-11-1

W roku 2011:
publikacja artykułu: Piotr Napierała, „Najbardziej rozpolitykowane miasto Europy Życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie", w: M. Moskalewicz, A. Paradowska, Homo sum: Humani nil a me alienum puto. Życie codzienne wczoraj i dziś, Instytut Historii Poznań 2011, s. 129-141 ISBN 978-83-89407-79-5
publikacja artykułu: Piotr Napierała, „ Karol II Habsburg i wyimaginowana głupota władców”, w: Głupota w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” kwiecień 2011 ISBN: 978-83-62854-02-8

4-6 kwietnia 2011 Udział w konferencji: „Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji” Pobierowo. Organizatorzy: Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystąpienie z artykułem –referatem: “Jean-Philippe Rameau a początki francuskiego liberalizmu”.

Od 4 lipca 2011 roku – zatrudniony w Oddziale Opracowania Rzeczowego Biblioteki UAM.
Wrzesień 2011 r. Publikacja artykułu: Piotr Napierała, „Świat Zachodu”, „Wschód” i idea postępu w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 10, rok 2011, s. 133-147.

28-29 września 2011 r. - udział w konferencji: „Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury” (Szkoła ‘Millenium” Gniezno). Wystąpienie z artykułem-referatem: „Aktywność dyplomacji brytyjskiej w Europie Środkowo-wschodniej w XVIII wieku, a próby i możliwości naprawy polskiego ustroju w oparciu o brytyjską myśl polityczną”.

Grudzień 2011 r. Publikacja artykułu: Piotr Napierała, "Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii", w: T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII). Poznań, IPN, 2011, s. 221-238. ISBN 978-83-932188-9-9
Styczeń 2012 r. – Publikacja książki: Piotr Napierała, Simon van Slingelandt (1664–1736) – ostatnia szansa Holandii, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2012. ISBN 978-83-62196-37-1

Brak komentarzy: