Loading...

poniedziałek, 19 marca 2012

Selected publications

Dr Piotr Napierala


SELECTED PUBLICATIONSbooks:


1. Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ISBN 978-83-232189-8-2 (English: Sir Robert Walpole (1676-1745) - The Architect of British Power)
2. Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009. ISBN 978-83-232-2007-7 (English: Hesse-Darm,Stadt in the 18th C. Great Rulers of a small State).
3. Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Novae Res, Gdynia 2010. ISBN 978-83-61194-43-9 (English: World’s Metropolis. Everyday Life in 18th Century London)
4. „Kraj wolności” i „kraj niewoli” - brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2011. ISBN 978-83-62196-11-1 (English: ‘The Country of Liberty’, and ‘The Country of Slavery’ British and French concept of liberty in 17th and 18th Centuries).
5. Simon van Slingelandt (1664–1736) – ostatnia szansa Holandii, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2012. ISBN 978-83-62196-37-1 (English: Simon van Slingelandt (1664–1736) – the last Chance of Holland).

selected articles:

1. Christian Europe and Enlightened Europe" [w:] EU Enlargement - Chance for all, Collegium Europaeum Gnesnense Foundation, Gniezno 2005, s. 101-105. ISBN 83-922470-6-X
2."Die polnisch-sächsische Union (1697-1763) - Polens letzte Hoffnung - Sachsens Traum von der Macht" [w:] Polen und Deutschland. Zusammenleben und -wirken, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 60-68. ISBN 83-60247-63-3
3. "Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)", w: Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, Instytut Historii UAM Poznań 2008, s. 13-24. ISBN 978-83-89407-53-5 (English: The political legacy of the Swedish Frihetstiden)
4. "Europa oświecona a świat islamu", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 4, rok 2009, s. 13-21 (English: Enlightened Europe and Islamic World)
5. "Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737", w: C. Taracha (red), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 45-65. ISBN 978-83-7270-727-8 (English: Germain Louis Chavelin and the Breech between France and Great Britain, 1727-1737).
6. "Frédéric Bastiat i Herbert Spencer - źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikkego" [w:] T.Sikorski, A. Wątor (red.), Marzyciele i realiści O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, Szczecin 2009, s. 620-632. ISBN 978-83-751814-0-1 (English: Frédéric Bastiat and Herbert Spencer. The Basis of Janusz Korwin-Mikke’s Political Thought).
7. Piotr Napierała, "Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)", [w]: G. Pełczyński, K. Święcicki (red.), Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj-dziś-jutro, KMB-DRUK Gniezno 2009, s. 91-102. ISBN 978-83-61352-40-2 (English: The Conflict of the two Worlds. Theresian and Josephinian bureaucrats in Galicia (1772-1790)).
8. Piotr Napierała, "Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg - uniwersalny twórca w europejskiej metropolii", [w]: R.D. Golianek, P.Urbański, Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, Rhytmos Poznań 2010, s. 191-203 ISBN 978-83-60593-12-7 (English: Reinhard Keiser (1674-1739) and Hamburg. Universal Composer in universal City).
9. Piotr Napierała, "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich", [w:] W. Łazuga, S. Paczos, Poznań-Szczecin-Wrocław, Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, Libron Kraków 2010, s. 397-412. ISBN: 978-83-62196-13-5 (English: Patritian Rule in Poznanń before the Patritions of Poland).
10. Piotr Napierała, „Europa oświecona a świat islamu”; [w:] Adam Nobis, Piotr Badyna (red.), Historia-Kultura-Globalizacja, vol. II, Gajt, Wrocław 2010, s.175-184. ISBN: 978-83-88178-97-9. (English: Enlightened Europe and Islamic World)
11. Piotr Napierała, „Spór między historiografią niemiecką i holenderską o miejsce i rolę Holandii w Europie", "Przegląd Zachodni" Październik-Grudzień 2010 Nr 4, s. 228-236. (English: The Controversy between German and Dutch Historiography concerning the role of the Netherlands in European political system)
12. Piotr Napierała, „Najbardziej rozpolitykowane miasto Europy Życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie", w: M. Moskalewicz, A. Paradowska, Homo sum: Humani nil a me alienum puto. Życie codzienne wczoraj i dziś, Instytut Historii Poznań 2011, s. 129-141 ISBN 978-83-89407-79-5 (English: From the Covent Garden Theatre to Cockfight – Everyday life in Eighteenth Century London).
13. Piotr Napierała, „ Karol II Habsburg i wyimaginowana głupota władców”, w: Głupota w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” kwiecień 2011 ISBN: 978-83-62854-02-8 (English: Charles II of Spain and supposed Stupidity of some Rulers).
14. Piotr Napierała, „Świat Zachodu”, „Wschód” i idea postępu w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 10, rok 2011, s. 133-147. (English: ‘Western World’, ‘East’ and the Idea of Progress in eighteenth century Britain).
15. Piotr Napierała, "Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii", w: T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII). Poznań, IPN, 2011, s. 221-238. ISBN 978-83-932188-9-9 (English: The Whig Historical Myth and Early Modern British History).

Brak komentarzy: