Loading...

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś

J. Kudełko, C. Taracha (red.), Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności, Werset Lublin 2012 ISBN 978-83-60133-94-1

Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kudełko i Cezarego Tarachy O książce Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników piąty tom „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej”. Wraz z nim obchodzimy pierwszy, mały jubileusz. Lubelskie środowisko hispanistyczne zyskało poprzez „Bibliotekę” nową platformę do publikacji swych dokonań naukowych w obszarze szeroko rozumianych relacji Polski z krajami języka hiszpańskiego, ale również prac dotyczących zagadnień stricte hiszpańskich czy latynoamerykańskich. Tom niniejszy zawiera zbiór studiów poświęconych różnorodnym zagadnieniom z obszaru relacji polsko-hiszpańskich, spraw polskich i hiszpańskich w przeszłości i we współczesnym świecie. Większość z nich powstała na bazie referatów wygłaszanych podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś”, zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w czerwcu 2011 r. Autorami tekstów są uczeni reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych: historycy, językoznawcy, historycy literatury, prawnicy, ekonomiści, bioetycy oraz różne ośrodki uniwersyteckie z obu krajów (Logroño, Murcia, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Część pierwsza poświęcona została różnorodnym problemom z zakresu historii, druga natomiast to refleksja dotycząca wybranych obszarów i zagadnień współczesnych.

Spis treści:

• Wstęp (Cezary Taracha) / 9 • Polska, Hiszpania, relacje polsko-hiszpańskie w przeszłości

• Matylda Urjasz-Raczko • Między Francją a Turcją. Monarchia hiszpańska wobec pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej / 15 •

• Bogumił Szady • Benedykt Chmielowski i „czarna legenda” / 25

• Piotr Napierała • Polityka rządu Roberta Walpole’a (1721-1742) wobec Hiszpanii - rola animozji ideologicznych i narodowych w konflikcie 1739 roku / 35

• Pablo de la Fuente • La política naval de Ensenada durante el reinado de Fernando VI / 62 • Dorota Nowak • Konsulat hiszpański w Gdańsku. Zarys problematyki / 81

• Cezary Taracha • „In vino veritas”. O promocji hiszpańskiego wina w Polsce połowy XVIII wieku / 93

• Teresa Kuźmicz • Jaime Masones de Lima do José Carvajala. Hiszpańska korespondencja dyplomatyczna z XVIII wieku / 111

• Cristina González Caizán • Los contactos entre españoles y polacos durante la Guerra de la Independencia española (1808-1813). Primeras aproximaciones / 122

• Barbara Obtułowicz • María Ámparo Muñoz y Borbón, księżna Czartoryska – niespełniona nadzieja

• José Antonio Molina Gómez • Ferdinand Gregorovius: un historiador de la cultura que amaba a Polonia

• José Luis Gómez Urdáñez • De la Caridad a la Filantropía. Antecendentes históricos del Tercer Sector y la Economía Social en La Rioja

• Adam Redzik • Polski wkład w Kongres Prawa Międzynarodowego w Madrycie z 1933 roku

• Jan Stanisław Ciechanowski • Sprzedaż broni i innych materiałów wojennych stronom hiszpańskiej wojny domowej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej

• Marcin Paluch • Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) w pismach generałach Władysława Sikorskiego

• Jacek Gołębiowski • Hiszpański cud gospodarczy lat 60. XX wieku i jego twórcy • Polska i Hiszpania we współczesnym świecie • Polonia y España en el mundo actual

• Joanna Kudełko • przekładzie „Konia na wzgórzu” Eugeniusza Małaczewskiego (1897 – 1922) na język hiszpański

• Elżbieta Bender • La guerra civil española de 1936 en la literatura. La forja de un rebelde de Arturo Barea

• Tomasz Nestorowicz • Sistema de los tiempos de pasado del español y del polaco: estudio comparativo

• Janusz Bień • Diferencias tipológicas actuales entre el español y el polaco • Marta Minkiewicz • Polska transformacja w opinii dziennika „El País”

• Lech Miodek • Przyszłe zmiany polityczne na Kubie przez pryzmat doświadczeń hiszpańskich

• Leocadia Díaz Romero • The Accession of Poland and Spain to the EU. Special Consideration of the Region of Murcia

• Dorota Jegorow, Grzegorz Krawczyk • Bezpośrednie inwestycje hiszpańskie w Polsce i polskie w Hiszpanii • Piotr Wasilewski • Hiszpański sektor energii odnawialnej w świetle publikacji prasowych

• Emma Juaneda Ayensa • La expansión del Tercer Sector y la economía social. ¿Una respuesta a la crisis del estado de bienestar?

• Anabella Martínez Pérez Caritas diocesana de Calahorra, La Calzada y Logroño * • Jerzy Achmatowicz • Problem założeń polityki społecznej w przypadku systemów emerytalnych w Polsce i Hiszpanii (analiza porównawcza)

* • Roberto Germán Zurriaráin • Polonia y la futura ley de Fecundación in vitro

Brak komentarzy: