Loading...

sobota, 18 października 2014

Humaniści kontra materialiści

Od XVII wieku do dziś trwa fascynująca dyskusja filozoficzna połączona ze sporem politycznym, który można by określić jako spór naukowego obrazu świata z literacko-romantycznym względnie sentymentalnym humanistycznym obrazem, który stara się uratować ile się da z konceptu duszy, i ze zdezaktualizowanego przez naukowe odkrycia, dualizmu kartezjańskiego. W obozie sekularnym zdarzają się rozłamy z powodu pęknięć między materialistami a humanistami (w szerokim sensie tego słowa, ponieważ w wąskim humaniści powinni być materialistami i monistami). Dziś humaniści religijnopodobni uderzają zwykle pod maską tzw. postmodernizmu - współczesnego romantyzmu. Fromm w swej książce: "Zdrowe społeczeństwo" przedstawia nawet pewną wspólnotę produkcyjno-mieszkaniową, w której oddzielne grupy stanowili kolejno: katolicy, protestanci, materialiści i humaniści. Zastanawiające, prawda? Dwie "partie" religijne i dwie świeckie. Czyżby rozłam w PSR nie był po prostu rozłamem między humanistami a materialistami?

https://www.youtube.com/watch?v=SNky3fLdLtk&feature=youtu.be

Brak komentarzy: